background preloader

Drosophila

ΟΟΣΑ: Εκπαιδευτική έρευνα PISA H Κύπρος θα συμμετάσχει στην έρευνα PISA 2012. Το συντονισμό και τη διεξαγωγή της έρευνας έχει αναλάβει το ΚΕΕΑ. Η PISA είναι μία διεθνής έρευνα που διεξάγεται από τον OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development – Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) με σκοπό τη διεθνή αξιολόγηση των εκπαιδευτικών συστη­μάτων των χωρών που συμμετέχουν σε αυτόν. Συγκεκριμένα, η έρευνα στοχεύει στον καθορισμό αξιόπιστων δεικτών σε θέματα που σχετίζονται με τα μαθησιακά αποτελέσματα των εκπαιδευτικών συστημάτων (γνώσεις και δεξιότητες στους τομείς της Ανάγνωσης, των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών) κατά την περίοδο στην οποία η υποχρεωτική εκπαίδευση βαίνει ή βρίσκεται προς την ολοκλήρωσή της (στις περισσότερες χώρες). Η έρευνα διεξάγεται από το 2000 κάθε 3 χρόνια. Μετά από επίμονες προσπάθειες η Κύπρος θα μπορέσει να συμμετάσχει στην έρευνα PISA 2012. Η Πιλοτική Φάση (Field Trial) της έρευνας στην Κύπρο θα πραγματοποιηθεί το Μάρτιο και Απρίλιο του 2011. Κώστας Συμεωνίδης

not_available SpongeBob’s cousins are masters of glass - Technology & science - Science - Mysteries of the Universe WASHINGTON — For the strongest glass you can imagine, look for sponges at the bottom of the ocean. If you find cartoon superstar SpongeBob Square Pants, keep looking; he’s a bath sponge with a soft skeleton and no glass in his pants. Some of Bob’s distant sponge relatives, however, build glass cages that have biologists and materials scientists oohing, ahhing and taking notes for future bio-inspired engineering projects and materials. These glass cages have at least seven levels of structural organization, many of which follow basic principles of mechanical engineering, according to new research in Friday's issue of the journal Science, published by AAAS, the nonprofit science society. The “glass sponges” use many of the textbook principles of mechanical engineering in their efforts to transform brittle glass into a strong building material. Why they're so tough Aizenberg described the toughness of some of these glass fibers. “It puzzles me.

Home of CELLS alive! vamnies on Vodpod - Videos about Or join with email Or Join with Email By joining, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy. Or Sign in with email Forgot your password? Forgot your password Enter your email address and we'll send you an email with a link to reset your password. Sign in vamnies (vodpod) Top Collection vamnies's videos not_available Idaho Botanical Garden Member Benefits Become a Garden Member and receive a number of benefits. Members are eligible to: Purchase concert tickets in advance of the general publicReceive a discount: tickets are $5.00 less per ticket for Garden Members than for the general public Tickets eligible to purchase at the Garden Member rate: Individual – Sustaining Membership – 4Sponsoring- 6Patron – 8Perennial Society – 10Garden Steward – 25 To become a Garden Member, call the Membership Department at (208) 343-8649 or visit our Membership page. Garden Membership does not guarantee concert tickets. Please note that Garden Event vouchers and passes are not valid for There are 3 easy ways to purchase tickets Buy Tickets Now NOTE: Members purchasing tickets ONLINE will receive their discount only during pre-sales by entering the text IBG followed immediately after by a unique Member ID(found on membership card) for the promotional code. Children’s Tickets: Ticket Pick-up and Will Call: Ticket Will Call:

On Math Reading Materials by Eugene Wigner "The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in the Natural Sciences," in Communications in Pure and Applied Mathematics, vol. 13, No. Mathematics, rightly viewed, possesses not only truth, but supreme beautya beauty cold and austere, like that of sculpture, without appeal to any part of our weaker nature, without the gorgeous trappings of painting or music, yet sublimely pure, and capable of a stern perfection such as only the greatest art can show. THERE IS A story about two friends, who were classmates in high school, talking about their jobs. Naturally, we are inclined to smile about the simplicity of the classmate's approach. The preceding two stories illustrate the two main points which are the subjects of the present discourse. Most of what will be said on these questions will not be new; it has probably occurred to most scientists in one form or another. The complex numbers provide a particularly striking example for the foregoing. Merci W.

The PCR Method - a DNA Copying Machine Lists of Nobel Prizes and Laureates The PCR Method - a DNA Copying Machine Play the Eye of the Donkey Game About the game PCR is a method by which a few fragments of DNA can be duplicated into millions in a couple of hours. The Nobel Prize The 1993 Nobel Prize in Chemistry was awarded for the invention of PCR, a method that made it possible to copy a large numbers of DNA fragments in only a few hours. Share this: Share on facebook Share on google_plusone_share Share on twitter More Sharing Services Share on email To cite this pageMLA style: "The PCR Method - a DNA Copying Machine". Recommended: The Legacy of Alfred Nobel On 27 November 1895 Alfred Nobel signed his last will in Paris. Play the Blood Typing Game Try to save some patients and learn about human blood types! Unlocking the Secrets of Our Cells Discover the 2012 awarded research on stem cells and cell signalling. Contact E-mail us Press Sitemap A-Z Index Frequently Asked Questions Terms Follow Contact | Press | Sitemap | FAQ | Terms Follow us:

The Meaning of Color Disciplines > Communication > The Meaning of Colors Meanings of color | Use in retail and business | Gender effects | Cultural effects | So what? Meanings of color Here is a table of colors and many of the meanings they tend to evoke, particularly in Western cultures. Notice how colors can mean very different things - it is not that the colors themselves have meaning, it is that we have culturally assigned meanings to them. For example, red means warmth because of the color of fire. Also: Temperature The more towards the red end of spectrum you go, the hotter it gets. Use in retail and business Here are some ways in which colors are used in retail and business: Color can even change what you taste. Gender effects Men and women see colors differently. Red has been associated with romance and an American experiment offering dates with identical pictures of the same woman in different colored dresses found that a red dress was most effective in stimulating male desire. Cultural effects See also

Hydrolysis of ATP How does the hydrolysis of ATP release so much energy? It just doesn't make sense, does it? Breaking bonds requires energy, and yet by breaking the bond of ATP, you provide energy for other reactions to take place! How does that work? Essentially the answer can either be simple or complicated. If you want the simple version, it is this - when ATP provides energy, it's not simply breaking a bond, the bond is hydrolysed. If you're happy with that, you're best off leaving it there because the following gets quite complicated, and it needs to go all the way back to thermodynamics and ΔG. The image on the left shows the enthalpy of formation for certain chemicals. Lets imagine that instead of just breaking a couple of bonds, we break every single bond in the whole chemical, and then we make the products of the reaction up from scratch. Of course, that's not too complicated. At first glance, the whole thing doesn't seem to make sense. First of all, consider the ATP molecule. Further Reading

Nuclear reactor and power plant simulation Introduction This is not a lesson like the others in Radioactivity and Atomic Physics Explained but it fits in well with the lesson on nuclear power. It is a very sophisticated simulation of a pressurised water reactor (PWR), which is the most common type of nuclear power reactor in the US but not in Europe, though the principles are very similar. Using the tour There is a comprehensive tour which goes through the workings of the reactor, starting from a consumer of electrical energy and working backwards to the reactor core itself. You can restart the tour at any time using the button at the top left of the screen. Hint numbers Each part of the simulation has a hint number that you can click to see a description of its function. The skill test Once you're familiar with how to use the reactor you can see whether you can control the reactor so that the power output matches the demand from the city. Back to Summary of Radioactivity and Atomic Physics Explained

Welcome to the City of Boise It's Okay To Be Smart

Related: