background preloader

Drosophila

ΟΟΣΑ: Εκπαιδευτική έρευνα PISA H Κύπρος θα συμμετάσχει στην έρευνα PISA 2012. Το συντονισμό και τη διεξαγωγή της έρευνας έχει αναλάβει το ΚΕΕΑ. Η PISA είναι μία διεθνής έρευνα που διεξάγεται από τον OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development – Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) με σκοπό τη διεθνή αξιολόγηση των εκπαιδευτικών συστη­μάτων των χωρών που συμμετέχουν σε αυτόν. Συγκεκριμένα, η έρευνα στοχεύει στον καθορισμό αξιόπιστων δεικτών σε θέματα που σχετίζονται με τα μαθησιακά αποτελέσματα των εκπαιδευτικών συστημάτων (γνώσεις και δεξιότητες στους τομείς της Ανάγνωσης, των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών) κατά την περίοδο στην οποία η υποχρεωτική εκπαίδευση βαίνει ή βρίσκεται προς την ολοκλήρωσή της (στις περισσότερες χώρες). Η έρευνα διεξάγεται από το 2000 κάθε 3 χρόνια. Μετά από επίμονες προσπάθειες η Κύπρος θα μπορέσει να συμμετάσχει στην έρευνα PISA 2012. Η Πιλοτική Φάση (Field Trial) της έρευνας στην Κύπρο θα πραγματοποιηθεί το Μάρτιο και Απρίλιο του 2011. Κώστας Συμεωνίδης

Sleep: Genes Cause People to React Differently to Lack of Sleep, Says Study <br/><a href=" US News</a> | <a href=" Business News</a> Copy No matter how little they sleep, some people can keep a skip in their step while others will yawn and struggle through the day. A new study from the University of Pennsylvania School of Medicine found that the reason could be in our genes. Researchers found that healthy people with one particular genetic variant were generally sleepier than those without the gene. One person who has been told by his doctor that he may have this genetic variation is Robert Gibson, a 43-year-old machine shop supervisor in Milan, Illinois. It would not be the only gene-linked sleep condition Gibson experiences; he already suffers from bouts of sleep paralysis, a disorder in which sufferers feel paralyzed as they fall asleep or as they wake up. "It feels like I am drugged down, like there's a heavy weight on me the whole next day," said Gibson. Genes and Heavy-Eyes

vamnies on Vodpod - Videos about Or join with email Or Join with Email By joining, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy. Or Sign in with email Forgot your password? Forgot your password Enter your email address and we'll send you an email with a link to reset your password. Sign in vamnies (vodpod) Top Collection vamnies's videos Cracking the Code of Life Cracking the Code of Life PBS Airdate: April 17, 2001 ROBERT KRULWICH: When I look at this—and these are the three billion chemical letters, instructions for a human being—my eyes glaze over. ERIC LANDER (Whitehead Institute/MIT): The genome is a storybook that's been edited for a couple billion years. ROBERT KRULWICH: This is the story of one of the greatest scientific adventures ever, and at the heart of it is a small, very powerful molecule, DNA. For the past ten years, scientists all over the world have been painstakingly trying to read the tiny instructions buried inside our DNA. J. FRANCIS COLLINS (National Human Genome Research Institute): This is the ultimate imaginable thing that one could do scientifically...is to go and look at our own instruction book and then try to figure out what it's telling us. ROBERT KRULWICH: And what it's telling us is so surprising and so strange and so unexpected. ERIC LANDER: How different are you from a banana? ERIC LANDER: You may feel different...

The PCR Method - a DNA Copying Machine Lists of Nobel Prizes and Laureates The PCR Method - a DNA Copying Machine Play the Eye of the Donkey Game About the game PCR is a method by which a few fragments of DNA can be duplicated into millions in a couple of hours. The Nobel Prize The 1993 Nobel Prize in Chemistry was awarded for the invention of PCR, a method that made it possible to copy a large numbers of DNA fragments in only a few hours. Share this: Share on facebook Share on google_plusone_share Share on twitter More Sharing Services Share on email To cite this pageMLA style: "The PCR Method - a DNA Copying Machine". Recommended: The Legacy of Alfred Nobel On 27 November 1895 Alfred Nobel signed his last will in Paris. Play the Blood Typing Game Try to save some patients and learn about human blood types! Unlocking the Secrets of Our Cells Discover the 2012 awarded research on stem cells and cell signalling. Contact E-mail us Press Sitemap A-Z Index Frequently Asked Questions Terms Follow Contact | Press | Sitemap | FAQ | Terms Follow us:

23andMe presents top 10 most interesting genetic findings of 2010 Public release date: 12-Jan-2011 [ Print | E-mail Share ] [ Close Window ] Contact: Jane E. Rubinsteinjrubinstein@rubenstein.com 212-843-828723andMe Inc. MOUNTAIN VIEW, CA – January 11, 2011 – 23andMe has released its first annual list of what it felt to be the 10 most interesting and significant genetic findings in 2010, as part of an ongoing journey to understand the role of genetics in personal health and human development. "Our understanding of the human genome is accelerating at a phenomenal rate," stated Anne Wojcicki, co-founder and CEO of 23andMe. Customers of 23andMe have the opportunity to learn about how their genetics can influence their individual health traits, risk for developing certain diseases and conditions, reactions to a variety of medications, and ancestry. 1. If you've been looking at an apple or pear body shape in the mirror, take a closer look at your genetic variants. "SNPwatch: Apple or Pear? 2. "SNPwatch: Breath Easier... 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Nuclear reactor and power plant simulation Introduction This is not a lesson like the others in Radioactivity and Atomic Physics Explained but it fits in well with the lesson on nuclear power. It is a very sophisticated simulation of a pressurised water reactor (PWR), which is the most common type of nuclear power reactor in the US but not in Europe, though the principles are very similar. Using the tour There is a comprehensive tour which goes through the workings of the reactor, starting from a consumer of electrical energy and working backwards to the reactor core itself. You can restart the tour at any time using the button at the top left of the screen. Hint numbers Each part of the simulation has a hint number that you can click to see a description of its function. The skill test Once you're familiar with how to use the reactor you can see whether you can control the reactor so that the power output matches the demand from the city. Back to Summary of Radioactivity and Atomic Physics Explained

National Center for Biotechnology Information Αθανασόπουλος - Νέες Τεχνολογίες Γιατί υπάρχει αυτός ο ιστότοπος Αρχικά, όταν ξεκίνησα τα μαθήματα στο ΜΔΕ, βρήκα βολικό να ανεβάσω στο Διαδίκτυο τις παρουσιάσεις που θα χρησιμοποιούσα, για την περίπτωση που ξεχάσω σπίτι το USB stick ή αυτό κρίνει πως είναι ευκαιρία να μου αποδείξει πόσο αναντικατάστατο είναι... Το να ανεβάσω τα έτοιμα βοηθήματα και τις παρουσιάσεις ώστε να είναι στη διάθεση των φοιτητών και τις ώρες που αυτοί δεν είναι στο Πανεπιστήμιο, ήταν το επόμενο λογικό βήμα. Τέλος το site αυτό καθ' εαυτό αποτελεί μαι απλή εφαρμογή σύγρονων τεχνολογιών σχεδιασμού ιστοσελίδων, όντας βασισμένο σε HTML5 και CSS3. Τα βοηθήματα Πρόκειται για πληροφορίες που υποστηρίζουν ή επεκτείνουν (για τους διαβαστερούς) αυτά που περιλαμβάνονται στα εργαστήρια και τις διαλέξεις. Το αναρτημένο ή συνδεδεμένο υλικό είναι στην πλειονότητα ελεύθερο για χρήση ή διανομή, με την παράκληση να μνημονεύεται ο δημιουργός του, είτε είμαι εγώ, είτε κάποιος στον οποίο αναφέρομαι.

Epigenetics Epigenetics PBS air date: July 24, 2007 CHEERFUL NEIL DEGRASSE TYSON: Did you ever notice that if you get to know two identical twins, they might look alike, but they're always subtly different? CANTANKEROUS NEIL DEGRASSE TYSON: Yep, whatever. CHEERFUL NEIL DEGRASSE TYSON: As they get older, those differences can get more pronounced. CANTANKEROUS NEIL DEGRASSE TYSON: No. CHEERFUL NEIL DEGRASSE TYSON: Yeah. CANTANKEROUS NEIL DEGRASSE TYSON: And don't our genes make us who we are? CHEERFUL NEIL DEGRASSE TYSON: Well they do, yes, but they're not the whole story. CANTANKEROUS NEIL DEGRASSE TYSON: Yeah, you're heavier, and I'm better looking. CHEERFUL NEIL DEGRASSE TYSON: Yeah, whatever. NEIL DEGRASSE TYSON: Imagine coming into the world with a person so like yourself, that for a time you don't understand mirrors. CONCEPCIÓN: As a child, when I looked in the mirror I'd say, "That's my sister." CLOTILDE: When I see my sister, I see myself. CLOTILDE: I have been told that I am a high risk for cancer.

VAMNIES DIMITRIOS The Ductile Helix: "Jumping Genes" May Influence Brain Activity Mobile DNA molecules that jump from one location in the genome to another may contribute to neurological diseases and could have subtle influences on normal brain function and behavior, according to a study published October 30 in Nature. (Scientific American is part of Nature Publishing Group.) Retrotransposons are mobile genetic elements that use a copy-and-paste mechanism to insert extra copies of themselves throughout the genome. First discovered in plants about 60 years ago, they are now known to make up more than 40 percent of the entire human genome and may play an important role in genome evolution (pdf). Researchers from the Roslin Institute in Edinburgh, Scotland, have now comprehensively mapped retrotransposon insertion sites in the genomes of normal human brain cells for the first time. Their analyses identified more than 7,700 insertion sites for L1, the best-characterized retrotransposon family that was already known to be active in brain cells.

Activation Energy and Enzymes TITLE: Activation Energy and EnzymesSOURCE: Freeman, S, Biological Science, Second Edition, Pearson Prentice Hall, Inc.© 2006 Pearson Prentice Hall, Inc.KEYWORDS: Activation energy, enzymes, exergonic reactions, ATP, activation energy, catalysts, lock-and-key model, induced-fit model

Related: