background preloader

Tom Lehrer's "The Elements" animated

Tom Lehrer's "The Elements" animated
Related:  Forces, Elements, & the Periodic TableNO

What Is An Element Want to stay on top of all the space news? Follow @universetoday on Twitter Image Credit: www.collegecrunch.org Physics is such a comprehensive topic that no one could possible hope to include every aspect of it in one place. Absolute zero is -273.15º C. Scientist know that nuclear fusion could produce enough energy to sustain our world throughout the remainder of its existence, but no one has ever been able to produce controlled nuclear fusion. John Dalton is known for creating the basis for the current atomic model, but did you know the first atomic model predates his by over 1,000 years? According to the second law of thermodynamics, our universe will end in a horrible heat death. Did you know that there is a large number of people who think that the Large Hadron Collider will actually create a black hole that will engulf the Earth from the surface? These are just a few of the interesting facts that you can find in the links below.

Ekologiska fotavtryck - Lärarrum - Utbildning För Årskurs 7-9 » Sätt spår i framtiden NU - att minska de ekologiska fotavtrycken Sätt spår i framtiden NU! är ett strukturerat och ämnesövergripande projekt för åk 7-9, där kunskap, motivation och handlingskompetens för hållbar utveckling står i centrum. Projektet eller temaarbetet innehåller ett historiskt perspektiv som underlättas av samarbete med hembygdsförening, museum eller naturskola. Ladda ner handledningen och låt undervisningen sätta spår i framtiden! För Årskurs F-6, 7-9 och Gymnasiet Mat på hållbar väg - om mat och hållbar utveckling Et utbildningsmaterial om mat och hållbar utveckling. Konsumtion på hållbar väg - om skor, datorer och kaffe m m Bli en del av Spaningsstyrkan SPN som undersöker hur det egentligen ser ut i konsumtionssamhället. Vatten på hållbar väg - om livsstil och vatten Varje dag påverkar vi sötvattensresurserna, till och med i valet av jeans och olika maträtter. En levande planet - läromedel för en hållbar utveckling

The Solar System to Scale Periodic Table of the Elements Element 'ununseptium' to fill periodic table gap Rachel Courtland, reporter Welcome, ununseptium. With 117 protons, it is the latest super-heavy element to be created in the laboratory. The discovery fills in a gap in the current periodic table of elements, and bolsters the idea that we may yet find an "island of stability" among heavyweight atoms, with elements long-lived enough to be useful. Uranium, which contains 92 protons, is the heaviest element that is stable in nature. This effort has created a host of new atoms, containing as many as 118 protons. Now a team of US and Russian researchers, led by Yuri Oganessian of the Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, Russia, has filled it by firing calcium atoms into a target of berkelium atoms. Finding ununseptium was a lengthy process. The raw stuff needed to produce the atoms was also hard to come by. Like its super-heavy mates, element 117 is quite short-lived, lasting just a fraction of a second. Copernicium, which contains 112 protons, was the last element to be named.

Vår droginformation på Youtube! | droginformation.nu Våra utbildningsfilmer om droger Vi har sysslat med inspirerande och motiverande droginformation för ungdomar och vuxna i över 20 år. Över 650 000 har sett och hört våra populära drogföreläsningar. Här kan ni se några av våra kortfattade filmavsnitt om droger och alkohol. Föreläsaren, Alex Breeze, berättar på ett enkelt och lättsamt sätt i sju avsnitt om bl a: Varför tar man droger? Information är lättsam, lätt att förstå och utan krångligt komplicerat språk. Filmerna lämpar sig därför för ungdomar och vuxna som vill ha lite mer kunskap om droger och dess konsekvenser. Se dessa filmer och lär dig mer om problematikerna kring droger. Avsnitt 1 – Varför tar man droger? Hjälp dina medmänniskor! Tolkad version Avsnitt 2 – Vad är resultatet av ett drogmissbruk? Avsnitt 3 – Vad är ett fysiskt beroende av droger? Avsnitt 4 – Vad är ett mentalt beroende av droger? Avsnitt 5 – Varför är droger ett gift? Avsnitt 6 – Hur påverkas vår tankeverksamhet av droger? Avsnitt 7 – Mål i livet

The Periodic Table of the Muppets A comprehensive depiction of many memorable Muppet characters from throughout the years (and some not-so-memorable ones as well). Each square represents a different character and indicates the primary Muppeteer(s) for that character, as well as the year and production in which the character made its debut. Borders align with hair/hat colour, background aligns with skin/fur colour, and colour of the abbreviated name represents nose colour (for characters with noses that is). The separate sections are based on the show the characters were either created for or most often associated with. Available as prints and more at Redbubble and Society6.

Two new elements are named on the Periodic Table - even though they've only ever existed for less than a second Elements created in Russian particle acceleratorElement 114 is now 'Flerovium' - named after the lab where it was createdScientists unable to discover their properties as they disappear so quickly By Rob Waugh Published: 09:46 GMT, 1 June 2012 | Updated: 09:46 GMT, 1 June 2012 They have only ever existed for less than a second, but two new elements were named yesterday - Flerovium and Livermorium. Don't expect to find lumps of them lying around - the elements were created by slamming lighter atoms together in a particle accelerator. They joined the Periodic Table of elements - which hangs on science classroom walls around the world - last year, but were only named today. What used to be element 114 is now flerovium, honoring the Flerov Laboratory of Nuclear Reactions in Dubna, Russia, where it was created. They have only ever existed for less than a second, but two new elements were named yesterday - Flerovium and Livermorium The chemical symbols are Fl and Lv.

Sweden Solar System - Institutionen för astronomi Obs! För att navigera inom sidorna för Sweden Solar System, använd endast länkarna i denna spalt. In English Översikt över stationer Vägbeskrivningar och karta Nyheter Stationer Solen Globen, Stockholm Diameter: 71 m (solskivan) + koronan (solens yttre atmosfär) Bild: Ludvig Ehrenstråhle The Globe Arena, "Globen" i Stockholm är världens största sfäriska byggnad och representerar Solen i SSS. Upp Merkurius Stockholms stadsmuseum, Slussen Diameter: 25 cm Avstånd från Globen: 2,9 km Bild: Annah Wirgén Konstnären Peter Varhelyi gestaltade Merkurius med nedsänkta kratrar (t ex kratern Strindberg) och symboler i sockeln, t ex för Merkuriusbanan, som vrider sig långsamt - en viktig bekräftelse av Einsteins relativitetsteori. Venus Diameter: 62 cm Avstånd från Globen: 5,5 km Foto: Gösta Gahm En ny modell av Venus har ersatt den som tidigare stals vid Kungl. Bild: Paul Schlyter En modell av Venus utförd vid Liljevalchs konstverkstad finns på på Observatoriemuseet, Stockholm. Jorden/månen Mars Jupiter Saturnus Eris

Related: