background preloader

Software Studies

Software Studies
Related:  życie codzienne

Pragmatyka Internetu. Web 2.0 jako środowisko - Rafał Maciąg - Księgarnia Poczytaj.pl Internet w XXI wieku wszedł w fazę dojrzałą, nabierając cech specyficznego środowiska organizacyjnego. Jest przestrzenią życia społecznego, kulturowego i biznesowego. Wykształcił właściwe sobie sposoby zarządzania, mechanizmy funkcjonowania i formy organizacyjne. Jego znajomość, potrzebna do przemyślanej i celowej w nim obecności, wymaga rzeczowej wiedzy. Składa się na nią także historyczny i kulturowy kontekst, powstały wskutek rozwoju sieci, w czasie którego zderzały się różnorodne interesy i oczekiwania. Niniejsza książka szczegółowo opisuje najnowszą fazę sieci - Web 2.0, kierując się metodycznym, rzeczowym zadaniem dostarczenia podstawowej, praktycznej wiedzy ze wszystkich wspomnianych obszarów. Praca dra Rafała Maciąga stanowi fundamentalną i głęboką analizę fenomenu Web 2.0 we współczesnym świecie. Z recenzji prof. dra hab. Zobacz również inne pozycje wydawnictwa "Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego" dostępne w księgarni:

Pinnacle Studio 16 Content Pack - Pinnacle Studio 16.0.1.989 [ML+PL] - Zibizycho Prezent Ulubiony Wiadomość Zbigniew widziany: 23.04.2014 15:18 710 plików 92,41 GB Foldery Ostatnio pobierane pliki Pobierz folder Zachomikuj folder 10 plików 1,91 GB Pinnacle Studio 16.0.1.989 [ML+PL] - + --- AUDIO I VIDEO ---- - Zibizycho ----------------PINACLE STUDIO 16-----------Jest to kompletne narzędzie służące do obróbki plików audio, video, foto i grafiki od samego początku czyli od surowego materiału aż do finalnego produktu jakim jest zapis na dyskach CD Lub DVD Blu-ray w 2D i 3D Kluczowe możliwości pragramu: Jest wiele programów do obróbki multimediów ale jak dotąd nie spotkałem równie zaawansowanej aplikacji stanowiącej jednolitą całość praktycznie w 100 procentach zabezpieczającą oczekiwania w dziedzinie obróbki multimediów a co szczególnie ważne o niezwykłej dokładności . UWAGA WAŻNE Instalator programu oferuje pobranie dodatków content pack jednakże czas pobrania i instalacji jest bardzo długi, do kilku godzin a ponadto może wystąpić problem z ich aktywacją. Wszystkie dodatki znajdujące się w katalogu "Pinnacle Studio 16 Content Pack" są już aktywowane wystarczy zainstalować Nie zalecam instalowania tego programu na komputerach gdzie RAM jest poniżej 1GB

Adobe Premiere Pro CS6 - Adobe - Xandrena Głównym zadaniem programu jest wyświetlanie następujących informacji: bieżący dzień na kalendarzu, obrazek przedstawiający aktualną porę dnia, godzina, znak zodiaku, aktualne imieniny oraz sentencja dnia, bieżące wolne/zajęte miejsce pamięci RAM, bieżące zajęte/wolne miejsce pamięci wirtualnej SWAP, bieżące użycie procesora, bieżące wolne miejsce na twardym dysku/dyskach, bieżący transfer sieciowy. Oczywiście program potrafi więcej, wiele więcej... Jego podstawowe funkcje to:

America in Class | primary sources for history & literature teachers In Class - Learning Styles and Classroom Management Hi! My name's Nick, and when I'm not working on ESL-Kids.com, I'm teaching English at an English 'conversation' school in Japan. These 'In-Class' pages are designed to give some guidance to current teachers, or people considering teaching ESL to children. Generally, children in Japan study at private English schools just once a week, usually for 45 minutes or an hour. I'm going to focus on an imaginary class of kindergarten children. The next page details the learning styles and personalities of each child, and on page three I talk through the lesson, giving suggestions on what activities to do, and how to deal with the problems that arise.

Jaki język programowania wybrać :: Z pogranicza :: FAQ :: 4programmers.net Porada ta znalazła się tutaj, gdyż stanowi sedno działu FAQ (Frequently Asked Questions - Często Zadawane Pytania). Jest jednym z najczęściej zadawanych pytań, jakie okazje mają gościć na tym forum. Niniejszy tekst ma za zadanie pomóc Tobie, użytkowniku, w odpowiedzi na to pytanie, jednak sam nie zawiera bezpośredniej odpowiedzi, a jedynie wskazówki, czym się kierować, przy podejmowaniu decyzji. Krok 1: Cel Określenie celu jest podstawowym pytaniem, od którego należy rozpocząć wybór języka. Z bardzo dużym prawdopodobieństwem zaliczasz się do przynajmniej jednej z kategorii:Chcesz się uczyć programowania z własnej, nieprzymuszonej woli.Masz ochotę zrealizować określony projekt.Interesują cię nowe technologie lub zagadnieniaChciałbyś zaimponować kolegom, znajomym, wykładowcom.Potrzebujesz się nauczyć programowania do szkoły, na studia, na egzamin, etc.Jeśli nie zaliczasz się do 5 z wyżej wymienionych grup, polecam zapoznanie się z całą treścią porady. Krok 2: Przeznaczenie Plakaty: Assembler

Kierunki kształcenia i specjalności: czego uczymy? - Wydział humanistyczny AGH Studia I stopnia: - Socjologia: Multimedia i komunikacja społeczna - Kulturoznawstwo: Nowe media i komunikacja międzykulturowa Studia II stopnia: E-Gospodarka nowość Multimedia i komunikacja społeczna Socjologia ekonomiczna: rynek, państwo, instytucje Kultura nowych mediów Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne nowość Charakterystyka specjalności E-gospodarka Szybki rozwój Internetu zaowocował w ostatniej dekadzie wyodrębnieniem się nowych podmiotów gospodarczych, których podstawowym miejscem/areną działań jest właśnie sieć. Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii informacyjnych powstają nowe stanowiska pracy, zmianie ulega również kultura organizacyjna przedsiębiorstw, w ramach której większość relacji społecznych i ekonomicznych jest wspomagana przez sieć i/lub z wykorzystaniem specjalnie zaprojektowanych narzędzi. E-trends. Pełny program specjalności Multimedia i komunikacja społeczna Pełny program specjalności, studia I stopnia Socjologia ekonomiczna: rynek, państwo, instytucje

Fundacje – kto, kiedy, po co zakłada | CIS - stowarzyszenia, fundacje, wolontariat, praca społeczna Fundacja jest to nazwa i forma prawna organizacji pozarządowej. Priorytetem działania jest wydatkowanie kapitału na realizację określonego celu. Fundacje są jedną z najpopularniejszych form spośród organizacji pozarządowych. Statut fundacji określa reguły działania oraz wydatkowania środków. Fundacja może być założona przez prawie każdego, kto spełnia normy prawne. Fundator może samodzielnie określić zasady działania oraz inwestowania środków, którymi dysponuje fundacja. Fundacja zgodnie z prawem jest organem bezosobowym. Rada Fundacji ma taki sam zakres obowiązków jak zarząd w firmie.

Fundacja i ABC fundacji - Organizacja pożytku publicznego Fundacje mogą ustanawiać osoby fizyczne niezależnie od ich obywatelstwa i miejsca zamieszkania bądź osoby prawne mające siedziby w Polsce lub za granicą. Fundacji nie może powołać jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, np. spółka cywilna. Siedziba fundacji powinna znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja, która ma prowadzić działalność na terenie jednego województwa, powinna mieć siedzibę na terenie województwa objętego działalnością tej fundacji. Oświadczenie woli o ustanowieniu fundacji powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Ważnym dokumentem jest statut. Statut może zawierać również inne postanowienia, w szczególności dotyczące: prowadzenia przez fundację działalności gospodarczej (fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów. Fundator może wskazać ministra właściwego ze względu na cele fundacji.

Zasady zakładania i prowadzenia fundacji - - Prawo spółek - e-prawnik.pl PYTANIE: Jakie warunki muszą być spełnione przy zakładaniu fundacji, której działalność związana byłaby z kultura i sztuką? Na jakich warunkach taka fundacja może prowadzić działalność gospodarczą? Jakie obowiązki z tytułu ubezpieczeń społecznych spoczywają wtedy na założycielu/ach? FRAGMENT ODPOWIEDZI: Zgodnie z art. 1 ustawy o fundacjach, fundacja może być ustanowiona dla realizacji celów takich jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc (...) zobacz pełny artykuł Podobne Opinie Prawne Wykreślenie członka rady nadzorczej fundacji z KRS W kwietniu br osoba złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej fundacji.

Related: