background preloader

Cato's Hike Lite: A Programming and Logic Odyssey

Cato's Hike Lite: A Programming and Logic Odyssey

Treehouse: Learn Programming and Design KineScript Lite : Visual Programming Codea Hopscotch: Coding for kids, a visual programming language Make iOS, Android and Flash Games with Stencyl Build Worlds If you're used to graphics editors like Photoshop, you'll feel right at home in the Scene Designer. Familiar features, such as a selection tool, zooming, grid-snapping and flood fill, will help you quickly craft complex worlds out of Actors, Tiles and Terrain. Create Actors Drop in graphics from your computer to create Actors on the fly. Then use Stencyl's Actor Editor to tweak your Actors' appearances, behaviors and physical properties, and to get them ready for showtime. Browse Game Assets When it comes to game development, most of us aren't Jacks of all trades. But thanks to StencylForge, our integrated marketplace, we don't have to be.

Kodable Light-bot Hour of Code Exoplanet BotBat Max & Ruby Science Educational Games ChipBots Shout Science! Circuit Coder mSchools Mobile World Capital Barcelona mSchools consta de quatre pilars, tres d’ells ja totalment en marxa i un en fase de desenvolupament: Mobilitzem la Informàtica És el nom de la l’assignatura optativa de 4t d’ESO centrada en la conceptualització i disseny d’apps. L’objectiu és que els alumnes ideïn i desenvolupin, en petits grups, conceptes creatius en forma d’aplicació per aportar solucions a problemes globals i millorar hàbits quotidians. El gener de 2014 gairebé 6.000 alumnes de 196 centres educatius de secundària catalans han començat a idear i desenvolupar les seves aplicacions amb aquesta formació pràctica. Mobile Learning Awards Premis que aquest any celebren la seva segona edició i que reconeixen els professors i alumnes més actius i innovadors en la creació i ús de solucions mòbils.

Related: