background preloader

Sosiaalisen median opetuskäytön suositukset

Sosiaalisen median opetuskäytön suositukset
Sosiaalinen media on lyhyessä ajassa tullut merkittäväksi osaksi yhteiskuntaa. Se tuo jokaiselle mahdollisuuden vaikuttaa ja oppia aktiivisesti osallistuen ja yhdessä työskennellen. Sosiaalisen median opetuskäytön linjausten tavoitteena on edistää sellaisten toimintatapojen muotoutumista, jotka luovat kaikille oppijoille tasavertaiset mahdollisuudet oppia hyödyntämään sosiaalista mediaa osana mediataitoja ja ymmärtämään sosiaalisen median roolia yhteiskunnassa. Sosiaalisen median opetuskäytön suositukset jakaantuvat kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa tarkastellaan sosiaalisen median käyttölinjauksia osana tietostrategiaa. Toisessa osassa esitellään käytännön toimenpiteitä opetuksen suunnitteluun ja mahdolliseen muuhun hyödyntämiseen koulun toiminnassa. Sosiaalisen median opetuskäytön suositukset (pdf) Materiaalit ja julkaisut Related:  Sosiaalinen media

Kuka omistaa sosiaalisen median? Löysin upean infograafin sosiaalisen median valtavasta maailmasta. Sosiaalinen media koskettaa joka päivä yhä enemmän ihmisten elämää, oli sitten kyse työstä tai vapaa-ajasta, suuryrityksen johtajasta, taiteilijasta tai yrittäjästä. Jaamme tietoja ja kuvia itsestämme, työnantajastamme, toisistamme, uutisista, harrastuksista ja vaikka mistä. Oletko koskaan miettinyt kuka omistaa sosiaalisen median? Suurimmat tekijät sosiaalisessa mediassa ovat FB, Google, Twitter, LinkedIn ja Yahoo. FB omistaa nykyään WhatsAppin ja InstagraminGoogle taas omistaa YouTuben ja Google+:n Näet alla olevasta kuvasta montako käyttäjää pääkanavissa on. Luvut ovat niin huimat, että kannattaa todella miettiä miksi jotkut yritykset / organisaatiot eivät ole vielä tutustuneet sosiaalisen mediaan, sen tuomiin mahdollisuuksiin liiketoimintaan, viestintään, markkinointiin, rekrytointiin, asiakaspaveluun ym. Maailma muuttuu koko ajan. Aina tulee uutta. Pinterestin hyödyistä voit lukea muun muassa tästä. Tykkää tästä:

Verkko-opetuksen pedagogisia malleja Tutkijat ja opettajat ovat vuosien saatossa kehittäneet lukuisia erilaisia ja muunneltuja opetusmenetelmiä ja lähestumistapoja opetukseen. Seuraavassa on kuvattu lyhyesti muutamia yleisimmin verkko-opetuksessa käytettyjä pedagogisia malleja. Ankkuroitu opetus Ankkuroitu opetus (anchored learning): oppimista, jossa aktiviteetit on sidottu tiiviisti reaalimaailman tilanteisiin (ankkureihin); ongelmatilanteet ratkaistaan ryhmässä; rohkaisee oppijoita näkemään tiedon työkaluna, jota voidaan käyttää uusissa tilanteissa, sen sijaan, että opeteltaisiin vain faktoja [21] Cognition and Technology Group at Vanderbilt (1993) Anchored instruction and situated cognition revised. Kognitiivinen oppipoika Kognitiivisen oppipoikamallin (cognitive apprenticeship) tarkoituksena on opettaa oppijalle asiantuntijoiden käyttämiä kognitiivisia prosesseja eli ajattelu- ja toimintamalleja. Collins, Brown & Newman (1989) Cognitive apprenticeship: Teaching the crafts of reading, writing, and mathematics. DIANA-malli

Portfolio-työkalut - Mobiilisovellukset opetuksessa Portfolio-työkalut Mobiililaitteiden myötä portfolio-sovelluksia on haettu laajasti, koska tarve on todellinen. Olennainen kysymys onkin: Minne oppiminen sijoitetaan näytille, arvioitavaksi ja talteen? Mobiilivälineissä portfoliointi on nähtävä monimuotoisempana kuin aiemmin vihkotyöskentelyssä. Sovelluksia, joita opetuksessa käytetään, on paljon, joista olisi hyvä saada oppiminen koostetuksi näkyvään muotoon. Onkin mietittävä,miten, missä, miksi? Tässä alla on listattuna oppimisen portfoliointiin soveltuvia sovelluksia pintaraapaisun omaisesti. Oppimisympäristö Edmodo - alusta, jonne voidaan koota oppiminen näkyväksi. Kirjallinen ja visualisoiva portfoliotyokalu Evernote - Prezi - Kuvaaminen ja Elokuva portfoliona iMovie - Otoksia oppimisprosessin varrelta. Opitun esittäminen musiikin avulla - Portfoliona musiikkikappale Oppilaan työkalut TeacherKit - TT ONe - Power Teacher - Tchr_Nts - MyHomeWorks - Monitoimityökalut Pilvipalvelu Evernote - Pilvessä toimiva tekstinkäsittelytyökalu.

Lautapeli päihittää luentokurssit – Politiikan opiskelijat syventyivät diplomatian koukeroihin pelaamalla Valtio-opin luentosali Turun yliopiston vanhalla kasarmialueella täyttyy jo ennen kurssin alkamista. Puheensorina käy kiivaana, sillä kansainvälisen diplomatian kurssiin kuuluva Diplomacy-peli vaatii jatkuvaa neuvottelua ja yhteydenpitoa. Kolmannen vuoden opiskelija Jerkko Holmi on yksi äänekkäimmistä. – Kyllä tämä on ollut aivan huippua, olen nauttinut suuresti. Peli ei luentojen tapaan pääty ovesta ulos astuessa vaan jatkuu tuolla ulkopuolella jopa enemmän kuin täällä luokassa. Diplomatian tekeminen on oikeasti tässä pääasia, Holmi hehkuttaa. Peli konkretisoi käsitteet Yliopistonlehtori Mikael Mattlin haaveili pitkään pelin käyttämisestä opetuksessa. – Uskoin, että tällainen peli tuo peruskäsitteitä konkreettisemmiksi ja havainnollistaa hyvin sen, mikä niissä on hankalaa. Kansainvälisen politiikan koukerot harvoin saadaan konkretisoitumaan yhtä tehokkaasti kuin tällä tavalla. Ihmiset osallistuvat hyvin aktiivisesti keskusteluun, mikä on suomalaisessa yliopistossa usein hankalaa

Opettajille Opetuskäyttöön soveltuvia vapaita ohjelmia Impress on vapaa avoimeen lähdekoodiin perustuvan toimisto-ohjelmistopaketin, LibreOfficen, esitysohjelma. LibreOffice-toimisto-ohjelmiston yhtenä osana on esitysgrafiikan luomiseen ja esittämiseen tarkoitettu Impress. Impress on toiminnaltaan ja ominaisuuksiltaan saman kaltainen kuin Microsoft Officen PowerPoint taikka Googlen Docs-palvelun vastaava ohjelma. Impressin oma tallennusmuoto on vapaa OpenDocument-tiedostomuoto, mutta se osaa avata ja tallentaa myös PowerPoint-ohjelman uudempia ja vanhempia tiedostomuotoja. LibreOffice on avoimeen lähdekoodiin perustuva toimisto-ohjelmisto, joka sisältää muun muassa tekstinkäsittelyohjelman, Writerin. Writeriä käytetään tekstin kirjoittamiseen, muokkaamiseen ja tulostamiseen. AbiWord on pieni ja kevyt tekstinkäsittelyohjelma monelle käyttöjärjestelmäalustalle. AbiWord on erityisesti kevyeksi ja ketteräksi tehty tekstinkäsittelyohjelma. Pinta on yksinkertainen vapaa piirto- ja kuvankäsittelyohjelma.

Sosiaalinen media järjestöjen apuna Suomi on järjestötoiminnan luvattu maa. Käytämme erittäin aktiivisesti yhdistymisvapautta oli sitten kyseessä poliittinen toiminta, luonnonsuojelu, kuorolaulu tai koripalloilu. Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan Suomessa onkin yli 130 000 rekisteröityä yhdistystä! Tässä bloggauksessa käyn läpi, miten sosiaalinen media voi hyödyttää voittoatavoittelemattomia organisaatioita. Voittoatavoittelemattomat organisaatiot eroavat monella tapaa yrityksistä. Nyt yhdistyksillä on kuitenkin hyppysissään lähes Pandoran lippaan tyylinen setti työkaluja markkinointiin ja viestintään! Tavoita eri kohderyhmät! Koska yhdistyksen täytyy pitää useasta eri kohderyhmästä huolta, tarvitaan työkalupakkiin useampi kanava. Klikkaa tästä ja kurkkaa esimerkki, miten Laajasalon palloseura käyttää Instagramia. Monet seurat saavat myös tukea säätiöiltä ja rahastoista, ehkäpä myös kunnalta, kattojärjestöltä tai vaikkapa lahjoituksina. Viestintä ja sosiaalinen media visualisoituu Instagram yhdistyskäytössä? Pin It!

Mikä ihmeen sosiaalinen media? Mielenkiintoiset ihmiset ja ilmiöt odottavat sinua sosiaalisessa mediassa. Alkumatka voi hetkittäin tuntua mutkikkaalta, mutta kaveriapua ja hyviä oppaita on saatavilla. Varaudu kokeilemaan, testaamaan ja valikoimaan. Se, mikä sopii yhdelle, ei luonnu toiselle. Jokainen käyttää sosiaalista mediaa omalla tavallaan. Itselle sopivien välineiden, työtapojen ja verkostojen löytäminen vaatii aikaa. Sosiaalinen media on inhimillisen kulttuurin tuotos ja opittavissa oleva asia, vaikka siihen liittyvä teknologia jatkuvine muutoksineen voi hämmentää. Tämä aineisto antaa alkuevästyksen sosiaalisen median tutkimusmatkalle. Miksi tutustua sosiaaliseen mediaan? Tämän päivän internet on vuorovaikutteinen ja sulautuu osaksi arkeamme. Internetistä löytyy kaikille oppimisesta kiinnostuneille paljon hyödyllistä. Sosiaalinen media kulkee mukana älypuhelinten, täppäreiden ja läppäreiden välityksellä. Sosiaalinen media käsitteenä ja ilmiönä Kriittinen näkökulma Toimintakulttuuri Anne Rongas, 2011

11 Virtual Tools for the Math Classroom More and more classrooms are gaining access to technology that can be used with students. Whether you're modeling a lesson, creating stations, or working in a one-to-one classroom, virtual tools can promote student engagement while increasing academic success. Here are some apps for iPads -- along with a few other tips -- that can transform your daily lessons and are definitely worth checking out! Base Ten Blocks Number Pieces is a great free app that allows every student with an iPad to have an endless number of base ten blocks at their fingertips. Whether they are learning basic place value, modeling how to add decimals, or exploring expanded notation, this app is worth looking into. Protractor Even on an iPad, a protractor can be used as a tool to measure angles. Graph Paper Geometry Pad lets children draw lines and shapes on graph paper. Geoboard Say goodbye to rubber bands! Ruler Ruler is a neat app to try out on your iPad -- it simply turns your screen into a ruler. Pattern Shapes Clock

7 Ways Students Use Diigo To Do Research and Collaborative Project Work January 14, 2015 Diigo is an excellent social bookmarking tool that enable you to save, annotate, and share bookmarks. The power of Diigo lies in the distinctive features that it offers to teachers and educators. There is a special account for K-12 and higher-ed educators that empower registered teachers with a variety of tools and features. One of the best things you can do with the Educator account is creating a Diigo group for your class. Here are some of the ways they can use Diigo group to conduct research in and out of class: Here are some very good video tutorials and screencasts to help you better use Diigo: 1- How to Create a Diigo group for your class by Mark Barnes 2- How to use Diigo to annotate, organize and research 3- How to autopost Diigo bookmarks to your class blog by Cool Cat Teacher 4- Explore social bookmarking with Diigo by Lynda 5- Organize your research with Diigo by Cult of Pedagogy

Related: