background preloader

Sosiaalisen median opetuskäytön suositukset

Sosiaalisen median opetuskäytön suositukset
Sosiaalinen media on lyhyessä ajassa tullut merkittäväksi osaksi yhteiskuntaa. Se tuo jokaiselle mahdollisuuden vaikuttaa ja oppia aktiivisesti osallistuen ja yhdessä työskennellen. Sosiaalisen median opetuskäytön linjausten tavoitteena on edistää sellaisten toimintatapojen muotoutumista, jotka luovat kaikille oppijoille tasavertaiset mahdollisuudet oppia hyödyntämään sosiaalista mediaa osana mediataitoja ja ymmärtämään sosiaalisen median roolia yhteiskunnassa. Sosiaalisen median opetuskäytön suositukset jakaantuvat kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa tarkastellaan sosiaalisen median käyttölinjauksia osana tietostrategiaa. Toisessa osassa esitellään käytännön toimenpiteitä opetuksen suunnitteluun ja mahdolliseen muuhun hyödyntämiseen koulun toiminnassa. Sosiaalisen median opetuskäytön suositukset (pdf) Materiaalit ja julkaisut

http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/perusopetuksen_jarjestaminen/sosiaalisen_median_opetuskayton_suositukset

Related:  Sosiaalinen media

Kuka omistaa sosiaalisen median? Löysin upean infograafin sosiaalisen median valtavasta maailmasta. Sosiaalinen media koskettaa joka päivä yhä enemmän ihmisten elämää, oli sitten kyse työstä tai vapaa-ajasta, suuryrityksen johtajasta, taiteilijasta tai yrittäjästä. Jaamme tietoja ja kuvia itsestämme, työnantajastamme, toisistamme, uutisista, harrastuksista ja vaikka mistä. Oletko koskaan miettinyt kuka omistaa sosiaalisen median? Suurimmat tekijät sosiaalisessa mediassa ovat FB, Google, Twitter, LinkedIn ja Yahoo.

Verkko-opetuksen pedagogisia malleja Tutkijat ja opettajat ovat vuosien saatossa kehittäneet lukuisia erilaisia ja muunneltuja opetusmenetelmiä ja lähestumistapoja opetukseen. Seuraavassa on kuvattu lyhyesti muutamia yleisimmin verkko-opetuksessa käytettyjä pedagogisia malleja. Ankkuroitu opetus Ankkuroitu opetus (anchored learning): oppimista, jossa aktiviteetit on sidottu tiiviisti reaalimaailman tilanteisiin (ankkureihin); ongelmatilanteet ratkaistaan ryhmässä; rohkaisee oppijoita näkemään tiedon työkaluna, jota voidaan käyttää uusissa tilanteissa, sen sijaan, että opeteltaisiin vain faktoja [21] Cognition and Technology Group at Vanderbilt (1993) Anchored instruction and situated cognition revised.

Sosiaalinen media järjestöjen apuna Suomi on järjestötoiminnan luvattu maa. Käytämme erittäin aktiivisesti yhdistymisvapautta oli sitten kyseessä poliittinen toiminta, luonnonsuojelu, kuorolaulu tai koripalloilu. Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan Suomessa onkin yli 130 000 rekisteröityä yhdistystä! Portfolio-työkalut - Mobiilisovellukset opetuksessa Portfolio-työkalut Mobiililaitteiden myötä portfolio-sovelluksia on haettu laajasti, koska tarve on todellinen. Olennainen kysymys onkin: Minne oppiminen sijoitetaan näytille, arvioitavaksi ja talteen? Mobiilivälineissä portfoliointi on nähtävä monimuotoisempana kuin aiemmin vihkotyöskentelyssä. Sovelluksia, joita opetuksessa käytetään, on paljon, joista olisi hyvä saada oppiminen koostetuksi näkyvään muotoon. Onkin mietittävä,miten, missä, miksi?

Lautapeli päihittää luentokurssit – Politiikan opiskelijat syventyivät diplomatian koukeroihin pelaamalla Valtio-opin luentosali Turun yliopiston vanhalla kasarmialueella täyttyy jo ennen kurssin alkamista. Puheensorina käy kiivaana, sillä kansainvälisen diplomatian kurssiin kuuluva Diplomacy-peli vaatii jatkuvaa neuvottelua ja yhteydenpitoa. Kolmannen vuoden opiskelija Jerkko Holmi on yksi äänekkäimmistä. – Kyllä tämä on ollut aivan huippua, olen nauttinut suuresti. Peli ei luentojen tapaan pääty ovesta ulos astuessa vaan jatkuu tuolla ulkopuolella jopa enemmän kuin täällä luokassa. Diplomatian tekeminen on oikeasti tässä pääasia, Holmi hehkuttaa. Herätys aikuiset – whatsapit ja somehommelit ovat lastemme todellisuus Tyttäreni on kolmasluokkalainen. Ymmärrän, että pikkukakkosappsien aika on ohi – näytöllä vilkkuu whatsapp, insta, momio ja vlogit. Hyvästi reimatec, kestovaippa ja ruskovilla.

Facebook-tilastoja: käyttäjämäärä laskee maailmanlaajuisesti, Suomessa nuoret jättämässä palvelun Muutamassa kuukaudessa ehtii sosiaalisessa mediassa tapahtua kaikenlaista. Vielä kesällä Facebookin suosio vaikuttii kaikkien tilastojen valossa vahvalta. Syyskuun lopussa palvelussa kävi Alexa.com-seurantapalvelun mukaan parhaimmillaan 630 miljoonaa kävijää päivässä. Sitten tapahtui jotakin ja sen jälkeen on tultu jatkuvaa alamäkeä: nyt Facebookissa käy Alexan mukaan noin 590 miljoonaa kävijää päivässä. Laskua on Facebookin pitkäaikaiseen tasoon nähden yli 30 miljoonaa kävijää päivätasolla.

Apuvälineet arjen apuna Lukivaikeuksinen voi hyötyä monista apuvälineistä. Osalle ne ovat aivan välttämättömiä. Osa apuvälineistä on tietoteknisiä ja niiden käyttö saattaa vaatia opettelua ja totuttelua. HSL Omat l hd t aikataulupalvelu Mobiili • På svenska • In English • Palaute Etusivu • Aikatauluhaku • Suositut kohteet • Rekisteröinti • Mobiili Omat lähdöt-palvelu on siirtynyt osaksi Oma Reittiopas-verkkopalvelua. Oma Reittiopas on käyttäjän henkilökohtainen tili, johon voi tallentaa pysyvästi omia pysäkkejä ja reittejä sekä valita linjat, joiden poikkeusinfoista haluat tiedot sähköpostiisi.

Related: