background preloader

Exit Ticket i Google Formulär

Exit Ticket i Google Formulär

simplebooklet.com Make in minutes, share online. Build a web booklet from your own content or convert an existing PDF. Our design tool is code free, drag and drop simple. One click publishing to multiple locations on the web and a curated classroom web booklet gallery. 10 Ways To Create Digital Exit Tickets Yesterday I read a fantastic post by Matt Levinson on Edutopia about digital media exit tickets that really got me thinking. In his article, he begins with a story of a lesson on prepositions he thought went really well, but eventually realizes that students didn’t get what he wanted out of the lesson. As he says in the article, “That experience served as a major “aha” moment to me as a young teacher. This is the moment when I started using exit cards, a 3×5 notecard for students to write down something they had learned. Inspired by this article, I too wanted ways that they could quickly share their thoughts and questions about a lesson so that I could assess their understanding. So, I came up with 10 digital exit ticket ideas, and am excited to put these into effect this school year! Create a Google Form that asks students about their thoughts on a lesson that students must fill out before they can leave for the day.Have students create an “Exit Ticket” pinboard on Pinterest.

En matris med elevexempel | Provfri matematik – bedömning i praktiken Här är matrisen jag använde för att bedöma muntliga (och skriftliga) resonemang som jag skrev om i förra inlägget. Vi bedömer tre aspekter som rör två förmågor i biologi. Här är matrisen som wordfil: Matris resonemang word och här är den som pdf: Matris resonemang pdf Hoppas den klarar en granskning lik den som Pernilla Lundgren gjorde av en annan matris i grannbloggen… Slutligen behöver jag hjälp med en sak. ”Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk, och ekologisk hållbarhet och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några konsekvenser.” Men vårt område handlar inte om något av detta stoff, utan om människokroppens uppbyggnad.

80 Interesting Ways To Use Google Forms In The Classroom 80 Interesting Ways To Use Google Forms In The Classroom by TeachThought Staff When you think of innovative, edgy, compelling uses of technology, Google Forms isn’t exactly the first thing that leaps to mind. While you’d probably prefer a piece of hardware that’s affordable, easy to use, and mobile that allows students to direct their own mastery of content in peer-to-peer and school-to-school learning environments, for now you just might have to settle for a spreadsheet. No, wait. Spreadsheets are simply a kind of framework, yes? And they have built-in formulas to perform calculations, visualize data, and communicate information in ways we–and students–are not used to seeing, right? So maybe a self-grading assessment? Questionnaires? See, I told you it’s not so bad.

Digitala prov No-hands-up, Exit Tickets och Flygande bedömning för ett inkluderande klassrumsklimat med stöd av IKT | Fröken IT Först några tankar sedan konkreta tips! Som högstadieelev gick jag med darrande ben in till en del av klassrummen. Andra klassrum längtade jag till. Jag har många gånger efteråt funderat över varför det var på det här sättet och kommit fram till ett svar, som jag tror stämmer: Jag var rädd för att räcka upp handen! Rädd för att bli tillfrågad och svara fel. Ja, så var det faktiskt. Eftersom jag (och forskningen!) Nedan följer exempel på digitala verktyg som du kan använda dig av för No-hands-up, Exit-Tickets och Flygande bedömning. 1. 2. 3. Mer inspiration och information! Jag har tidigare skrivit ett inlägg om ”de fem principerna” i BFL – Bedömning För Lärande (Formativ bedömning) med stöd av IKT . Här får du tips på sidor med inspiration och information om det formativa arbetssättet: Padlet – Ett favoritverktyg – Patricia Diaz (här hittar du massvis av inspiration!) Tips på praktiska metoder för att synliggöra lärandet – Camilla Lindskoug

Bedömning för lärande i praktiken På Hulta, strax utanför Borås stadskärna, ligger Ekarängsskolan, en F-6 skola som är omgiven av stora grönområden och ett flertal fotbollsplaner, något som både eleverna och lärarna på skolan är väldigt stolta över. Skolan är inne på sitt andra år med bedömning för lärande, BFL. De har gått på utvecklingsenhetens föreläsningar och rektorn har sedan drivit arbetet vidare bland annat genom att samtalsgrupper har skapats och att alla lärare fått varsitt exemplar av Christian Lundahls bok Bedömning för lärande. – Vi ska arbeta med den här första strategin att dela målen med eleverna den här närmaste tiden. Det är utvecklingsenhetens rekommendation att rektorn engagerar sig i processen om BFL verkligen ska få fäste och bli ett förhållningssätt på skolan. – Det är viktigt att vi tar oss tid att bara fokusera på BFL, och vi har tur som har en rektor som varit väldigt engagerad, säger hon. Delar målen för undervisningen Filmar undervisningen Camilla fördelar ordet Sofia får ordet.

10 ways I use Google Forms in my tablet classroom Image courtesy of TBR Mohamed El-Ashiry takes a look at ways of using Google Forms in the classroom. I am one of Google Forms‘ biggest fans! I have many reasons to love the service, and I use it in many different ways. While there have been many other advantages, the biggest advantage of using Google Forms in my classroom is being able to give students immediate feedback. In my classroom, students have had tablets (iPads) for two years now. 1. Student self-assessment is a very powerful tool in any classroom. 2. Peer-assessment also plays a critical role in any classroom. 3. In my classes, whenever I assign the students a major assessment task, I show them them the rubric that will be used to assess their work. 4. Google Forms has been a great way of documenting student merit points and rewards for positive behaviour. 5. Teachers are required to maintain evidence of any professional development they undertake. 6. I have created several reflection forms for students to use in my classroom.

Related: