background preloader

The official site of Sweden

The official site of Sweden
Related:  Resourcesengelska

Teflpedia food52 In Food History 101, we're hitting the books -- to explore the who, what, when, where, and why of what we eat today. Today: The history of Sweden's long relationship with coffee. Whether hot, iced, or doused in cream, coffee provides an essential jolt to many a morning routine. In Sweden, the coffee break holds an exalted status with a special name: “Fika” (pronounced fee-ka). While Swedes are avid coffee drinkers today, the country’s history with the beverage is not such a simple one. Ultimately, coffee was outlawed, but the King continued his crusade against it, ordering a twin study of its negative effects to be carried out by court-appointed doctors. Since Gustav’s time, the Swedes have embraced coffee more than most, “Fika-ing” any chance they can -- a tradition from which we could learn a thing or two. What are your favorite ways to enjoy coffee?

Internet Archive: Digital Library of Free Books, Movies, Music & Wayback Machine 20 Ways To Be A Better English Language Teacher (Part 1) | ELT Experiences English language teaching can be a challenging and difficult process, especially if you are seeking for new ideas and thoughts on improving your day-to-day teaching. Much of the challenge is learning to develop yourself, especially once you have found your place in this career and feel settled. You must continuously strive to improve your own teaching day in and day out. Here are some ideas to consider when you want to improve and develop your own teaching or if you want to be a better teacher overall. 1. Reflect on your lessons It seems like commonsense but for some teachers that I have observed, they have difficulty reflecting and improving their own lessons. Did the students enjoy the lesson? 2. If you have any difficulty on reflecting your lessons, or you wish to consider studying your lesson in more detail, you could record your own lesson to analyse afterwards. 3. When you are preparing your lessons, think about the following: “By the end of the lesson, students will be able to …”.

Resources & Activities for National Poetry Month Think of anything children love to do – running through a playground, dressing up in costumes, scribbling art projects. All of these involve tremendous joy, access to materials, lots of choice, time for practice, and modeling (whether from adults in their lives or friends or television). The same conditions are needed to support young children’s development into a thoughtful, engaged reader. ~Christopher Lehman “Response: Ways to Develop Life-Long Readers” Larry Ferlazzo Via EdWeek One weekend morning as my 12 year old and his friends were waking up, I read a tweet by George Couros (@gcouros) and somehow mentioned it to the boys. With National Poetry Month coming up in April, how do you plan to have fun sharing and creating poetry? Below are a few I know of to get you started (and pages on the sites I find of interest): www.Poets.org – This site is packed full of anything and everything poetry; poems, facts about poets, resources, tools, tips and more. Poetry Near You – Why I like this?

augusti 2013 Det bästa med sommarlov är att man får en massa tid att tänka på saker som man inte hinner tänka på under läsåret. Den här sommaren har jag tänkt mycket på jobb, men inte som i grunnat över elevöden eller tänkt på stressmoment, utan funderat på pedagogiska metoder på ett roligt och kreativt sätt. Min förstaplan är att göra 7-8 filmer om språkundervisningen utifrån vår läroplan, Lgr11. Den första filmen är nu klar och har släppts ut till några få. Här kommer i alla fall min första film.

Common Core State Standards Resources from Share My Lesson - Lesson Plans & Resources Welcome to the Share My Lesson Information Center for the Common Core State Standards. As well as a wealth of facts and statistics about the standards, you'll also be able to find aligned curricula and lesson plans, the latest news on the Common Core and relevant videos and links. In addition, you can access expert advice and opinions in our Common Core Forum, where you can ask or answer questions on the standards. The Common Core State Standards will require big transitions and changes to the professional lives of educators and we want to help. In the meantime, feel free to upload your resources and let us know which of the standards they are aligned to. CCSS Forum Join the conversation about the Common Core and what it means for America's classrooms CCSS Forum

Fonetik med iPad och dator I veckan har mina 9or för första gången fått möta fonetisk skrift. Vissa lärare arbetar väldigt mycket med det, själv berör jag det knappt alls i varken tyska eller engelska. När jag undervisade i franska lade jag mer energi på det av den enkla anledningen att stavningen och uttalet skiljer sig så markant åt i franska språket. De här skillnaderna mellan uttal och skrift finns ju också i engelskan, men då eleverna hör så mycket engelska i sin vardag blir behovet inte lika tydligt. Fonetik nämns inte i kursplanerna för engelska och moderna språk i Lgr11, men i det centrala innehållet finns en punkt som lyder "Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som ut- tal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad." Det tycker jag även kan handla om att kunna läsa ut den fonetiska skriften i en ordbok. Jag introducerade ämnet med en kort film om uttal från BBC.

Supporting English Language Learners (Tools, Strategies and Resources) This site is intended for use by teachers, administrators and consultants working with English language learners. This site allows users to: Search the Alberta K-12 ESL Proficiency Benchmarks. Access student writing samples with benchmark analysis. View videos of students engaging in content learning with teacher commentary on proficiency levels and benchmark analysis. Engelsk Football Hooliganism Hooliganism is unruly and destructive behaviour most often associated with football. It is an increasing problem in many countries. In this text we take a brief look at the problem. Animation Library Check out our animation library. Health Care Assistant in the UK Are you thinking of becoming a health care assistant when you are finished at school? Grammar - Self-Assessment Here you will find a set of interactive tasks for a grammar self-assessment.

Länkskafferiet - Skolämnen En bra tjänst för dig som vill öva på glosor på olika språk. Det finns även ordbok med 20 språk. Om du registrerar dig på sidan (gratis) kan du skapa dina egna glosförhör, gloslistor och övningar. Java behövs då på datorn. Exempel på språk: bulgariska, bosniska, kroatiska, serbiska, makedonska, estniska, lettiska, tjeckiska, slovakiska, slovenska, portugisiska, rumänska, ukrainska och ungerska. Taggar: arabiska, danska, engelska, finska, främmandespråksinlärning, franska, grekiska, isländska, italienska, japanska, kinesiska, kurdiska, latin, lexikon, modersmål, nederländska, norska, ordböcker, ordförråd, ordlistor, persiska, polska, ryska, samiska, spanska, spel, språk, språkinlärning, svenska som andraspråk, thailändska, turkiska, tyska

Related: