background preloader

Uppdragforstelarare.se - En blogg där du får följa mitt uppdrag som förstelärare i Enköpings kommun.

Uppdragforstelarare.se - En blogg där du får följa mitt uppdrag som förstelärare i Enköpings kommun.

Förstelärarblogg Varför säger de att klasstorleken inte spelar någon roll? Många är de som vill göra gällande att klasstorleken inte spelar någon roll för elevernas lärande. John Hatties studie har använts som argument i den diskussionen, och senast häromdagen då OECD:s granskning av PISA-resultaten för Sveriges räkning redovisades och var föremål för utfrågning i riksdagen sades samma sak: länder med hög måluppfyllelse har inte satsat på mindre undervisningsgrupper. Alltid när jag hör detta undrar jag hur de har kommit fram till sådana slutsatser? Har de verkligen tagit elevernas förutsättningar med i beräkningen? Jag är nu inne på mitt trettonde år som yrkesverksam gymnasielärare och har under dessa år haft uppskattningsvis runt femtio olika klasser och tusen olika elever. Läs Jonas Vlachos granskning av påståendet att klasstorleken inte spelar någon roll.

Min undervisning | i svenska och engelska Öpedagogen | Min pedagogiska reflektionsplats om digitalt lärande och annat i skolvärlden Skollyftet | En samlingsplats för alla som vill lyfta den svenska skolan Forskarbloggen - Dagen till ära funderar jag över det här med män och kvinnor i skolan. Inleder med ett citat från dagens tidning: ”Varje morgon, samma sak. Mina barn överlämnas till en mycket könsmässigt homogen grupp av vuxna som dagtid ska lära dem förstå och fungera i samhället, under ett av deras livs mest formativa skeenden.”/Tove Lifbendahl Jag har länge varit lite av främmande fågel som man på lågstadiet (med utflykter till mellan- och högstadium). Jag kom att tänka på en av dessa avhandlingar som gjort att jag, efter att ha läst den, inte längre kunde se på min tillvaro på samma sätt som innan. ”Jag har definierat tre olika områden som förtydligar vad föreställningen om den manliga förebilden handlar om. Så man kan verkligen fundera över om varför vi ska ha fler män i skolan (framförallt i de yngre åldrarna, där de blir allt mer sällsynta)? ”Så vad ska vi göra åt den könsmässiga obalans som präglar den pedagogiska yrkeskår som har så oerhört mycket makt över att forma våra barn? 1.

Nicklas Mörk - En mellanstadielärares tankar kring skolan. Lejonet

Related: