background preloader

Paper Snowflake Patterns

Paper Snowflake Patterns

http://www.firstpalette.com/tool_box/printables/snowflake.html

Related:  Pyssel, knep och knåpSivustoja opetukseenYleistä kieltenopetukseen liittyvääwiolasztarkZasoby edukacyjne ORKE

Koulujen ja kerhojen käyttöön - Suomen Taitoluisteluliitto ry Alkeis- ja perusluisteluopetuksen tulee olla niin helppoa ja yksinkertaista, että sitä voi ja pystyy opettamaan kuka vain. Muutamalla alkuharjoitteella opetellaan luistelun perusidea, eli painon siirtäminen jalalta toiselle. Kun tämä on opittu, niin liukuminen jäällä tulee ihan itsestään ja luistelusta tulee nautinto. Luistelu on parhaimmillaan, kun voi viilettää vapaasti vauhdista ja liu’usta nauttien. Kun perusteet on opittu, voi joko jatkaa luistelun harjoittelua loputtomin erilaisin liikkein taidon aina karttuessa tai ottaa opetukseen mukaan mailan ja mailankäsittelyn sekä erilaiset taitoradat. Luistelun alkeisopetus on opettajalle hyvin palkitsevaa, sillä oppiminen tapahtuu nopeasti ja muutos jäällä konttaavasta lapsesta taitavaksi liukujaksi tapahtuu jo muutamassa harjoitustunnissa.

Opettajalle Vähitellen täydentyvä linkkilista eri aineisiin (kuvataide, englanti, ruotsi, uskonto, S2)ja aihekokonaisuuksiin (mediakasvatus, monikulttuurisuus, kestävä kehitys)sekä opetusalaan liittyviin tekijänoikeusasioihinJos joku linkki ei toimi, ilmoitathan siitä minulle. Päivitetty 31.12.2014 Kielet Kouluringette -Suomen Ringetteliitto Ry Yleistä Tilaa ilmainen Ringette-opas kouluillesi Kysy ilmaista Ringette-esittelyä koulullesi Ringettevälineet kouluille Ringsal - sisäringette Ringette on mainio koulupeli Learning by doing - leikkejä ja pelejä englannin opetukseen Toiminnalliselle opetukselle olennaista on tehdä oppilaista aktiivisia toimijoita. Opetus hyödyntää ryhmää, on vuorovaikutteista, mahdollistaa mielikuvituksen sekä luovuuden käyttöä ja lisää huomaamatta tuntiopetuksen fyysistä aktiivisuutta. Toiminnallinen opetus aktivoi tehokkaasti oppilaita psyykkisesti, fyysisesti ja sosiaalisesti. Toimiminen on lapselle luontainen tapa kokea ympäristöä ja oppia uutta. Toiminnallinen opetus valjastaa lapsen sisäisen motivaation halutun asian opetteluun. Lisäksi erilaiset oppimistyylit, erityisesti ne, jotka tavanomaisessa luokkahuoneopetuksessa jäävät paitsioon, saavat virikkeitä.

Aamunavaus Aamunavaus Hyvä aamunavaus koskettaa nuoren elämää. Aamunavauksessa voidaan kertoa esimerkiksi ajankohtaisesta ja tärkeästä asiasta tai tapahtumasta. Aamunavauksen voi myös liittää jonkin opetettavan aineen sisältöihin tai opetussuunnitelman aihekokonaisuuksiin. Tutustu oppimateriaaleihin ja teemoihin Tutustu kouluvierailuihin Pedagogiikkaa ja koulupolitiikkaa II: Ops 2016 tulee - oletko valmis? Osa: Työtavat OPETUSSUUNITELMAN keskeiset elementit ovat didaktiikan näkökulmasta tavoitteet, sisällöt, menetelmät ja arvioinnin periaatteet. Olen aikaisemmissa blogilastuissa avannut käsityksiäni tavoitteista (mikä on uuden opsin kasvatuspäämäärä) ja menetelmäohjauksesta (opettajan ja oppilaan toimintaa kuvaavien verbien analyysin pohjalta). Tässä lastussa paneudun vielä opetussuunnitelman työtapaohjaukseen.

Päivänavauksia Päivänavaukset ovat syntyneet yhteistyössä pedagogisten järjestöjen (LOL, HYOL, SUOL) ja Kirkkohallituksen kanssa. Niiden alussa on useimmiten pieni tekijän käyttöohje opasteeksi. Päivänavauksia on eri-ikäisille ja eri aihepiireistä ja ne on suunniteltu pidettäväksi pitkin lukuvuotta. Päivänavauksia tehtäessä on pidetty mielessä moniaistisuutta ja koulujen erilaisia fyysisiä olosuhteita. Osa päivänavauksista on kristillisiä. Funkricola – Agricolaa räpäten ja funkaten Päivänavauksien tueksi on Kirkkohallituksen ja pedagogisten järjestöjen (LOL, HYOL, SUOL) yhteinen työryhmä tuottanut verkkoon Juuso Tiirakarin toteuttamat Agricolan teksteihin perustuvat musiikkikappaleet Aamun siunaus, Kirja Puhuu, Muinaisusko ja Ruokatunti.

Humanity Learning – yksilöllisestä oppimisesta ihmislähtöiseen oppimiseen Tutkija Marika Toivola tekee väitöstutkimustaan opettajista, jotka kehittävät opetuskäytänteitään huomioiden oppilaat yksilöinä. Tähän mennessä hän on saanut mallinnettua Pekka Peuran pedagogisen ajattelun ja luotua Peuran opetusmallin käyttöteorian, josta on kirjoitettu artikkeli kansainväliselle tiedeyhteisölle. Lue käyttöteorian opettajille suunnattu versio tästä linkistä. Lukusiivet - Keski-kirjastot Lukusiivet-lukudiplomista löydät hauskoja ja nopeasti luettavia kirjoja 2.–6. luokan oppilaille. Valitse näistä kirjoista neljä kirjaa luettavaksi. Valitse kaksi kirjaa tältä listalta. Toiset kaksi kirjaa voivat olla tältä listalta tai listan ulkopuolelta. Kirjat voivat olla myös samasta kirjasarjasta. Lukudiplomiin hyväksytään kaksi kuunneltua kirjaa.

"Siellä teille sitten kerrotaan, että on tämmöinen Word" "Ehkä vähän lapsellista, mutta itselleni motivaatiota tähän aiheeseen perehtymiseen tuo myös se, että haluan osoittaa oppilaille, ettei 'opesukupolvi' ole ihan niin vanhanaikaista, avutonta ja pihalla olevaa, kuin heidän ajatuksensa tuntuu olevan :) Kun kerroin kaseille, missä koulutuksessa olen pari torstaita, niin etupenkin poika kommentoi 'Niin siellä teille sitten kerrotaan, että on tämmöinen Word, missä voi näitä fontteja muuttaa ja sitten että on olemassa semmoinen Facebook, missä voi jutella tutuille ja laittaa vaikka omia kuviakin sinne' ...Minä dinosauruksina ne meitä pitää :)" Edellä on lainaus Riikka Reinin palautteesta Tampereen seudun Osaava -hankkeen Pedagoginen piristysruiske V -koulutuksesta. Toinen osallistuja kommentoi omaa kehittymistään: "En enää näe tietotekniikkaa peikkona vaan mahdollisuutena. Oppimista edisti se, että annoin itselleni luvan keskittyä itseäni eniten kiinnostaviin asioihin." QR-koodeista innostui moni muukin.

Kalevalan päivä 28.2. "Kamanat kohottukohotlakin päästä laskematta,kynnykset alentukohotkengän kannan koskematta,pihtipuolet välttyköhöt,ovet ilman auetkohottullessa vävyn tupahan,astuessa aimo miehen!" Kalevala, yhdeskolmatta runo Kalevalan synty Kalevala perustuu 1800-luvulla koottuihin kansanrunoihin. Elias Lönnrot teki 1800-luvun alkupuolella lukuisia runonkeruumatkoja Suomessa ja itärajan takana suomensukuisten kansojen asuinalueilla. Ensimmäinen versio Kalevalasta valmistui vuonna 1935 ja Uusi Kalevala vuonna 1849.

Kielivinkki /fi Etusivu Kielivinkki antaa sinulle lisää puhtia ja evästystä vieraiden kielten opiskeluun. Tutustu ohjeisiin ja tutki eri kielten esimerkit. Ne opastavat sinua tehokkaaseen, itsenäiseen ja omaehtoiseen opiskeluun. Kielivinkki neuvoo sinulle, miten

Related: