background preloader

Två stjärnor och en önskan

Två stjärnor och en önskan

Formativt stopp: att passa kartan. | Tankar om svenska Ett formativt förhållningssätt till undervisningen borde vara en självklarhet. Själv blev jag varse om det formativa perspektivet i och med Borås Stads satsning på Bedömning för lärande som inleddes för några år sedan. Som jag skrivit på annat ställe i bloggen är Dylan Wiliam och Christian Lundahl några som inspirerat mig och mina kollegor. Läs gärna Inside the Black Box av Wiliam eller Bedömning för lärande av Lundahl om du vill sätta in dig i tankarna ytterligare. Var befinner jag mig (i förhållande till målen)? För att lyckas väl med detta så behöver man ibland göra formativa stopp i sin undervisning. Hur ofta dessa pauser behöver göras beror på grupp, vad man arbetar med och en mängd andra faktorer så klart. Alltså är mitt tips att lägga en liten stund då och då på att fånga in gruppen och tillsammans med dem reflektera över arbetet. Jag upplever att eleverna, förutom att lyckas bättre med sina uppgifter, känner att de har koll på läget när jag har använt mig av formativa stopp.

Tävlingsdatabasen - Internetanmälan för ridsport SSAT | Embedding Formative Assessment Introduction Embedding formative assessment is a two-year professional development pack for schools and colleges that contains all the materials needed for a professional development day together with a complete of materials for running eighteen monthly follow-up workshops. Changing teacher practice is complex and these training materials are designed to help you address this challenge. In preparing this pack our aim was to share with you what is known about the nature of expertise in teaching and why changing practice is so hard. This is why it is necessary to create a supportive environment for teachers to develop together. As well as providing lots of techniques for implementing formative assessment, this pack probes deeply into the issues surrounding teacher learning communities (TLCs) and includes films of classroom practice, as well as interviews with students and teachers. Third section – Core materials: resources required for each year of operation have been provided for you.

Referat av Att följande lärande – formativ bedömning i praktiken av Dylan Wiliams Referat av Att följande lärande – formativ bedömning i praktiken av Dylan Wiliams (Studentlitteratur, 2013) Att jag valt att läsa just denna bok är för att jag ska ha läst något inom forskning inom den fortbildning vi har inom vår skola det här läsåret, och jag vill själv fördjupa mig inom det formativa arbetssättet så valet föll på Dylan Wiliams för att jag tycker han har många goda tankar. Jag skriver därför ihop ett referat av texten för att kunna dela till mina kollegor på vår studiedag den 7 januari 2014, men även för det utvidgade kollegiet. Utgåvan jag har läst är en specialutgåva för Stockholm stad varpå sidhänvisningarna är gjorda utifrån den, men förlaget är Studentlitteratur och boken kom ut 2013. Boken är skriven med en inledande del om vad skolprestationers betyder, vad tre olika generationer säger om forskning och några argument för formativ bedömning. Boken slutar med konkreta exempel för varje nyckelstrategi. Skolprestationers betydelse var befinner sig eleven? 1. 1. 2. 3.

Related: