background preloader

Free Powerpoints - Rivers of the World

Free Powerpoints - Rivers of the World
Related:  Geografi

Plate Tectonics - Earth Like a Puzzle - Children learn about plate tectonics, earthquakes, and volcanoes at this site in Scripps Institution of Oceanography by Nan Criqui Most people know that Earth is moving around the Sun and that it is constantly spinning. But did you know that the continents and oceans are moving across the surface of the planet? Volcanoes and earthquakes as well as mountain ranges and islands all are results of this movement. Less than 100 years ago, many scientists thought the continents always had been the same shape and in the same place. A few scientists noted that the eastern coastline of South America and the western coastline of Africa looked as if they could fit together. Putting the Puzzle Together...

Seterra/ geografispel The game Europa: länder is available in the following languages: Seterra finns även som app för Android, iPhone och iPad ! I appen kan du följa dina egna framsteg via topplistorna, du kan spela utan internetförbindelse och du slipper se reklam! (Androidversionen finns både i en betalversion utan reklam och i en reklamfinansierad gratisversion). Seterra är ett gratis geografispel som lär dig länder och huvudstäder i hela världen. Detta är onlineversionen som är skriven i HTML5 och fungerar i den senaste versionen av de flesta webbläsare, t ex Safari, Firefox och Google Chrome, samt Internet Explorer 9 och senare. Sökord: Blindkarta, spel, utbildningsspel, kartspel, geografi, prov, test, kartövningsprogram, online, samhällsorientering, läxa

The World Factbook People from nearly every country share information with CIA, and new individuals contact us daily. If you have information you think might interest CIA due to our foreign intelligence collection mission, there are many ways to reach us. If you know of an imminent threat to a location inside the U.S., immediately contact your local law enforcement or FBI Field Office. In addition to the options below, individuals contact CIA in a variety of creative ways. If you feel it is safe, consider providing these details with your submission: Your full name Biographic details, such as a photograph of yourself, and a copy of the biographic page of your passport How you got the information you want to share with CIA How to contact you, including your home address and phone number We cannot guarantee a response to every message. Internet: Send a message here. Mail: Inside the U.S., send mail to the following address: Central Intelligence Agency Office of Public Affairs Washington, D.C. 20505

Mapping News by Mapperz Geography appeals to a wide audience due to the fact that it both influences and is influenced by a staggering number of subjects. History, politics, earth sciences, anthropology, archaeology, social sciences, technology and myriad other disciplines all contribute to geography as a cohesive whole. Unsurprisingly, the internet overflows with blogs that analyze the topic and its close relationship with every other discipline imaginable. Readers pining to learn everything they can have plenty of free, wonderfully diverse resources available to quell their thirst for information. "Online Engineering Degree is an nonprofit online resource created to explain to students their options and some of the advantages and disadvantages of getting an online engineering degree. This website is owned and maintained by Edgar Diaz and Samantha Rhodes, engineering professionals who both obtained their engineering degrees online. Full List of the Best 50 Blogs: 1 National Geographic Blog Central 13 Mapperz

Mapping News by Mapperz Välkommen till Geologisk Pedagogknappen är ditt stöd när du arbetar med materialet. Till varje övning finns det en lärarhandledning. Där finner du en genomgång av övningens olika delar, hur du kan använda länkar och tillhörande filmer (se nedan). Övningarnas uppläggVarje övning innehåller flera olika steg och uppgifter. Alla övningar är kopplade till centralt innehål och kunskapskrav för både årskurs 7-9 och gymnasiet. Geologen berättar”Geologen berättar” ger en koppling till verkligheten och erbjuder samtidigt ett geologiskt perspektiv på frågor kopplade till övningen. Diskussionsfrågor och länkarI övningens inledande del finns diskussionsfrågor. UppgiftI varje övning finns en uppgift för eleverna. Gräv djupareTill uppgiften finns även en fördjupning, ”Gräv djupare”. Exit ticketMed ”Exit ticket" får du som pedagog en snabb återkoppling på vad eleverna har fått ut av arbetet med övningen och vad de har lärt sig.

Strävbågar reducerar bullret i gaturummet - Biofil stadsutveckling Det konstanta stadsbullret är mer än ett störningsmoment i vardagen, det är ett rejält folkhälsoproblem. Men det finns lösningar! Genom olika gröna inslag längs våra hus och vägar skulle bullret kunna dämpas, på samma gång som biodiversiteten ökar och luften blir renare. Upplevelsen av tystnad är något en stadsbo upplever med andakt. Men faktum är att ro och stillhet är mer än en lyx. Fler dör till följd av störd sömn och stressrelaterade sjukdomar orsakat av buller än i trafikolyckor. När våra samhällen industrialiserades var det de minst bemedlade grupperna som fick bo i stadens sämre lägen, i den förhärskande vindriktningen från fabrikernas sot, lukt och buller. Nu när storstäderna byggs ut sker det i tilltagande grad i bullerutsatta lägen längs stökig infrastruktur. Vi behöver komma tillrätta med stadsbullret på nya, okonventionella sätt. Bullerdämpande grönska I Stockholm görs nu försök att med växtbeklädda skärmar dämpa buller vid en av Essingeledens på- och avfarter.

Related: