background preloader

IT i Naturen

IT i Naturen

http://itinaturen.blogspot.com/

Related:  BIDigital teknik

Go Wild - Online and Offline Activities for Learning About Animals The World Wildlife Federation's Go Wild website is a great place to find online and offline activities that can help elementary school students learn about a variety of animals and ecosystems. The site is arranged into six sections; Americas, Asia, Africa, Europe, Polar, and Oceans. Each section includes online games and quizzes about animals. Each section also includes a hands-on activity like creating a shoe box safari. Applications for Education Due to its mix of online and offline activities Go Wild offers something for almost all classroom settings.

Podguide Börja med en idé - hitta ert format! När ni ska göra er helt unika podcast behöver ni inte bara tänka igenom ämnet och lyssnarna. Ni behöver också fundera lite på vilka ni själva är. Fila på ämnet Marie Rådbo - astronom Intressanta astronomiska länkar Komet Hale-Bopp Planeterna Främmande planetsystem Sonder och satelliter Hubble Space Telescope Utforskningen av Mars Cassini-Huygens vid Saturnus International Space Station, ISS Keplerteleskopet Satelliter på himlen Undervisning Nationellt resurscentrum i fysik Hands-on Universe Amazing Space NASA Education Blandat Astronomins historia Nasas hemsida ESA:s hemsida ESO SETI, sökande efter utomjordiskt liv Dagens astronomiska bild Onsalas Rymdobservatorium Föreningen Svenska Astronomiska Sällskapet Chalmers Aerospace Club, en studentförening Bad astronomy Astrobiologi Nordiskt nätverk i astrobiologi Rymdkanalen Tidskrifter Populär astronomi Astronomy Sky and telescope

IT i skolan skapar förutsättningar för ökat elevinflytande Det händer otroligt mycket i svensk skola när det gäller IT just nu. Fantastiskt roligt att se. De goda exemplen radas på varandra och det kollegiala samtalet är gott, både i sociala medier och på annat håll. I skrivande stund ser jag exempelvis på twitter att ett stort antal pedagoger umgås på pedagogisk pub runt om i landet. Systematiserade skoldiskussioner finns också på nätet där människor samverkar på ett sätt som är tämligen inspirerande.

teknikochnatur Teckning av bakterier av en elev på Malmaskolan, Uppsala Beskrivning: I ”Kropp och Hälsa”, i åk 1-3, ska främst de yttre delarna av kroppen tas upp. Prata med eleverna om kroppens delar och låt dem beskriva med egna ord och bilder hur kroppen ser ut. Gör experiment och träna iakttagelser med syfte att eleverna ska bekanta sig med sin kropp och grundlägga en förståelse för hur den fungerar.

Appar för elever i behov av läs- och skrivstöd By phaewilk MorgueFile Jag brinner för att alla elever ska få tillgång till litteraturen, att få uppleva bokstävernas underbara värld. Jag är själv en bokmal men läser idag nästan uteslutande med öronen (jag lyssnar på ljudböcker). Inte för att jag har läs- och skrivproblem utan för att jag gillar det:) Jag har ett val. Fördomar finns överallt, och mer än en gång har jag fått höra: äh du har ju inte läst boken, du har ju bara lyssnat på den…. Jag brukar upplysa dem om att man kan läsa med både ögon och öron;) Trots detta är det för en del människor inte helt rumsrent att lyssna på ljudböcker, ”det är inte att läsa på riktigt”.

Science centers Föreningen svenska Sience centers Föreningen Svenska Science Centers är en fristående intresseförening för science centers. Balthazar - Sinnenas verkstad (Skövde) Här är fullt av klurigheter och spännande experiment som blandas i tillfälliga utställningar och fasta upplevelser. Lärmodul "Dina digitala verktyg" - Kvutis Lärmodulen syftar till att ge dig en introduktion i arbetet med digitalt lärande i Svedala. Du kommer att få använda och bli förtrogen med dator, projektor och några olika digitala verktyg. I denna fortbildningsmodul ligger fokus främst på verktyg som du kan använda själv samt verktyg som du kan använda med en projektor i undervisningen.

aisdprekshare / Tree Homes Unit Resources Thanks to Ginger Bingham for adding these letter wall words. tree homes vocab.doc tree homesSp vocab.doc Shared by Gail Laubenthal: The document below is made in powerpoint, but is really a little booklet for your students as they learn which animals can live in trees. If you print it off as a handout with 6 or 9 slides per page, you can create a little book. Who Can Live In A Tree.ppt The document below are just pictures of the animals that are studied in the Tree Homes Unit.

Related: