background preloader

Teach Kids To Be Their Own Internet Filters

Teach Kids To Be Their Own Internet Filters
” credit=”flickingerbrad/Flickr It’s becoming less and less effective to block students from websites. When Los Angeles Unified rolled out its one-to-one iPad program, administrators expected to be able to control how students used them both in school and at home. But, not surprisingly, kids are resourceful and students quickly found ways around the security, prompting the district to require students to turn over the devices. Students live in an information-saturated world. “If we are not teaching the kids to use the web as a vehicle for enhancing learning and teaching them to be the filter, that’s a dereliction of duty.” A key to making sure good practices stick is to teach research skills when kids need them. [RELATED READING: Building Good Search Skills: What Students Need to Know] “If we are not teaching the kids to use the web as a vehicle for enhancing learning and teaching them to be the filter, that’s a dereliction of duty,” Luhtala said. Related

Ojämlik utbildning i skolan skapar digitalt klassamhälle De digitala klasskillnaderna ökar i den svenska skolan. En orsak är att kunskapen om internet och dess möjligheter skiftar mycket mellan olika lärare. Det hävdar Ulli Samuelsson, forskare i pedagogik vid Högskolan i Jönköping, i en färsk doktorsavhandling. De flesta tror att alla unga använder datorer och drar fördel av alla möjligheter som den nya tekniken erbjuder. Men snarare ökar den digitala ojämlikheten i Sverige. – Den svenska skolan ska ge alla elever en likvärdig utbildning men det uppdraget uppfylls inte när det gäller digital kompetens, säger hon. Ulli Samuelsson har själv en bakgrund i IT-branschen, bland annat som utbildare. – Mina barn hade en fördel då de växte upp i ett hem med hög ”digital kompetens”. Hon talar då inte om att ungdomar kan fastna framför datorn i timtal, om risken för att drabbas av digital stress eller näthat. Under arbetet med sin doktorsavhandling skickade Ulli Samuelsson ut en enkät eleverna i årskurs sju i en kommun i södra Sverige. Fonot.

ITL Research Ny forskning – det utmärker en skicklig lärare Under de senaste 20 åren har det forskats intensivt om läs och skrivsvårigheter. Men trots att kunskapen har ökat fortsätter elevernas resultat att sjunka i internationella jämförelser. Orsaken är klyftan mellan teori och praktik, menar Catharina Tjernberg, lärare och forskare vid Stockholms universitet. – Kunskapen når inte lärarna. I sin senaste studie har Catharina Tjernberg tittat på varför yrkesskickliga lärare jobbar som de gör i klassrummen. – I min studie blir det tydligt att den erfarenhetsbaserade kunskapen som överförs mellan lärare är minst lika viktig som den teoretiska, säger hon. Catharina Tjernberg har gjort en praktikorienterad studie på en skola där hon dels har observerat hur lärarna arbetar på lektionerna, dels har samtalat med dem om det pedagogiska arbetet. Den skola Catharina Tjernberg har studerat har utvecklat en modell där lärarna följer varandras lektioner. – Det här har gjort att man har medvetandegjort saker för varandra, säger Catharina Tjernberg.

CSTA - Computer Science in K-8 Computer Science Begins in K–8 Computer science is increasingly being recognized as an essential element of education for every child. And, as is the case for every academic discipline, the learning of core concepts and skills must begin at the beginning of a child's formal education. As part of CSTA's commitment to computer science education in all grades, this section provides resources that we believe will help elementary and middle school teachers begin incorporating key computer science content into their classroom practice in an appropriate and engaging way. K–8 Computer Science: Building a Solid Foundation This document is a comprehensive look at K–8 CS. Click here to download the PDF K–8 Research Reading List This document provides a reading list of references (and urls) drawn from current and past research on computer science education in K–8 (students from ages 5 though 12).

Infographic: How online courses have changed the way people learn by CPA Practice Advisor The internet and the availability of free courses have dramatically changed how users around the world are learning. This is readily apparent in the infographic at the URL below. According to the organization, in 1999, the University of Tübingen in German became the first college to offer Open Courseware (OCW), aka, free college course materials online. In 2002, the Massachusetts Institute of Technology (MIT) started its Open Courseware website.

Hemläxors nytta inte självklar John Hatties metastudie ”Synligt lärande” har fått ett stort genomslag i den svenska och internationella skoldebatten. Hattie är professor i utbildningsvetenskap vid University of Melbourne i Australien. I fokus för debatten har varit införandet av evidensbaserade och effektiva undervisningsmetoder. Så, vad säger Hatties metastudie om hemläxors relevans för elevers lärande? Den övergripande slutsatsen är att effekten av hemläxor är positiv men låg. Men ju yngre eleverna är desto mindre är de positiva effekterna, menar Hattie. Vad säger statistiken? Hatties sammanställning av forskningsresultaten om hemläxors effekt på elevers lärande består av flera metastudier med sammanlagt över 100 000 elever. Rätt utformade kan läxor stärka Hemläxornas effekt på elevernas lärande är en komplex fråga, visar Hatties metaanalys. För det andra kan föräldrars hjälp med hemläxor ha en positiv effekt på barns och ungdomars lärande. Formativ återkoppling avgörande Text: Vanja Lozic Referens: Hattie, John.

How Your iPhone Is Weakening Your Will What's the Latest Development? Researchers at Harvard Business School have found that small mobile devices which close off your posture to the world also close your attention, weakening your ability to engage the world around you. In an experiment, "researchers paid 75 participants to use one of a range of devices--iPod Touch (a handy iPhone stand-in), iPad, laptop, and desktop--to play the same gambling game." The researcher monitoring them then said: "I will get some forms ready for you to sign so I can pay you and you can leave. What's the Big Idea? The real aim of the experiment was to time which individuals took the longest to find the wandering experimenter and determine if waiting time correlated to device used. "94% of the desktop users worked up the nerve to leave the room, while only 50% of the Touch users gave chase. Photo Credit: Shutterstock.com Read it at Fast Company

Related: