background preloader

How To Teach Critical Thinking Using Bloom's Taxonomy

How To Teach Critical Thinking Using Bloom's Taxonomy
The various levels of Bloom’s Taxonomy are well known to teachers, students, and the rest of the education world at this point. You need to slowly ascend the pyramid in order to effectively reach your goal(s). That’s great. But what happens when you try to apply other time-tested methodologies to the famous taxonomy? This happens. The visual guide you see below is from Flickr via Kris McElroy’s Pinterest board (she shares a lot of fabulous resources so check ‘em out!). Level One From the base knowledge level of the taxonomy you can see that you start with the usual ‘who’ ‘what’ ‘where’ and other questions. Level Two You’re asked to re-tell and dive in a bit deeper into the topic you’re researching or discussing. Level Three How do you actually apply the skills you’re learning? Level Four Like a good scientist (this is close to the Scientific Method after all), we must analyze the results that are now coming forth. Level Five Time to remix and synthesize some new ideas or formulations. Boom.

Resources and Downloads for Teaching Critical Thinking Tips for downloading: PDF files can be viewed on a wide variety of platforms -- both as a browser plug-in or a stand-alone application -- with Adobe's free Acrobat Reader program. Click here to download the latest version of Adobe Reader. Click on any title link below to view or download that file. Resources On This Page: Lesson Plans & Rubrics KIPP King Curriculum Planning Guide <img height="12" width="11" class="media-image media-element file-content-image" src="/sites/default/files/styles/content_image_breakpoints_theme_edutopia_desktop_1x/public/content/08/pdficon.gif? Back to Top Tools for Critical Thinking Scope and Sequence, Speech and Composition <img alt="" title="" class="media-image" width="11" height="12" src="/sites/default/files/styles/content_image_breakpoints_theme_edutopia_desktop_1x/public/content/08/pdficon.gif? Culture at KIPP

Helena Sagar höjer blicken från NO-boken För några år sedan skulle Helena Sagar och en kollega skriva en ny lokal arbetsplan för ämnena NO och teknik. Skolan i Kullavik var nybyggd, och de bestämde sig för att satsa på projektarbeten och kontakt med lokalsamhället. – Målet var att öka intresset för att läsa vidare inom de här ämnena. Hon har drivit igenom en rad samarbeten under åren. – Eleverna blev intresserade av hur kringmiljön påverkade fåglarnas möjligheter att få ungar, och inledde egna forskningsarbeten. En annan gång bjöds äldreboendet mitt emot in till ett odlingsprojekt i skolans växthus. – Många som bor där har haft egna växthus och har mycket kunskaper att dela med sig av, säger Helena Sagar. Pappersåtervinning, pantburkar och energihushållning är ytterligare vardagsnära aktiviteter som engagerat hennes elever. Helena Sagars idéer och metoder har uppskattats och uppmärksammats. – En del förknippar själva ordet med ”entreprenör”, att man ska lära eleverna att starta företag och bli direktörer.

Why Should You Care About Badges? Jump to Navigation Why Should You Care About Badges? How are we using badges to enable a complex, robust ecology of learning to support more just & equitable social futures? About The Speaker(s) Cathy N. Resources Video: What Is a Badge? Ways to Participate Back to top Part of a Series: Opening New Pathways to Opportunities Add to my calendar Live Sep Sign up for our Newsletter Sign up for our monthly newsletter Share related resources Catch all our webinars Discover valuable news Hear from DML experts Connect to the DML field Give us feedback Who Is Behind This Site > Community Guidelines Terms of Use Supported by the MacArthur Foundation

10 Signs You're A Critical Thinker Critical thinkers are able to analyze issues from a wide variety of angles, resulting in more success in business and life. Discover your ability to think critically today with these ten signs you’re a critical thinker. 1. Critical thinkers know that partisan politics come into play at any mainstream media outlet, so they strive to learn about the world from a variety of sources that offer different journalistic voices. 2. Critical thinkers are not afraid of a healthy debate. 3. Critical thinkers know that it is impossible to be right about everything all the time. 4. Critical thinkers are often frustrated at the total lack of rationality that surrounds them on the Internet. 5. Critical thinkers wake up every day, excited to have another opportunity to sharpen their thinking ability. 6. Critical thinkers have an unquenchable thirst for knowledge. 7. Critical thinkers would rather innovate than regurgitate. 8. 9. 10. Did you see yourself in these signs you’re a critical thinker?

Entreprenöriellt lärande – ett förhållningssätt | Från 80 till 100 ”Det blir viktigt när det är på riktigt”. Dessa ord från Ragnar Åsbrink, Skolverket, inledde SKL:s seminarium om entreprenöriellt lärande igår. Orden tillhör från början en 12-årig pojke som beskrev arbetet när kommunen bad en skolklass om hjälp för att planera ett nytt resecentrum. Och det är precis det här som entreprenöriellt lärande handlar om. Ett begrepp vars innehåll egentligen inte alls är något nytt. Varför är det då viktigt med ett särskilt fokus på dessa frågor? Tre exempel – tre olika perspektiv Efter Skolverkets inledning fick vi lyssna på tre olika exempel som alla hade olika utgångspunkter. Agneta Gatel, förvaltningschef i Kinda kommun beskrev huvudmannens ansvar och hur viktigt det är med ledningens stöd i arbetet. Cecilia Molin och Jessica Rosengren från Eskilstuna gav en bild av hur ett entreprenöriellt förhållningssätt präglar arbetssättet i Gökstensskolan. Ett förhållningssätt – ej en metod Vad behövs mer? Skolan behöver än mer öppna dörrarna för omvärlden. Inledning

Training Teachers to Teach Critical Thinking How KIPP educators instruct their colleagues to enhance their classroom practice. KIPP King Collegiate High School principal Jason Singer trains his teachers to lead Socratic discussions (above); Katie Kirkpatrick (right), dean of instruction, developed a step-by-step framework -- described below -- for teaching students basic critical-thinking skills. Credit: Zachary Fink Thinking critically is one thing, but being able to teach it can be quite another. Define what critical thinking in the classroom is. It's an approach to teaching that allows students to make sense of the content. How is your training session structured? It's a three-hour training on the frameworks that I use in my own course, which I generated from the Toulmin Model of Argumentation. The first step is to develop the questions that are going to frame your assignments. What are the right kinds of questions to ask? In figuring out what questions to ask, it's really helpful to look at Bloom's Taxonomy.

mind mapping.pdf Studie- och yrkesvägledning i undervisningen. Fem lärande exempel från grundskolan. Stödmaterialet visar på lärande exempel där studie- och yrkesvägledning integrerats i undervisningen på ett medvetet sätt genom att tidigt visa på yrkes- och utbildningsalternativ. Det här stödmaterialet bygger på lärande exempel från fyra olika skolor från tre olika kommuner där studie- och yrkesvägledning integrerats i undervisningen på ett medvetet sätt genom att tidigt visa på yrkes- och utbildningsalternativ. Eleverna har på så sätt sett meningen med olika ämnen och de kunskaper som krävs. Exemplen är hämtade från olika ämnen och årskurser och utgår från läroplanens övergripande mål och riktlinjer samt det centrala innehållet i kursplanerna. Materialet vänder sig i första hand till dig som är lärare på grundskolan, men även till huvudmän, rektorer samt studie- och yrkesvägledare. Ladda ner som PDF (6247 KB)

Related: