background preloader

EarthViewer

EarthViewer

Matkailumessut - PaikkaOppi Tehtävä on suunnattu yläkoulun maantieteeseen 9. luokalle. Soveltuvin osin ideaa voidaan käyttää myös 4. luokan ympäristö- ja luonnontiedon opetuksessa. Tehtävä on mahdollista toteuttaa yhteistyössä esimerkiksi äidinkielen, vieraiden kielten, matematiikan tai markkinoinnin opetuksen kanssa. Tehtävässä tuotetaan ryhmätyönä Suomen maisemallisista suuralueista kartta-aineisto, joka toimii pohjana kuvitteellisille matkailumessuille. Suomi voidaan jakaa kuuteen maisema-alueeseen seuraavasti: Lounais-Suomi, Etelä-Suomi, Järvi-Suomi, Pohjanmaa, Vaara-Suomi ja Lappi. Tehtävänä on luoda ryhmätyönä omasta alueesta mahdollisimman mielenkiintoinen kartta-aineisto, jossa esitellään alueen luonnon- ja kulttuurimaantieteellisiä nähtävyyksiä ja muita kiinnostavia kohteita. Vaihe 1. Rajaa maisemallinen suuralue mahdollisimman tarkasti Lisää aluekohde työkalun avulla.Tallenna kohde luokkaan matkailualue. Vaihe 2. Vaihe 3. Vaihe 4. Vaihe 5. Kurssin luominen Video-ohje Kirjallinen ohje Kirjallinen ohje

Aquaponics | teachem TEDxWarwick - Charlie Price - Aquaponics - Getting More out of Less Charlie Price from the social enterprise Aquaponics UK, explores the role aquaponics can play in the future of our collective food supply. He provides an insight into both the applications for aquaponics but more specifically a new approach to urban agriculture, turning wastes into resources and transforming disused urban spaces to provide not only food, but resilient communities. About TEDx, x = independently organized event In the spirit of ideas worth spreading, TEDx is a program of local, self-organized events that bring people together to share a TED-like experience.

Metaknowledge Metaknowledge or meta-knowledge is knowledge about a preselected knowledge. For the reason of different definitions of knowledge in the subject matter literature, meta-information is or is not included in meta-knowledge. Detailed cognitive, systemic and epistemic study of human knowledge requires a distinguishing of these concepts. but in the common language knowledge includes information, and, for example, bibliographic data are considered as a meta-knowledge. Metaknowledge may be automatically harvested from electronic publication archives, to reveal patterns in research, relationships between researchers and institutions and to identify contradictory results.[2] See also[edit] References[edit] External links[edit]

Geomediataidot uudessa OPSissa: jotain vanhaa ja jotain uutta OPS2016 tuo maantieteen opetukseen geomediataidot. Termi on monelle tuntematon: mitä geomediataidot ovat ja miten käy niiden sisällyttäminen opetukseen? Uudessa perusopetuksen opetussuunnitelmassa käyttöön ilmaantunut termi geomedia herättää ihmetystä. Mistä onkaan kysymys, mitä uutta nyt olisikaan syytä taas opetella? Uuden termin takana tuttuja juttuja Termi on otettu käyttöön kokoamaan yhden käsitteen alle pääosin jo nykyisin maantieteen opetuksessa käytettyjä sähköisiä aineistoja. Tällaisia ovat yksinkertaisimmillaan esimerkiksi verkossa toimivat karttapalvelut ja maantiede-aiheiset videot. Esimerkkejä geomediasta opetuskäytössä ovat ainakin satelliittipaikaanuksen käyttö, Google Mapsin, Google Earthin, digitaalisten karttapalveluiden sekä paikkatieto-ohjelmistojen hyödyntäminen. Toki käsitteen alle kuuluvat myös nykyisin voimakkaasti yleistyneet vapaat maantieteelliset tietoaineistot. Perinteinen kartanlukukin kuuluu geomediataitoihin Lisätietoa geomedian hyödyntämisestä opetuksessa:

Legal Marijuana Sales Set To Quadruple By 2018: Study U.S. legal marijuana sales are projected to hit $1.5 billion this year, and that could look like nothing in just a few years. Data from Medical Marijuana Business Daily shows that total sales could quadruple to $6 billion by 2018 on the back of legalization efforts in Washington and Colorado, as well as the growing nationwide medical marijuana industry. The two states both legalized the recreational use of weed in November. That's reflective of a wider acceptance of the drug. Such growing support has led marijuana-tied businesses to pitch their companies to Wall Street investors, the Los Angeles Times reported in March. "Everybody's loosening up a lot because they realize the momentum has shifted and the financial world is going to have to make room for this industry," Mehdizadeh told the LAT. Thinking about investing in the marijuana industry yourself? (h/t USA Today) Also on HuffPost:

New Science Standards: Catalyst for Change? A partnership of 26 states and national organizations released the final Next Generation Science Standards (NGSS) last week after working for two years to develop them. The standards—which are internationally benchmarked and based on the National Research Council’s Framework for K–12 Science Education —identify science and engineering practices and content that all K–12 students should master to be prepared for college, careers, and citizenship. The new standards integrate active learning of scientific practices with content to provide context and promote students’ deeper understanding and critical-thinking skills. As with the Common Core State Standards in English language arts and math, each state will independently decide whether or not to adopt the NGSS.

20 ways Google MyMaps can enhance lessons in any class Maps cross all content areas and grade levels. By creating custom MyMaps, students can see the content they’ve studied in a new light. (Public domain image via Pixabay) Maps are a fundamental part of everyday life. Without maps, we’re lost. With maps, we can clearly see how widespread or concentrated our data and content is. Maps touch practically every content area and grade level. MyMaps, a somewhat unnoticed app in the Google Apps suite, lets students create their own highly customized maps to share with others and display. Below is an example — a MyMaps map I created with everywhere I’ve presented this year (as of the publication of this post) … The connections to curriculum are innumerable. Want to see it in action? Wondering how you might use this in your class? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. More Google Maps lessons and projects from Google Certified Innovator Kurt WismerMaps are printable. Related

Life: What are the top 10 things that we should be informed about, in life The Concord Consortium | Revolutionary digital learning for science, math and engineering

Related: