background preloader

What is flipped classroom

What is flipped classroom

Förändrad undervisning | Dan Frendin Under det senaste ett och ett halvt året har jag ändrat min undervisning totalt. I min blogg kommer jag att berätta och reflektera över det jag gör och hur arbetet och mina tankar fortskrider. Genom att skriva om det här hoppas jag att jag också kommer att få kommentarer från andra och att på så sätt kunna utveckla mitt sätt att arbeta vidare. Utbildningsväsendet står idag inför det kanske största paradigmskiftet någonsin. Att vara lärare nu är något av de mest spännande yrken man kan jobba med. Traditionell undervisning Jag har varit lärare i större delen av mitt liv. År efter år kändes det som att eleverna bara läste för proven. Detta kändes inte helt bra. Jag försökte på olika sätt variera undervisningen och lyckades hyggligt i många fall men ändå kändes det inte helt rätt. Hur jag själv lärt mig Det var inte så jag själv lärt mig om naturen. Jag försökte att gå över till oförberedda läxförhör i några av mina klasser men det fungerade inte. Global profil

Fixed vs. Growth: The Two Basic Mindsets That Shape Our Lives “If you imagine less, less will be what you undoubtedly deserve,” Debbie Millman counseled in one of the best commencement speeches ever given, urging: “Do what you love, and don’t stop until you get what you love. Work as hard as you can, imagine immensities…” Far from Pollyanna platitude, this advice actually reflects what modern psychology knows about how belief systems about our own abilities and potential fuel our behavior and predict our success. Much of that understanding stems from the work of Stanford psychologist Carol Dweck, synthesized in her remarkably insightful Mindset: The New Psychology of Success (public library) — an inquiry into the power of our beliefs, both conscious and unconscious, and how changing even the simplest of them can have profound impact on nearly every aspect of our lives. One of the most basic beliefs we carry about ourselves, Dweck found in her research, has to do with how we view and inhabit what we consider to be our personality.

Flip teaching Flip teaching or a flipped classroom is a form of blended learning in which students learn new content online by watching video lectures, usually at home, and what used to be homework (assigned problems) is now done in class with teachers offering more personalized guidance and interaction with students, instead of lecturing. This is also known as backwards classroom, flipped classroom, reverse teaching, and the Thayer Method."[1][2][3] Traditional vs flipped teaching[edit] The traditional pattern of teaching has been to assign students to read textbooks and work on problem sets outside school, while listening to lectures and taking tests in class. "My AP Calculus class was a really anxious environment, it was weird trying to get through way too much material with not enough time. In flip teaching, the students first study the topic by themselves, typically using video lessons prepared by the teacher[5][6] or third parties. Flipped classrooms free class time for hands-on work. Math[edit]

Avsnitt 8 Daniel Barker & Karin Brånebäck | Plugget 2.0 En metod för undervisning som snabbt fått spridning i samband med ökad tillgång till digitala verktyg är Flipped Classrooom. I detta avsnitt samtalar vi med Daniel Barker (@barkersthlm på twitter) och Karin Brånebäck (@braneback på twitter) om bland annat vad Flipped Classrooom egentligen är och vilka vinster det finns för elevernas lärande. Fråga till lyssnare Berätta om andra sammanhang där du använder flipped classroom i andra sammanhang än till en klass? Maila en mp3:a på 1-3 minuter till plugget@craftpod.se Podcast: Play in new window | Download A Gradual Approach to Healthy Eating By Leo Babauta A lot of us have tried various diets over the years, with little success. I remember trying about half a dozen different diets when I was trying to lose weight, and none of them stuck for more than a few weeks. Why is that? A few reasons: You’re trying to change a lot of things at once — from learning new recipes to strategies for social situations to what to eat when you go out to what you should do when you’re craving a snack and much more. That’s a lot of powerful forces working against you, and that’s just the start. What worked for me is gradual change. Why Gradual Change Works If you understand the reasons that people fail at trying to create a healthy lifestyle, then you can see why gradual is better: Those are some good reasons. How to Transition to Amazingly Healthy Before we start the gradual process, it’s a good idea to know where we’re going, generally. A less helpful approach is to think of the perfectly healthy diet, and say that’s what you need to do.

Flipping the Classroom Printable Version “Flipping the classroom” has become something of a buzzword in the last several years, driven in part by high profile publications in The New York Times (Fitzpatrick, 2012); The Chronicle of Higher Education (Berrett, 2012); and Science (Mazur, 2009); In essence, “flipping the classroom” means that students gain first exposure to new material outside of class, usually via reading or lecture videos, and then use class time to do the harder work of assimilating that knowledge, perhaps through problem-solving, discussion, or debates. Bloom's Taxonomy (Revised)In terms of Bloom’s revised taxonomy (2001), this means that students are doing the lower levels of cognitive work (gaining knowledge and comprehension) outside of class, and focusing on the higher forms of cognitive work (application, analysis, synthesis, and/or evaluation) in class, where they have the support of their peers and instructor. What is it? What is it? Flipped Classroom Inverted Classroom Peer Instruction

flipp The Four Hidden Habit Skills By Leo Babauta When you learn a new skill, feedback is important: if you fall off a bike, you need to make an adjustment so you don’t keep falling. But when people learn the skill of creating new habits, they usually take the feedback of missing the habit as complete failure. In actuality, it means no such thing. What people don’t realize is that creating habits is actually a skillset that can be learned and practiced and mastered. And there are four hidden habit skills that most people don’t realize they’re bad at, which I talk about in my new book: Committing to actually starting. If you’re not good at creating habits, you simply need to practice these four hidden skills. But if you get good at this, you can unlock almost unlimited achievements.

Flip Your Classroom How flipping works for you Save time; stop repeating yourself Record re-usable video lessons, so you don't have to do it again next year. Let students take control of their learning Not all students learn at the same pace. Spend more time with students Build stronger student-teacher relationships, and promote higher level thinking. Other teachers are doing it, you can too Stacey Roshan found that the traditional classroom model wasn't cutting it for her AP students, so she flipped her class. Watch Stacey's Story Crystal Kirch started using videos as instructional tools in her class but soon realized the real value of flipping lectures was being able to spend more face-to-face time with students. Read Crystal's Story Tools You Can Use

Flippa ditt klassrum – innan någon annan gör det! | Matematik 2.0 Sista matematiklektionen med språkintroduktionen innan jullovet. Vi har pratat om grundpotensform, och en tjej som känner att hon inte riktigt greppat allt säger till mig efter lektionen att hon gärna vill försöka jobba på egen hand på jullovet. Därför undrar hon om jag kan visa henne bra filmer på Youtube som hon kan titta på för att lära sig. Och jag påminns igen om att eleverna tack vare de digitala verktygen har alla möjligheter i världen att ta ansvar för och driva på sitt eget lärande. Och jag tänker på att en lärare i dagens skola måste inse att hela skolkonceptet håller på att flippas. Jag minns att Daniel Barker i en UR-sändning från Bokmässan i höstas förlängde detta till en framtidsspaning: När vi som lärare och skola inte längre är elevernas huvudsakliga informationskälla så måste vi kunna locka med något exklusivt. Copyright CC BY-SA: Casey

An Illustrated Book of Bad Arguments What is the Flipped Classroom? | Center for Teaching and Learning CTL is partnering with ITS to help implement the new Canvas LMS, creating the Canvas Training Center, a new online resource. more on Canvas... CTL administers a number of grant opportunities to develop and nurture promising innovations in undergraduate and graduate education. more on CIG... OnRamps is a blended-learning initiative that offers rigorous coursework and cross-disciplinary skill building to prepare high school and community college students for university-level success. more on OnRamps...

barkersthlm

Related: