background preloader

Vi kämpar för ett skräpfritt Sverige

Vi kämpar för ett skräpfritt Sverige
Related:  Hållbar utveckling F-6nomelisasadic

Lärande för hållbar utveckling - utbyten.se Begreppet hållbar utveckling är sedan tjugo år en övergripande princip i FN:s arbete. Det innebär att man på flera olika fronter, såväl ekologiskt och socialt som ekonomiskt, eftersträvar en utveckling som tillgodoser dagens behov - utan att äventyra kommande generationers. Ett lärande för hållbar utveckling kännetecknas av ett förhållningssätt som syftar till att ge elever och vuxna handfasta redskap och metoder för att kunna göra medvetna val som är hållbara för vår framtid. Uppdraget att utbilda för en hållbar utveckling är formulerat i internationella överenskommelser och nationella styrdokument. Undervisning ska bedrivas på ett sätt som förbereder eleverna på ett aktivt deltagande i samhället och som utvecklar deras förmåga att ta ett personligt ansvar. Lärandet karaktäriseras av delaktighet och inflytande, ämnesövergripande samarbeten, olika pedagogiska metoder och ett kritiskt förhållningssätt. Material Möjligheter och utmaningar i skolans nya styrdokument

Material för skola och förskola | Håll Sverige Rent Batteriskolan Batteriskolan är en webbportal med spännande pedagogiskt material och roliga uppdrag för elever i åk F-6. Materialen inspirerar till ett lustfyllt lärande om batterier, återvinning och miljöfrågor. Det ger också dina elever möjlighet att tillämpa matematik, svenska, bild, naturorienterande ämnen och hem- och konsumentkunskap på ett roligt sätt Gå till Batteriskolan (extern länk) Det stora Örnäventyret Med "Det stora Örnäventyret" lär ni er mer om allemansrätten på ett lekfullt och engagerande sätt genom värderingsövningar, aktiviteter och lekar. Ladda ner "Det stora Örnäventyret" (pdf) Mofflor och människor – en storyline om resurser Den pedagogiska metoden Storyline används för att lyfta fram frågor kring vad som är resurser och vad som är skräp. Ladda ner "Mofflor och människor - en storyline om konsumtion" (pdf) Blixtpatrullens äventyr Välkommen till ett material som vill inspirera till arbete med nedskräpning, återvinning, återanvändning och allemansrätt. Sälles skräpbok

Steady Increase in Climate Related Natural Disasters - Climate Change Weather Blog Steady Increase in Climate Related Natural Disasters November 15, 2013; 3:38 PM The incidence of natural disasters worldwide has steadily increased, especially since the 1970's, according to a report from the New England Journal of Medicine. Then main reason for this increase in the steady uptick of climate-related disasters. Image below courtesy of EM-DAT International Disaster Database, Center for Research on Epidemiology of Disasters, University of Louvain. Since 1990, natural disasters have affected about 217 million people every year. Geophysical disasters include earthquakes, volcanoes, dry rockfalls, landslides and avalanches. Climate-related disasters include hydrological events such as floods, storm surge and coastal flooding, while meteorological events include storms, tropical cyclones, local storms, heat/cold waves, drought and wildfires. As a result, the amount of economic damage due to these natural disasters has seen a steady upturn.

Hon praktiserar källkritik med eleverna Annika Sjödahl. Foto: Billy Tibblin Visa, förklara och resonera med eleverna S:t Iliansskolan är en 7-9-skola i centrala Enköping med ungefär fyrahundrafemtio elever. Skolan har ganska liten tillgång till datorer: arton laptops och femton surfplattor till sex klasser samt en datorsal som kan bokas. - Eleverna i sjuan brukar känna till begrepp som primär- och sekundärkällor och de har fått lära sig att information ska bedömas kritiskt. Knyt an till elevers vardag Barn och ungdomar är ofta flitiga användare av digitala texter och sociala medier. Annika Sjödahl menar att eleverna sällan tänker på källan bakom när de till exempel gillar en artikel eller bild eller delar ett klipp från Youtube. - Vi tittade på vilka nyheter som dök upp i elevernas flöden på Facebook. Det finns mycket som behöver tas upp och hanteras i undervisningen. - Att ha förståelse för vad jag behöver lära dem att hantera är en avgörande del av mitt arbete med källkritiken. Låt elever träna källkritik inför eget skapande

Världsnaturfonden WWF Sverige | Världsnaturfonden WWF CYKELCHOCKA SVERIGE! Lördagen den 6 september (v 36) uppmärksammas cykelns roll i staden och för klimatet av Naturskyddsföreningens lokala eldsjälar över hela landet, och självklart hakar vi på med vår grunskolesatsning, läromedlet Energifallet! Vi har förberett ett upplägg med övningar från Energifallet.se för att du och dina elever ska kunna arbeta med trafik, transport och lokal påverkan under veckan! Övningarna nedan kan spridas ut på 2-3 dagar och upplägget börjar i konkreta undersökningar och avslutas med att eleverna får reflektera över vad mer cykling kan betyda för miljön och hur man kan vara med och påverka för ett cykelvänligare samhälle. Den 6:e september kommer hela landet att bubbla av cykelverkstäder, tävlingar av olika slag, snack om bästa däcken, rutterna och politiken, klimatet och förutsättningarna för cykelns framfart i Sverige. Lycka till! Dag 1 - skolan: Vi undersöker del 2: från A till B.Inledningsuppgift. Dag 2-3 - samhället: Skapa publicitet – förändra världen! Inledningsuppgift.

Science project: Food-dye Color Wheel Every year about this time I start to really, REALLY crave color. Like clockwork, every January I start scheming about decorating with yellow or orange or something bright just to liven things up a bit. It's been a little better this year because my kitchen is south-facing and everything is white and light blue, so it feels nice and light and airy. That being said, I still think more color this time of year is great. It was such fun, and I couldn't believe how patient the kids were (ages 3 and 5), just staring at the colored water move slowly up the paper towels and mixing together. Here's what you need to make this fun color wheel: 6 clear cups 6 paper towels red food dye blue food dye yellow food dye Here's what you do to make the color wheel: 1) Fill 3 cups with water and mix in red food dye into one, blue food dye into the second and yellow food dye into the third. 3) fold the paper towels into about 1-inch strips and place each end into adjacent cups.

2014 weather and climate change (video) Dr. Jeff Masters from Weather Underground drops some science on those who think they can conclude that the planet isn't warming because "it's so cold this winter!" Interestingly, cold isn't the only abnormal weather pattern for North-America right now. There's also historic warm temperatures in Alaska, and the deepest drought in decades across the west... You really have to see the graphics and listen to the interview - it's great - but the general idea is that sometimes the Jet Stream slows down and shifts South, allowing very cold arctic air to come down over most of Canada and the US. This is a regional phenomenon, more like shifting heat around on the planet to unusual places, rather than actually cooling it. Another factor: Cold waves used to be more frequent, and now that we're not used to them, they seem worse. Youtube/Screen capture Via Peter Sinclair See also: Cold waves used to be more frequent, and now that we're not used to them, they seem worse

Källkritiska begrepp | sobloggalfa Under dagens SO-lektion arbetade vi med att slå upp och förklara för varandra i basgrupperna vad de källkritiska begreppen betyder. Här är era egna förklaringar: muntlig= Genom tal, någon som säger något (motsats är skriftlig) Tryckt källa = t.ex en tidning objektiv= Koppla bort egna känslor, inte stå på någon sida, vara neutral syfte = Ett syfte är nyttan (vad någon har för nytta, användning av det) eller avsikten med det någon skrivit/säger/gör (varför har någon skrivit/sagt eller gjort något) förstahandskälla = Första person/text som berättar något andrahandskälla = Är en person/text som fått information av förstahandskällan perspektiv= man ser saker på olika sätt, man ser en händelse från olika synvinklar (håll) tidskriteriet= När informationen skrivs ner, är det långt efter händelsen är det mindre trovärdigt. tendens= riktning, en källa lutar åt ett visst håll, den verkar inte vara neutral äkta= Något som inte är förfalskat, något som är verkligt, sant.

Polarön - En Storyline om Klimat | Svenska FN-förbundet Klimatförändringarna angår oss alla. Svenska FN-förbundet har tagit fram en Storyline om klimat för lärare som vill arbeta med frågan på ett annorlunda sätt. Denna storyline ger kunskap om klimatet och stärker elevernas engagemang för hållbar utveckling, miljö och internationell samverkan. Handlingen utspelar sig på en påhittad ö i polartrakterna där konsekvenserna av klimatförändringarna är påtagliga. Följande ämnen ingår; naturvetenskap, samhällskunskap, svenska, slöjd, hemkunskap, engelska samt idrott och hälsa. Man kan använda cirka 3 veckor till Polarön men upplägget är flexibelt. Ladda ner Polarön som pdf (PDF-dokument, 7,9 MB) Kontakta oss Vid frågor, kontakta:Helén Huledal, skolansvarig Tel: 08 462 25 81 Ansvarig för sidan: Terese Johansson Uppdaterad 31 mars 2014 Publicerad 4 juni 2008 Läs fler nyheter Too young to wed 24 apr-18 maj Stadsgårdshamnen 22, Stockholm Utställningen "Too young to wed" visas på Fotografiska museet i Stockholm. Se hela kalendariet Instagram

Recension av Images of Changes - Vår sårbara planet Användningsområden Att amerikanska NASA forskar om rymden är väl känt, men att de har en långt utvecklad forskning om vår egen jord är inte lika välbekant. Genom programmet Earth Observing System studerar NASA förändringar på jorden och i våra oceaner med hjälp av flera satelliter. När du öppnar appen kan du välja mellan att söka på ämnesområden eller via kartan. Det är lätt att förstå vad bilderna handlar om även om man inte kan engelska så bra. Det här är en av de mest visade bilderna. Den andra bilden är tagen vid samma tidpunkt på året, 2004. Det finns en mängd områden att välja mellan. Du kan även söka bilder via kartfunktionen. Genom att visa två bilder sida vid sida kan du analysera och jämföra vilken förändring som skett. Ett av syftena med geografiundervisningen är att eleverna ska utveckla en förtrogenhet med att växla mellan tids- och rumsperspektivet. Funktioner Undervisningens syfte Förmågor som eleverna ska utveckla Appen ingår i dessa listor:

Hands-On Science Apps That Challenge Kids to Solve Environmental Issues By Tanner Higgin, Graphite Environmental education for most adults used to mean learning a little bit about recycling and planting some trees on Arbor Day. We didn’t delve into ecology as much as we skimmed the surface. But things have gotten more complex since then, and the topic of climate change has brought environmental education to the forefront. At its best, environmental education gets students grappling with big, cross-disciplinary issues like sustainable design and renewable energy. 1. This app provides an overview of environmental issues, particularly pollution, for younger students. 2. Enercities is a little more sophisticated than Little Green Island. 3. It’s important to learn not just about sustainability and being environmentally conscious, but also about what’s at stake in these efforts. 4. Related

Related: