background preloader

Läs-med-sagor: Nämen Benny

Läs-med-sagor: Nämen Benny

Minnesarmband På en amerikansk skolsida såg jag hur en lärare gjort pappersarmband med multiplikationstabellerna. Jag tänkte att den idén kunde man ju använda till mycket, så jag gjorde några armband på datorn och som jag sedan skrev ut. Här finns breda armband att skriva ut.Här finns smala armband att skriva ut. Ytan i mitten är tom, så att man kan skriva i vad man vill. Om man vill göra många likadana armband, kan man skriva i det man vill och sedan kopiera upp. Fäst ihop banden med en tejpbit, eller sätt en liten bit dubbelhäftande tejp i änden, så kan man bara dra av skyddspappret när man behöver ett armband. Tips på vad man kan använda armbanden till: * Påminnelse om något man ska göra (gå till tandläkaren, gå till spellektion, packa ner läxa... * Som stöd vid arbete (tiokamrater, multiplikationstabeller, formler, begrepp... * Som stöd för arbetsgång (1. Här finns armband med multiplikationstabellerna att skriva ut Har du någon annan idé på hur man kan använda armbanden?

Lappkullan | Arbetsro = alla i klassrummet har fullt fokus på innehållet! Skolburken Forgot passcode for your iPhone, iPad, or iPod touch, or your device is disabled - Apple Support Learn what to do if you have forgotten your iOS device passcode, or if your device displays a message saying that it's disabled. If you enter the wrong passcode into an iOS device six times in a row, you'll be locked out. You'll also see a message that says your device is disabled. Erase and restore If you can't remember your passcode, you'll need to erase your device, then use a backup to put your data and settings back on your device. iTunes If you've synced your device with iTunes, you can restore your device. Connect the device to the computer you normally sync with. When iOS Setup Assistant asks to set up your device, choose "Restore from iTunes backup." Find My iPhone If you enabled Find My iPhone through iCloud, you can use it to erase your device. Go to icloud.com/#find. Recovery mode If you've never synced your device with iTunes, or haven't set up Find My iPhone, you'll need to put your device in recovery mode. This will erase the device and its passcode. Last Modified:

Cirkelmodellen- en väg till bättre måluppfyllelse - Vad vet ni om Sverige? Gunilla Lindberg ställer frågan till sina fjärdeklassare som får i uppgift att två och två skriva ner vad de kan. "Stockholm är Sveriges huvudstad", "Det är förbjudet att slå barn i Sverige", "Sveriges prins heter Carl Philip". Högarna med lappar växer men efter ett tag börjar det gå lite långsammare, eleverna går och kollar på kartan och börjar diskutera: Hur var det, var Gotland Sveriges största ö? I större grupper läser eleverna upp vad de skrivit, därefter kategoriserar de alla lappar genom att placera ut dem på ett större papper. I klassrummet bredvid sitter klass 3B i par och läser upp ord för varandra: häcka, ruva och hjässa. Cirkelmodellen ökar språkutveckling Klasserna befinner sig i fas ett av cirkelmodellens fyra faser - bygga upp kunskap, läsa texter för att få förebilder, skriva gemensam text och skriva en egen text. Men arbetet med cirkelmodellen tar tid. Första fasen inleder Förebilder i fas två Lätt att glömma fas tre Fas fyra avslutar

FREE Swedish Teaching Resources Where applicable, use the links to download Swedish versions of resources. Phonics display banner (Ref: SB9975) A colourful banner for your classroom phonics display. Judaism display banner (Ref: SB3760) A colour banner for your Judaism display. Birthday train display set (Ref: SB7299) Create a train-themed birthday display in your classroom. Set includes carriages for each month of the year with space for children’s names or photo. Growing cress instructions (Ref: SB4883) A set of simple instructions posters showing how to grow some cress. Reduce! Snakes and ladders games (Ref: SB7355) Simple printable snakes and ladders games with numbers to 30, 50 or 100. We love to read! Editable board game templates (Ref: SB10531) A set of editable board game templates featuring our ‘bumps’ characters. Visual timetable for the USA (Ref: SB1979) A colourful set of 30 high-resolution JPG images featuring activities and subjects covered at kindergarten level.

”Vad mycket svenska de kan redan!” ”Hur kan de vara så duktiga? ” Jag har ett par gånger efter jul i år fått kommentarer av kollegor: ”Vad mycket svenska de kan redan!” ”Hur kan de vara så duktiga? ” Jag blir glad och, hrm, jag erkänner, smickrad. Det har också fått mig själv att fundera på ”hur” och en tanke har dykt upp. Borde jag inte försöka bena upp och tydliggöra vad min undervisning innehåller som gör att eleverna lär sig mycket? Ok: Hej då Jante! Stark betoning på det muntliga Jag vill att eleverna ska prata mycket och jag pratar mycket med dem. Fler exempel på muntlig aktivitet är: - Gruppsamtal som bygger på frågor. Varierad stöttning Stöttning är inte det samma som stöd. Ett formativt förhållningssätt Jag försöker aktivera eleverna som lärresurser för varandra. Jag vill också att de ska lära sig att själva bedöma sitt arbete. ”Vad jag lärt mig på den här lektionen/idag? Jag ger så ofta som möjligt respons, muntligt eller skriftligt, till eleverna i form av ”Jag ser att du….. Lek och skratt Höga förväntningar Modersmålen Flera elever

Fem_steg_for_planering Digitala resurser för SvA Att tiden går snabbt är ingen nyhet och när man har mycket att göra så går det ännu fortare. Men jag tänkte nu ta mig tiden att uppdatera er lite grann. Höstterminen är nu avslutad även om jag inte har fått resultaten på de sista två tentorna ännu. Grammatik har inte varit mitt starkaste ämne så jag har en del att sätta mig in i. Utöver detta kring kurserna så har jag även fått jobb, är anställd som vikarie åt en lärarförmedling i Stockholm så jag har haft fullt upp under veckan som varit. Har nog inte nämnt det tidigare här men är uppe i Stockholm både för att jobba men också för att förbereda vår gemensamma flytt till Stockholm under våren 2016 eller ev. tidigare. Jag hoppas att jag kanske kan delge lite fundering som uppstår under min bedömning och betygskurs här på bloggen. Som avrundning vill jag säga att det känns väldigt konstigt men samtidigt uppmuntrade att jag nu har startat mitt sista år på lärarutbildningen. På återseende!

VÖL

Related: