background preloader

Home of CELLS alive!

Home of CELLS alive!
Related:  microscopie en cellen leerBiologyBiology

Algemene Biologie De cursus is een inleiding tot de biologie. Er worden basisbegrippen en -principes aangereikt die moeten toestaan om latere, meer gespecialiseerde cursussen te volgen (bijvoorbeeld biotechnologie, milieumanagement). Daarnaast wil de cursus de student confronteren met een aantal ethische en maatschappelijke problemen (bijvoorbeeld i.v.m. moderne genetica, sociobiologie, milieuproblematiek). Dit gebeurt via een verkenning van een aantal niveaus in de hiërarchie van het leven (moleculen - cellen - organen - individuen - populaties - gemeenschappen - ecosystemen) en van een aantal unifiërende processen (genetica, evolutie). De cursus wordt ex-cathedra gedoceerd. De cursus is verkrijgbaar bij Universitas (Prinsesstraat 16, 2000 Antwerpen), of kan via de links hieronder gedownload worden. Er is ook een pakket oefeningen genetica dat zelfstandig dient opgelost te worden.

Anatomy Videos <span>To use the sharing features on this page, please enable JavaScript.</span> These animated videos show the anatomy of body parts and organ systems and how diseases and conditions affect them. The videos play in QuickTime format. If you do not have QuickTime, you will be prompted to obtain a free download of the software before you view a video. You can download the Apple QuickTime player at: The information provided herein should not be used during any medical emergency or for the diagnosis or treatment of any medical condition.

Teach.Genetics™ Science Education - Research & Training - NIH NIH Home > Research & Training Resources for Students Featured Site: NIAMS Kids Pages Your childhood and teen years are a prime time to learn habits that will help you keep your bones, joints, muscles, and skin healthy for years to come. Resources for Educators Science Education Partnership Award (SEPA) From science museums to K-12 classrooms, NIH’s SEPA Program supports exciting and innovative educational programs that boost understanding of health and science research among students and the general public. From the NIH Director Francis Collins, M.D., Ph.D., offers a message to high school graduates.

Xyleen Xyleen of dimethylbenzeen, vroeger (in het Duits nog steeds) ook wel xylol genoemd, is een heldere, kleurloze vloeistof met kenmerkende geur. Chemische structuur[bewerken] Er zijn drie isomeren, die van elkaar verschillen in de ligging van de methylgroepen en een aantal fysische grootheden (vergelijk de tabel hiernaast): ortho-xyleen (1,2-dimethylbenzeen) (o-xyleen) (methylgroepen op aangrenzende C-atomen in de benzeenring)meta-xyleen (1,3-dimethylbenzeen) (m-xyleen) (methylgroepen gescheiden door één CH-groep)para-xyleen (1,4-dimethylbenzeen) (p-xyleen) (beide methylgroepen liggen tegenover elkaar) Xyleen dat als oplosmiddel wordt gebruikt bestaat gewoonlijk uit een mengsel van deze isomeren. Productie[bewerken] Xylenen zijn voornamelijk afkomstig uit de olieraffinage; een belangrijke bron is de katalytische reforming. Xylenen worden geproduceerd door de methylering van benzeen en/of tolueen. De commercieel belangrijkste xyleenisomeer is para-xyleen. Toepassing[bewerken]

University of Kansas Medical Center Tree of Life Web Project The Tree of Life Web Project (ToL) is a collaborative effort of biologists and nature enthusiasts from around the world. On more than 10,000 World Wide Web pages, the project provides information about biodiversity, the characteristics of different groups of organisms, and their evolutionary history (phylogeny). Each page contains information about a particular group, e.g., salamanders, segmented worms, phlox flowers, tyrannosaurs, euglenids, Heliconius butterflies, club fungi, or the vampire squid. ToL pages are linked one to another hierarchically, in the form of the evolutionary tree of life. Starting with the root of all Life on Earth and moving out along diverging branches to individual species, the structure of the ToL project thus illustrates the genetic connections between all living things.

Remarkable animal and plant life cycles - science(2,3,4) - ABC Splash - Add this to your favourites Remarkable animal and plant life cycles Find out about animals such as mammals that give birth to live young. Find out what's special about marsupials and the strange monotremes. About this digibook Animals grow and change watch Mammals of the sea watch Animals with pouches watch The amazing seahorse watch Odd egg-laying mammals watch Egg-laying animals watch Female turtles return to lay eggs watch How an egg forms inside a bird watch Insects with only three stages of life watch Four stages in a butterfly's life cycle watch Complete change: complete metamorphosis watch Inside the fruit of a plant watch Growing plants from seeds watch The mysterious mushroom watch Who is this for? Primary Science Years: 2,3,4 Source: Education Services Australia Ltd (ESA) and ABC Splash Find more resources from Education Services Australia and ABC Splash Animals Plants

levende preparaten levende preparaten Om de eigenschappen van de bacterie(cel) te onderzoeken moet je van de bacterie(cultuur) of het monster dat je wil onderzoekt een preparaat voor de microscoop maken. Dat kan met bacterien en andere cellen "in levende lijve", denk aan watermonsters en culturen waarbij de beweeglijkheid ook wilt zien. Daarna kan het preparaat (de bacteriecellen) ook nog gekleurd worden om een beter contrast te krijgen van de cel met zijn omgeving. Ongekleurd dekglaspreparaat De meest eenvoudige methode om micro-organismen te observeren is m.b.v. een dekglas- of waterpreparaat. Wees tijdens onderstaande procedure bedacht op besmettingsgevaar, laat een preparaat niet onbeheerd liggen. Merk het schone, vetvrije objectglas. Breng met een steriele pasteurpipet of entnaald een druppel vloeistof(cultuur). op het objectglas. Betreft het koloniemateriaal, breng dan met een geflambeerde entnaald een druppel fysiologische zout oplossing op het voorwerpglas. Gekleurd dekglaspreparaat (vitaalkleuring)

Anatomy and Physiology Learning Modules - CEHD - U of M Quiz Bowl and Timed Test were retired at the end of summer 2013. Quiz Bowl had always been buggy, as many people had pointed out, and it had become difficult to maintain. It also used technology that doesn’t work on a lot of newer computers or tablets. Timed test depended on a browser add-on that both Microsoft and Apple have encouraged users to remove for security concerns. Looking for the Image Bank? Conference for High School Anatomy and Physiology Instructors - October 17 and 18, 2014 - Minneapolis, MN. Zygote | 3D Human Anatomy for Animation, Illustration, CAD and Software Development

Search Search results 321 items for animals Search filters Choose your year(s) Primary Foundation (26) Year 1 (54) Year 2 (36) Year 3 (58) Year 4 (80) Year 5 (65) Year 6 (60) Secondary Year 7 (52) Year 8 (76) Year 9 (35) Year 10 (51) Choose learning area(s) English (32) Mathematics (11) Science (213) History (13) Geography (50) STEM (6) The Arts (2) Technologies (3) Choose media type(s) Topics (2) Events (0) Video (266) Games (34) Digibooks (2) Audio clips(4) Links (0) Teaching resources (3) Articles (10) Competitions (0) Competition Galleries (0) List view Grid view Animals Topic 104 items Primary: Years F, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Secondary: Years 7, 8, 9, 10 Plant and Animal Cells 33 items Primary: Years 3, 4, 5, 6 Secondary: Years 8, 9, 10 Skin and scales, feathers and fur This collection of media resources focuses on the features of a variety of animals and how these features help the animals meet their... digibook Learning area: Primary: Years F, 1 Push or pull? game Secondary: Year 8

Preparaat houdbaar maken - De wereld onder de microscoop 9. Preparaat houdbaar makenVroeger werd het natuurlijke hars ‚Canadabalsem‘ gebruikt maar tegenwoordig kunnen we kiezen uit een reeks goede synthetische kunstharsen die onder verschillende merknamen gevoerd worden. Het hier getoonde preparaat wordt ingegoten met DePeX. DePeX kan alleen vanuit Xylol worden ingesloten. Onmiddellijk na de Xylol-stappen moet het preparaat met kunsthars worden ingesloten. Dekglazen zijn in vele soorten en maten te verkrijgen. Het aanbrengen van een dekglas moet worden aangeleerd. Nadat het dekglas is aangebracht moet het preparaat drogen. Na einige tijd (weken) kan het preparaat worden gereinigd, voorzien van een etiket en worden gearchiveerd.

Animal Adaptations Purpose To expand students’ knowledge of animal features and behaviors that can help or hinder their survival in a particular habitat. Context As students approach this Animal Adaptations lesson, bear in mind that, according to research, most lower elementary school students are still forming a basic understanding of how animals survive in their respective environments. In earlier grades, students observed local plants and animals in their habitats and learned that animals can eat both plants and each other, as well as use each other for shelter and nesting. In this lesson, students will participate in classroom discussions and visit a website to learn more about animals and how well (or poorly) they’ve adapted to satisfying their needs in their natural habitats. The Kratts' Creatures website used in this lesson provides students with a simple, visual means for familiarizing themselves with basic world ecosystems as well as some examples of the animals that occupy them. Planning Ahead

Related: