background preloader

Konst Litteratur Kulturartiklar

Konst Litteratur Kulturartiklar
Nyårsnovell av Jonas Hassen Khemiri. DÄR står han nu och antingen så är det han eller så är det hans bror. Det är han. Det måste vara han. Man ser det på kläderna, på kroppshållningen, på blickarna som han kastar mot stationsklockan. Det är inte hans bror. HAN plockar fram sin mobil, han slår numret för femte eller kanske sjätte gången. TÅG kommer, tåg går. FOLK säger att de är lika. VISST var det en grym fest och vart ska du resa och ska vi inte ta en kaffe och tjejen nickar och tar ut andra hörluren också och de ställer sig i kaffekön och pratar om snökaoset och försenade tågresor och var de firade jul och hon bakom kassan får harkla sig för att de ska sluta prata och beställa. DET är nästan så att han slutar betrakta sig själv utifrån. JAG var utklädd till Zorro och min bror lånade mina gamla rollspelsgrejer och klädde ut sig till orch med avancerad gummimask som luktade sött som godis och hemmagjort stridsgissel av papier-maché och en brynja av nyckelringar. ALLT gick att mäta.

http://www.expressen.se/kultur/tusen-ett-tusen-tva-tusen-tre/

Related:  Novellen 13Ungdomslitteratur - frågor och planeringarNovellerNovelltema

"Du och jag" tema i årets novelltävling - Kultur & Nöje - www.sn.se Gillar du att skriva och har massor av påbörjade berättelser i datorn? Går du på mellanstadiet, högstadiet eller gymnasiet? Då är vår stora novelltävling SN-novellen något för dig! Katarinas blogg: Muntlig bokredovisning med omslaget i fokus Som avslutning på bokprojektet med fokus deckare/spänning i åk 8 valde jag att göra en ny variant vad gäller den muntliga redovisningen. Som inspiration hämtade jag bland annat idéer från Barbro Westlunds bok Aktiv läskraft Att undervisa i lässtrategier för läsförståelse (2015) där hon skriver "Förmågan att göra inferenser innebär att ha tillgång till ord att uttrycka sina tankar på, att aktivera relevant bakgrundskunskap, att skapa inre bilder (visualisera), att ställa frågor och att förutspå vad som kommer att följa i en text" (s. 126). Här var min ambition att låta eleverna visa sin läsförståelse genom att arbeta med bilden på bokomslaget och koppla den till innehållet genom tolkning. Vi började med ett "modellomslag" dvs jag visade utifrån boken Vittne av Robert Swindells hur eleverna skulle kunna analysera med hjälp av uppgiftsfrågorna (se nedan). För att ha ett ämnesspråk i analysen gick vi igenom ord som typografi, versaler/gemener och tecknade illustrationer kontra foton.

Sju steg -tidningen Skriva Att skriva en roman är inte enkelt. För att lyckas räcker det sällan med att bara sätta sig ned och skriva. Man behöver även skaffa en strategi och bli medveten om fällorna. Sören Bondeson har undervisat i litterärt skrivande i 18 år och har själv skrivit nio böcker. Ett halvt ark papper – Svenska (Grundskolan 7-9) De pedagogiska planeringarna har samlats i grupper utifrån de centrala målen. Du får dem som wordfiler genom att klicka på länken. Först finns alltid en ruta med det centrala innehållet, en beskrivning av vad kunskapskraven lägger fokus på och infallsvinklar från Skolverkets kommentarmaterial som kan ha bäring för just dessa lektionsförslag. Sedan följer lektionsupplägg med fokus på det centrala innehållet men med en uttalad ambition att verkligen använda det rika materialet som finns på webbplatsen. Ord, bild, ljud – här finns resurser! Materialet är nedladdningsbart som wordfiler som du kan redigera, för att ge dig som lärare både inspiration, utmaningar och möjlighet att själv utveckla och gå vidare.

s novelltävling 2012 Linda Skugges skrivtips 1. Läs mycket!2. I Kabul tvingas flickor bli pojkar När man måste bära burka är det otroligt svårt att se var man går. Det är omöjligt att bära vattenhinkar i trappor, till exempel - det är för stor risk att man ramlar. Det berättar Deborah Ellis i sin bok "Den osynliga flickan" ("The Breadwinner"), som nu har fått IBBY:s (International Board on Books for Young People) Peter Pan-pris. "Den osynliga flickan" handlar om elvaåriga Parvana som bor i Kabul med sin familj under talibanregimen. Att arbeta med noveller Noveller är tacksamt att arbeta med – de är korta och man kan hinna med många av läroplanens mål under en lektion som läsa, diskutera, skriva och reflektera. När ni jobbar med noveller kan ni behöva ha ett analysschema tillhands för eleverna och här hittar ni ett. När jag arbetar med noveller med en klass så kan mjuka upp med att högläsa en lämplig novell, jag brukar ofta välja Maskrosen av Margit Bethlen där jag har frågor till som eleverna kan diskutera efter läsningen. Jag har novellen i Magasinet, men ni kan hitta den här också. Sedan kan man gå igenom vad som är typiskt för en novell med ett novellrecept. Det är också bra att ha tillhands när eleverna ska skriva egna noveller.

En novell med ett budskap om det skörbara och vackra i livet Margit Bethlen, 1927 - 1970, var en författare från Budapest i Ungern, som har skrivit en del kända noveller. Under min lärarutbildning på Högskolan i Falun, under tidigt 1990-tal, studerade vi olika skönlitterära former, bland annat noveller. Jag mötte då för första gången novellen Maskrosen. Den skrev jag nästan genast ner på min rassliga skrivmaskin, ord för ord, eftersom den berörde mig så starkt. Jag kommer här att skriva ner den för andra gången, eftersom jag ser den som en parallell till en del av mitt liv.

Kyssen av Hjalmar Söderberg. Det var en gång en ung flicka och en mycket ung man. De sutto på en sten vid en udde, som sköt ut i sjön, och vågorna skvalpade ända fram till deras fötter. De sutto tysta, var och en i sina tankar, och sågo solen gå ner. Han tänkte, att han gärna ville kyssa henne. När han såg på hennes mun, föreföll det honom som om det just var meningen med den. Läsreflektion genom att välja citat och delge tanke Just nu är jag inne i en period då jag tänker mycket kring elevernas läsning och hur jag kan utveckla den. Jag har tidigare skrivit om detta bl a här utifrån bildtolkning men även här för att bena upp vilka frågor som är typiska för respektive läsprocess. I detta inlägg tänkte jag dela en idé jag fick och den är inte ny på något sätt men jag ville ge en ram för hur man skriver och vad som ingår i en Canva.

Lektionstips: Pälsen av Hjalmar Söderberg Lektionsmål: Få förståelse för hur samtidens mans- och kvinnoroller kommer till uttryck i novellen Pälsen. Språkmål: Kunna redogöra för och diskutera hur samtidens mans- och kvinnoroller kommer till uttryck i novellen, genom att analysera handling, karaktärer och bildspråk. Instruktion: 1. Film Noveller är tacksamt att arbeta med - de är korta och man kan hinna med många av läroplanens mål under en lektion som läsa, diskutera, skriva och reflektera. När ni jobbar med noveller kan ni behöva ha ett analysschema tillhands för eleverna och här hittar ni ett. När jag arbetar med noveller med en klass så kan mjuka upp med att högläsa en lämplig novell, jag brukar ofta välja Maskrosen av Margit Bethlen där jag har frågor till som eleverna kan diskutera efter läsningen. Jag har novellen i Magasinet, men ni kan hitta den här också. Sedan kan man gå igenom vad som är typiskt för en novell med ett novellrecept.

Den elektriska flickan Ulf Nilsson Den elektriska flickan Man brukar tala om brinnande och förtärande kärlek. Men det är bara ljumt prat i jämförelse med den heta historia jag nu ska berätta. Den utspelade sig någon gång i början av seklet i en liten by i skogstrakterna i Blekinge. Det var när elektriciteten var ny och man även ute på landet kunde få elektriskt lyse vid köksbordet. Minnas klassrum: Läsloggar som tankeredskap och boksamtal på Chambers vis Ännu en vecka har gått sedan terminsstart och arbetet med eleverna är i full gång. Vid mina morgonpromenader till jobbet ser jag hur det blir ljusare för varje dag och dessa stunder innan arbetsdagen tar fart ger mig chansen att reflektera och samla tankarna och inför en ny dag. I mitt förra inlägg berättade jag om att skrivandet kommer att vara i fokus denna termin och vi har fortsatt arbetet med att koppla den berättande textens/filmernas dramaturgi, novellkurvan, till kortfilmer från UR Skola Tre berättelser . Kring filmernas spännande innehåll har vi haft många intressanta och givande samtal i klasserna samt även låtit eleverna skriva reflektioner utifrån olika frågeställningar kring respektive films innehåll. Under förra terminen då vi ägnade mycket tid åt textsamtal använde vi oss nästan genomgående av läsloggar som tanke- och reflektionsredskap. Min favorit bland läsloggar är den som brukar kallas för CITAT och TANKE.

Related: