background preloader

Singing Changes Your Brain

Singing Changes Your Brain
When you sing, musical vibrations move through you, altering your physical and emotional landscape. Group singing, for those who have done it, is the most exhilarating and transformative of all. It takes something incredibly intimate, a sound that begins inside you, shares it with a roomful of people and it comes back as something even more thrilling: harmony. So it’s not surprising that group singing is on the rise. As the popularity of group singing grows, science has been hard at work trying to explain why it has such a calming yet energizing effect on people. The elation may come from endorphins, a hormone released by singing, which is associated with feelings of pleasure. The benefits of singing regularly seem to be cumulative. It turns out you don’t even have to be a good singer to reap the rewards.

Physical Effects of Singing" All types of singing have positive psychological effects. The act of singing releases endorphins, the brain's "feel good" chemicals. Singing in front of a crowd, a la karaoke, naturally builds confidence, which has broad and long-lasting effects on general well-being. But of all types of singing, it's choral singing that seems to have the most dramatic effects on people's lives. A study published in Australia in 2008 revealed that on average, choral singers rated their satisfaction with life higher than the public -- even when the actual problems faced by those singers were more substantial than those faced by the general public [source: MacLean]. But why? It's possible. Physical effects, while pretty dramatic, are really just the beginning.

Singing is good for you | Heart Research UK Not only is singing a great way to raise money, research shows that it's also good for your heart. Professor Graham Welch, Chair of Music Education at the Institute of Education, University of London, has studied developmental and medical aspects of singing for 30 years and he says the health benefits of singing are both physical and psychological. “Singing has physical benefits because it is an aerobic activity that increases oxygenation in the blood stream and exercises major muscle groups in the upper body, even when sitting. Singing has psychological benefits because of its normally positive effect in reducing stress levels through the action of the endocrine system which is linked to our sense of emotional well-being. Psychological benefits are also evident when people sing together as well as alone because of the increased sense of community, belonging and shared endeavour." So go on, keep your heart healthy and get singing!

Inke Krudde Spraakmuziektherapie SMTA muziektherapie | Amersfoort Na afgestudeerd te zijn als muziektherapeut aan de HBO opleiding voor Muziektherapie Middeloo (inmiddels Hoge School Utrecht), heb ik mijn vervolgstudie tot zangpedagoge afgerond aan het Hilversums Conservatorium. Na het behalen van het certificaat EVTS (Estill Voice Training System) en SMTA (speech music therapie for aphasia) en NMT (Neurologisch Muziektherapeut) is mijn praktijk voor spraakmuziektherapie ontstaan vanuit de combinatie van mijn twee beroepen. Juist het zorgaspect in combinatie met mijn grootste passies -de stem en muziek- maakt dat ik mij erg thuis voel in mijn huidige werk. Het ontstaan van de praktijk voor spraakmuziektherapie en muziektherapie Binnen mijn zangles praktijk merkte ik dat zingen op meerdere vlakken een positieve invloed bleek te hebben. De bijzondere kwaliteit van muziek maakt dat ik nu kan doen wat ik het liefst doe….. werken met mensen voor wie het leven niet vanzelf gaat middels de kracht van muziek

muziek- en zangtherapie | Therapeuticum Aquamarijn Muziek- en zangtherapie Muziek is in staat ons tot in het diepst van onze ziel te raken. Zij kan ontroeren, in beweging brengen en ontspanning geven. In de muziek en zangtherapie leer je de rustgevende en vitaliserende werking van klank en gezang ervaren. Klachten zijn die te maken hebben met de ademhaling zoals astma, bronchitis en hyperventilatie Stemproblemen Spanningsklachten in het algemeen en speciaal rond het keel en borstgebied Steeds terugkerende verkoudheid en voorhoofdsholteontsteking Depressieve klachten Burn- out klachten Het verbeteren van communicatie Het versterken van zelforiëntatie lees verder ► Therapeut Aanwezig Telefoon & e-mail

het welzijnspakket van De VoorZorg provincie Antwerpen,Psychofonie - Zingen als therapie Psychofonie - Zingen als therapie Muziek is overal. Muziek bereikt iedereen en kan juist daarom als therapie aangewend worden bij een zeer breed publiek. Hoewel psychofonie, of zingen als therapie, niet offcieel als muziek-therapie wordt erkend, steunt ze op een ervaring die iedereen die zingt - van mensen die bij een koor zingen, tot zij die het beste van zichzelf geven op een podium of in een huwelijksmis, een liedje neuriën tijdens het afwassen of gewoon zingen onder de douche - deelt. Zingen is leuk en werkt ontspannend! In de oudheid wist men al dat muziek heilzaam was voor lichaam en geest. FAQ / Veelgestelde vragen over zingen - Frouke van Es Er bestaan nogal wat indianenverhalen rondom zingen. Stem en zang lijken nog vaak met mystiek omgeven en er doen nog veel hardnekkige misverstanden de ronde. Hieronder behandel ik een aantal veelgehoorde vragen en issues. Volg de regelmatige updates over zangonderwerpen op het zangtips blog, zangtips twitter en facebook Kan iedereen Complete Vocal Technique leren? Wat houdt de titel geautoriseerde CVT-docent/authorised CVT-teacher in? Controleer altijd of een docent die CVT gebruikt beschikt over deze autorisatie. Verandert zangles de klank van je stem? Wat is belten/belting? Wat zijn kopstem/kopregister en borststem/borstregister? Hoe zit het dan met het middenregister/de 'mixed voice' en de stembreuk? Als ik hoog wil zingen met mijn 'borststem' lijkt het alsof ik op een gegeven moment niet hoger kan en dan oversla of breek naar mijn 'kopstem'. Is klassiek beter voor de stem dan pop/rock/jazz? Ik wil graag naar het conservatorium, wat vinden ze daar van CVT?

Op Hodenpijl | Programma Altijd al eens willen zingen in onze prachtige kerk? Kom dan naar het inloopkoor en zing mee. Beleef al zingend klassieke nummers, kerstliedjes en musicalliedjes. Na de succesvolle bijeenkomsten wederom uitnodiging aan alle enthousiaste zangers met of zonder ervaring: zing mee in het Inloopkoor op zondagmiddag de Kerk. Voor elke stem Zangervaring of noten kunnen lezen is deze middag niet nodig: de liederen worden uitgebreid voorgezongen en door de pianist voorgespeeld. Programma We gaan aan de slag met bekend en minder bekend repertoire. Petra Weijers voltooide in 2000 haar conservatoriumstudie klassieke zang. Het inloopkoor wordt deze middag op de piano begeleid door Oscar Bouwmans. Entree: vrijwillige bijdrage. tip een vriend

De geneeskracht van zingen | Mens en Gezondheid: Natuurgeneeswijze Allerlei ziekten kunnen worden genezen door te zingen. De zangkunst is gezond voor het lichaam en goed voor het psychisch welzijn van de mens. Daarnaast is het het sociale aspect; zingen in een koor leidt tot nieuwe sociale contacten. Zanger en zangleraar Jimmy Hutchinson Inhoud: Ziekte van Parkinson Uit een onderzoek van de universiteit van Kansas blijkt dat mensen die lijden aan de ziekte van Parkinson baat hebben bij zingen. Beroerte en afasie Een beroerte is een tijdelijk uitval van de hersenfuncties door zuurstofgebrek. COPD is een verzamelterm voor verschillende longziekten. Hoge bloeddruk Er is nog geen wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het effect van zingen op de bloeddruk. Pijnbestrijding Muziek verandert de pijnbeleving. Snurken Zangers, of ze nu professioneel bezig zijn of niet, hebben procentueel gezien minder last van snurken dan anderen. Stotteren Stotteraars die zingen stotteren niet.

Related: