background preloader

Skapa ljudböcker med iPad

Skapa ljudböcker med iPad

Studieknep - Läs och stava (PC) - Softogram Shop Studieknep Läs och Stava, tränar användarens lästeknik, läsförståelse, stavning och studieteknik. Man kan läsa texter, besvara frågor, stava, lyssna på och öva uttal samt återberätta texter muntligen eller skriftligen. Alla de 25000 orden i programmet finns inlästa med mänsklig röst.Nu kan ALLA läsa texten. Vänsterklicka på ordet och lyssna, härma och spela in. Träna upp din läshastighet genom att välja funktionen ord försvinner.Lär dig att välja ut stödord/nyckelord och återberätta med hjälp av dessa.Alla resultat och inläsningar kan sparas i din resultatmapp. Ett verktyg för framtiden. Talsyntesstöd Programmet innehåller mer än 220 texter ordnade efter tema och svårighetsgrad. Lyssna på uttal av enstaka ord. Välj sätt att arbeta/öva genom att klicka på någon av dörrarna. A: Läsförståelse. Mata fram texten i den hastighet som du själv väljer. Träna och öka läshastigheten. Ord eller bokstäver försvinner med ett visst antal per minut.

FlippadSO answergarden AnswerGarden is a minimalistic feedback tool. Use it in the classroom as an educational tool or at work as a creative brainstorming tool. Post it in a tweet or you can embed it on your website or blog to use it as a poll or guestbook. How does AnswerGarden work? You create an AnswerGarden by entering a topic on the Create New AnswerGarden-page. After pressing the submit button, you'll be redirected to your newly created AnswerGarden. The next step is to share your AnswerGarden with other human beings. As your AnswerGarden draws attention people will start posting their answers to your question, either by entering their own answers or by clicking on and submitting existing answers. If you're satisfied with the results, you can for instance show the AnswerGarden to your friends, tweet about it or export it to Wordle or Tagxedo. Who is AnswerGarden intended for? AnswerGarden is for anyone interested in using an easy and powerful way to get feedback from a group. How much does it cost? Nope.

iPad & flerspråkighet | IKT i Arvika Flerspråkiga appar Jag har använt apparna t ex för nyanlända barn, där kan det vara en trygghet att få höra något som sägs på modersmål. Även för flerspråkiga barn som kan svenska kan det vara kul att få höra sitt modersmål och det kan bli många roliga samtal när barnen ska förklara för mig och de andra barnen vad de säger. Man kan alltså med hjälp av apparna även väcka ett intresse för andra barns modersmål i barngruppen. Och det finns naturligtvis en rad andra sätt att använda apparna på! Här nedan finns exempel på appar där man kan välja mellan olika språk. Listan uppdaterad 2013-06-28. Här nedan har jag listat appar på andra språk än svenska och delat upp dem efter språk. Arabiska Filipino Multicultural songs fort children – ciranda ciranda – sång och kareoke Kurdiska Portugisiska Multicultural songs for children – cianda ciranda – sång och kareoke Spanska Thai Norska Ryska Brave hedgehogs – Отважные Ежики Finska Finnish Word Wizard (Ordens magi) Översättningsprogram

Magister Björn — Presentation Storyjumper Surfa lugnt » Länkar och läromaterial På denna sida samlar vi länkar till information för såväl föräldrar som lärare. Materialet kommer både från Surfa Lugnt och andra organisationer. Uppdaterat material för användning i skolan För vem: Skolan Vem ligger bakom: Surfa Lugnt Här finns material för fri användning i skolan. Ett föreläsningsmaterial vuxna till vuxna:Presentation (Powerpoint)Talmanus (Pdf) Ett förslag till lektion och samtalsguide vuxna och unga:Presentation (Powerpoint)Talmanus (Pdf) Ett filter i huvet – för unga (Presentation Powerpoint)Ett filter i huvet – för unga (Presentation PDF)Ett filter i huvet – för unga (Talarmanus PDF) Ett filter i huvet – för vuxna (Presentation Powerpoint)Ett filter i huvet – för vuxna (Presentation PDF)Ett filter i huvet – för vuxna (Talarmanus PDF) #Nätprat – Telenors projekt mot otrygghet på nätet För vem: Föräldrar och barn Vem ligger bakom: Telenor Telenors projekt #nätprat fokuserar på samtalet mellan föräldrar och barn om nätet. No hate i skolan – lärare No hate i skolan – elever

IKT Bloggen | Denna WordPress.com sajt är tänkt att inspirera till nytänkande och skapande! The Best Web Tools for Students to Create Visually Powerful Digital Resumes and Portfolios April 9, 2014 I am sharing with you some wonderful web tools that you and your students can use to showcase your work and create great digital portfolios. 1- About.me About.me is a great web tool that allows you to create a digital page where you can highlight your achievements and assets and show people and potential job recruiters your strengths and academic accomplishments. About.me provides you with a variety of templates and backgrounds to customize and use for your resume. You can also include in your resume multimedia materials such as videos, photos, and SoundCloud files. 2- Visualize Visualize.me allows you to create a one page infographic resume based on the data imported from your LinkedIn account. 3- LinkedIn Portfolio Feature A few months ago, the popular professional networking website LinkedIn added a portfolio feature to user profiles.This new feature allows users to showcase their unique professional story using rich, visual content on their LinkedIn profiles. 4- Enthuse.me

Testmoz - The Test Generator Acapela Box : create your text to speech messages 1. Your Acceptance of Terms Welcome to the Acapela-Box Website. The following Terms of Service (“TOS”) are between you and Acapela Group and constitute a legal agreement that governs your use of the Acapela-Box Website (referred to as the “Service”). Legal Authority To use and/or register for the Service you must be: a) of legal age to form a binding contract with Acapela Group, and b) cannot be a person barred from receiving the Service under the laws of the country in which you reside or from where you use the Service. Changes to this Agreement Acapela Group may update or change these TOS from time to time and recommends that you review the TOS on a regular basis. 2. Acapela-Box Acapela-Box is a service that provides a conversion of your text into speech by using the Acapela Text to Speech technology. Your personal account will give you access to the log of your file creation and your payment history. Changing the Service Feedback Limitations on Use Limitation on Rights on Audio-Files Support

Related: