background preloader

Mias klassrum

Mias klassrum

Engbloggalfa BLOGG | Patricia Diaz En liten heads-up för långt men viktigt inlägg (med många länkar)! När jag lyssnade på avnittet ”Allt är inte Facebook” ur podden ”Jakten på likes” med Isa Galvan och Linnea Holst slog det mig hur viktigt det ändå är att ha (tänkte först skriva ”lite” men tog bort det sen) koll på vad barn och ungdomar gör på nätet. Podden riktar sig till föräldrar (alla vuxna?) Nedan kommer några rader om några av de sociala medier som tas upp i podden, plus ett par till. Snapchat – grundat av Evan Spiegel, Bobby Murphy och Reggie Brown och lanserades 2011. Snapchat var från början tänkt som en selfieapp men utvecklades senare till ett långt mer framgångsrikt koncept där användarna skickar bilder och filmer till varandra och väljer hur länge mottagaren ska få se bilden/filmen (1-10 sekunder). Snapchat växer så det knakar och är verkligen de ungas sociala medium. Instagram – fortfarande himla poppis även bland de yngre. Om du vill följa mig finns mitt öppna konto här. Wattpad – ”Har du läst min bok?”

When is Thanksgiving? Sara Bruuns klassrum Uppdrag förstelärare | ceciliabergentz Efter att ha startat upp mitt arbete ”Lärares förhållningssätt och ledarskap i klassrummet” med fokus på vår barnsyn har vi nu tagit en avstickare och fördjupar oss i kollegiala observationer. I och med att mina kollegor skulle ge varandra var sitt uppdrag kunde jag styra in på denna del av det kollegiala lärandet. Kollegialt lärande Kollegialt lärande är en sammanfattande term för olika former av professionsutveckling där kollegor genom strukturerat arbete tillägnar sig kunskaper i den dagliga praktiken.(Skolverket 2013) Det finns många olika metoder vad gäller kollegialt lärande bl.a. learning study, kollegial handledning, lesson study, klassrumsobservationer och forskningscirklar. Tanken med kollegialt lärande är att deltagarna skall träna på att på ett systematiskt sätt ge varandra återkoppling på utförda uppgifter, gärna uppgifter som man har samplanerat eller kommit överens om i tidigare. Kollegiala observationer Syfte Syftet med kollegiala observationer är bl.a. följande: Utmaningar

Project-based learning, the USA and Authentic Video in the EFL classroom | Elisabeth Horn The Globe Trekker/Pilot Guides video collection is a treasure trove for any English teacher. It encompasses extensive material from every corner of the world, and especially English-speaking countries are lavished with attention. Australia, Canada, Scotland, Wales, Ireland, England – you name it. Even individual cities are endowed with an approx. 50-minute complete video of its own, like London, New York City, San Francisco, Los Angeles, New Orleans to name but a few. Covering the United States satisfactorily in the language classroom is a daunting project, especially if you want to give your students more than a superficial understanding of its history, geography, language and people. Most textbooks for EFL students fall short in this respect, and it’s understandable – time available is limited and there is so much more that needs to be covered. In addition to making this initial decision, there are quite a lot of follow-up issues to consider: The next step is more work-intensive.

Eleven i fokus sobloggalfa | Välkommen till SOblogg Alfa! Detta är en liten välkomstpresentation till vår SOblogg! Här kan du surfa in när du vill och hur ofta du vill :) Här finns en liten uppdatering på de fem olika förmågorna och här kommer jag lägga ut både filmklipp och uppgifter att fundera kring och ta med tillbaka till din basgrupp i skolan. Jag tror på att för att lära så mycet som möjligt måste man kunna repetera, läsa, lyssna och se på samma sak flera gånger. Här har du möjlighet att spela upp samma filmklipp/föreläsning hur många gånger du vill.

webenglish Related topics: Thanksgiving, Year 3-7 Background Colonization in the New World An informative text for the teacher about the British colonisation of the East Coast.A Clash of Cultures in the New World (14:00) This VOA radio programme clarifies the underlying reasons for the clashes between the settlers and the natives. Very slow speech; would benefit from a different method, e.g. by reading and discussing, if used in class.Native American Houses There is a common misunderstanding that all “Indians” lived in Teepees. This article shows various types of housing that different tribes used.The Basic Indian Stereotypes For the teacher who wants to go deeper, much deeper Warm-up Native American Nations A map of the natives’ tribes before the White Man came. Music Native American – Music- (Rain dance) (8:11) Rain Dance is one of the most well-known cultural features of the Native Nations. Vocabulary Lesson Plan Reading Pocahontas Listening Watching Speaking More Ideas Final Words

Bedömning synliggjort för lärare i engelska? Under förra terminen la jag ganska mycket av min tid som förstelärare att djupdyka i det utbud av litteratur och andra resurser som vi lärare har att tillgå vid bedömning. Det är inte helt lätt att tolka vad de fetmarkerade värdeorden står för i kunskapskraven och hur hur månnga kriterier är kopplade mot de respektive färdigheterna eller förmågorna i språk? Jag har nu gjort ett försök att tydliggöra detta för lärare som undervisar i de äldre åren och har utgått från Skolverkets läroplan Lgrr11, kommentarmaterialet i engelska, den Europeiska språkportfolion samt Strategier i engelska och moderna språk. Jag skulle vilja ha samma material för de lägre åren för att göra den röda tråden tydlig och för att tydliggöra bedömningen, men också vad vi bedömer i de olika åren.

Mitt öppna klassrum | flippad undervisning Creating characters and setting | Mitt öppna klassrum Förmågor: Ni kommer att få arbeta med att utveckla ert skrivande, läsande och strategier för detta inom engelskan. Skrivandet kommer ni få utveckla genom att läsa och skriva om karaktärer och miljö i gestaltande form. Ni kommer få instruktionerna nedan uppdelat per gång och på engelska när vi sätter igång nästa v. Att göra: Vi börjar med att läsa olika miljöbeskrivningar. Här finns en bild för att hjälpa er på traven med personbeskrivningarna och vilka delar man kan beskriva: Vi kommer sedan titta på ett filmklipp ur Divergent samt att jag högläser en del av texten högt för er. Utdraget handlar om personen Four och hans rädslor. Ni ska sedan få en skrivuppgift kopplad till detta. Här är skrivuppgiften: Four har fyra rädslor därav hans namn. Ni kommer få arbeta med kamratbedömning av texterna. Bedömning: Hur du bidrar i samtalen och utvecklar innehållet i dem. Hur du tolkar budskap i text/vidgad text (film). Hur du utvecklar och utrycker dig i dina skriftliga svar i skrivuppgifterna ovan.

Min undervisning | Min undervisning i svenska och engelska

Jättebra och trevlig blogg. Sofia Diefke by sofiaimalung Aug 18

Related: