background preloader

Mias klassrum

Mias klassrum

Sommarläsning #3 I slutet av sommarlovet kastade en lärare ut en skolfråga på Twitter: Vilken är din största utmaning inför kommande läsår? Mitt svar blev: Att följa upp vad varje elev lär sig genom min undervisning. Det var starkt inspirerat av läsningen av John Hatties bok Synligt lärande för lärare, som jag precis avslutat. Skolforskaren John Hatties stora studie om effektiva arbetsmetoder i skolan är nog känd för de flesta på skolan. Två saker som Hatties studie visar är betydelsen av kollegialt samarbete och vikten av återkoppling (feedback). Återkopplingens betydelse är kanske det som blivit mest uppmärksammat i Hatties studie. En annan sak som Hattie lyfter är vikten av att välkomna misstag och att skapa en atmosfär i klassrummet där misstag ses som möjligheter till lärande – ett viktigt första steg till lärande. ”Jag har missat mer än nio tusen skott under min karriär.

Engbloggalfa Project-based learning, the USA and Authentic Video in the EFL classroom | Elisabeth Horn The Globe Trekker/Pilot Guides video collection is a treasure trove for any English teacher. It encompasses extensive material from every corner of the world, and especially English-speaking countries are lavished with attention. Australia, Canada, Scotland, Wales, Ireland, England – you name it. Even individual cities are endowed with an approx. 50-minute complete video of its own, like London, New York City, San Francisco, Los Angeles, New Orleans to name but a few. Covering the United States satisfactorily in the language classroom is a daunting project, especially if you want to give your students more than a superficial understanding of its history, geography, language and people. Most textbooks for EFL students fall short in this respect, and it’s understandable – time available is limited and there is so much more that needs to be covered. In addition to making this initial decision, there are quite a lot of follow-up issues to consider: The next step is more work-intensive.

Sara Bruuns klassrum When is Thanksgiving? uppdragforstelarare.blogg.se - En blogg där du får följa mitt nya uppdrag som förstelärare i Enköpings kommun. Eleven i fokus Differences Between American and British English By Kenneth Beare While there are certainly many more varieties of English, American English and British English are the two varieties that are taught in most ESL/EFL programs. Generally, it is agreed that no one version is "correct" however, there are certainly preferences in use. The three major differences between between American and British English are: Pronunciation - differences in both vowel and consonants, as well as stress and intonation Vocabulary - differences in nouns and verbs, especially phrasal verb usage Spelling - differences are generally found in certain prefix and suffix forms The most important rule of thumb is to try to be consistent in your usage. Use of the Present Perfect continue reading below our video Loaded: 0% Progress: 0% In British English the present perfect is used to express an action that has occurred in the recent past that has an effect on the present moment. I've lost my key. In British English the above would be considered incorrect. British English:

WebEnglish.se webenglish Related topics: Thanksgiving, Year 3-7 Background Colonization in the New World An informative text for the teacher about the British colonisation of the East Coast.A Clash of Cultures in the New World (14:00) This VOA radio programme clarifies the underlying reasons for the clashes between the settlers and the natives. Very slow speech; would benefit from a different method, e.g. by reading and discussing, if used in class.Native American Houses There is a common misunderstanding that all “Indians” lived in Teepees. This article shows various types of housing that different tribes used.The Basic Indian Stereotypes For the teacher who wants to go deeper, much deeper Warm-up Native American Nations A map of the natives’ tribes before the White Man came. Music Native American – Music- (Rain dance) (8:11) Rain Dance is one of the most well-known cultural features of the Native Nations. Vocabulary Lesson Plan Reading Pocahontas Listening Watching Speaking More Ideas Final Words

Ullis skolsida BLOGG | Patricia Diaz En liten heads-up för långt men viktigt inlägg (med många länkar)! När jag lyssnade på avnittet ”Allt är inte Facebook” ur podden ”Jakten på likes” med Isa Galvan och Linnea Holst slog det mig hur viktigt det ändå är att ha (tänkte först skriva ”lite” men tog bort det sen) koll på vad barn och ungdomar gör på nätet. Podden riktar sig till föräldrar (alla vuxna?) Nedan kommer några rader om några av de sociala medier som tas upp i podden, plus ett par till. Snapchat – grundat av Evan Spiegel, Bobby Murphy och Reggie Brown och lanserades 2011. Snapchat var från början tänkt som en selfieapp men utvecklades senare till ett långt mer framgångsrikt koncept där användarna skickar bilder och filmer till varandra och väljer hur länge mottagaren ska få se bilden/filmen (1-10 sekunder). Snapchat växer så det knakar och är verkligen de ungas sociala medium. Instagram – fortfarande himla poppis även bland de yngre. Om du vill följa mig finns mitt öppna konto här. Wattpad – ”Har du läst min bok?”

U.S: Geography, states, landmarks, maps, cities, population, laws, speeches U.S. States, Cities, History, Maps Year by Year: 1900–2015 Enter a year: Special Features Today in History: Gone With the Wind Games & Quizzes Citizenship Quiz | State Nicknames Quiz | U.S. More United States Quizzes!

Jättebra och trevlig blogg. Sofia Diefke by sofiaimalung Aug 18

Related: