background preloader

Mias klassrum

Mias klassrum

Sommarläsning #3 I slutet av sommarlovet kastade en lärare ut en skolfråga på Twitter: Vilken är din största utmaning inför kommande läsår? Mitt svar blev: Att följa upp vad varje elev lär sig genom min undervisning. Det var starkt inspirerat av läsningen av John Hatties bok Synligt lärande för lärare, som jag precis avslutat. Skolforskaren John Hatties stora studie om effektiva arbetsmetoder i skolan är nog känd för de flesta på skolan. Två saker som Hatties studie visar är betydelsen av kollegialt samarbete och vikten av återkoppling (feedback). Återkopplingens betydelse är kanske det som blivit mest uppmärksammat i Hatties studie. En annan sak som Hattie lyfter är vikten av att välkomna misstag och att skapa en atmosfär i klassrummet där misstag ses som möjligheter till lärande – ett viktigt första steg till lärande. ”Jag har missat mer än nio tusen skott under min karriär.

Project-based learning, the USA and Authentic Video in the EFL classroom | Elisabeth Horn The Globe Trekker/Pilot Guides video collection is a treasure trove for any English teacher. It encompasses extensive material from every corner of the world, and especially English-speaking countries are lavished with attention. Australia, Canada, Scotland, Wales, Ireland, England – you name it. Even individual cities are endowed with an approx. 50-minute complete video of its own, like London, New York City, San Francisco, Los Angeles, New Orleans to name but a few. Covering the United States satisfactorily in the language classroom is a daunting project, especially if you want to give your students more than a superficial understanding of its history, geography, language and people. Most textbooks for EFL students fall short in this respect, and it’s understandable – time available is limited and there is so much more that needs to be covered. In addition to making this initial decision, there are quite a lot of follow-up issues to consider: The next step is more work-intensive.

Sara Bruuns klassrum Engbloggalfa Musiken i kroppen | kroppen i musiken och i huvudet på en rytmiklärare. uppdragforstelarare.blogg.se - En blogg där du får följa mitt nya uppdrag som förstelärare i Enköpings kommun. Differences Between American and British English By Kenneth Beare While there are certainly many more varieties of English, American English and British English are the two varieties that are taught in most ESL/EFL programs. Generally, it is agreed that no one version is "correct" however, there are certainly preferences in use. The three major differences between between American and British English are: Pronunciation - differences in both vowel and consonants, as well as stress and intonation Vocabulary - differences in nouns and verbs, especially phrasal verb usage Spelling - differences are generally found in certain prefix and suffix forms The most important rule of thumb is to try to be consistent in your usage. Use of the Present Perfect continue reading below our video Loaded: 0% Progress: 0% In British English the present perfect is used to express an action that has occurred in the recent past that has an effect on the present moment. I've lost my key. In British English the above would be considered incorrect. British English:

En blogg om skola, skolutveckling och samhällsfrågor | Jag heter Johan Lindst... WebEnglish.se Ullis skolsida When is Thanksgiving? undervisaengelska.blogg.se - Pernilla's English Classroom

Jättebra och trevlig blogg. Sofia Diefke by sofiaimalung Aug 18

Related: