background preloader

Skc3a4rmavbild-2011-04-26-kl-11-18-241.png (613×637)

Skc3a4rmavbild-2011-04-26-kl-11-18-241.png (613×637)
Related:  skola

page Tipsbanken är en ny portal för pedagogisk personal i skolan som samlar tips, råd och idéer för att förenkla och förbättra samarbetet i vardagen mellan pedagogen och elever med och i olika typer av svårigheter. Tips och idéer kommer från pedagoger som delat med sig under våra VIS-kurser (Verksamt i skolan). Du kan läsa alla tips genom att välja det område som du är intresserad av i menyn till höger. Tipsen kommer från konkreta situationer där pedagoger använt dem.

Klassrumsmöblering – rummets berättelse Vi möblerar klassrum av gammal tradition. Vi möblerar dem kanske inte alls. Vi får dem. Hur som helst. Klassrummet och dess möblering ska inte handla om det ”hemtrevliga” utan mer om det pedagogiska. Det ska vara skillnad att gå i skolan än att vara hemma. Så här tänker jag då jag organiserar mina klassrum: Om jag är en elev här inne – hur kan jag ta mig från en plats, exempelvis min bänk till pennor och papper. Då jag arbetar med mina klassrum, bygger upp dem, är jag medveten om varje sak och varje pedagogisk betydelse. Jag skulle vilja säga att det är det. Vad vill jag med klassrummet? Jag grubblar mycket på klassrumsorganisationen. Och när vi är därinne – är det här en miljö för lärandet? Förmågor Efter att ha skrivit om mina förmågetrappor, som jag använt tidigare med mina elever, på Instagram var det fler som ville ta del av dem. För att få alla, hittills delade, på samma ställe har jag nu lagt dem i detta inlägg. Klicka på bilden så får du upp dem i pdf. Om du vill veta mer om hur jag startade med mina elever för sex år sedan hittar du det vi jobbat med här (Där hittar du även samma trappor som i detta inlägg men då ligger de en och en). Bilderna på blommorna är lånade från Skolkoppen. Under en lång period när man pratat om The Big 5 och förmågorna så har det varit mycket kopplingar till djuren. Vi började väldigt snart att lägga till de värdegrundande förmågorna så de finns också med som en förmågeskylt. När jag började använda mina förmågeskyltar för över ett år sedan så hade jag faktiskt inte djuren på utan helt andra bilder som jag tyckte kunde passa till. Om du vill ladda ner materialet så hittar du det på Skolmagi. Här är en film om hur jag använder The Big 5.

TheBig6 | TheBig6 | #visombärenförmåga Förmågorna i TheBig5 är hämtade ur samtliga kursplaner i Lgr11, oavsett årskurs. Dessa förmågor har delats upp i fem olika kategorier. I Lgr11, del 1, behandlas skolans värdegrund och uppdrag. Och i del 2 övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. Med TheBig6 har vi kompletterat TheBig5 med del 1 och 2 i Läroplanen och bearbetat förmågorna till vår undervisning och våra elever. Den sjätte ”förmågan” är därmed ingen riktig förmåga utan en tolkning av innehållet i del 1 och 2. De fem kategorierna är färgkodade. ANALYSFÖRMÅGA (grön) Beskriver orsaker och konsekvenser. KOMMUNIKATIV FÖRMÅGA (orange)Samtala.– Att kunna samtala med en eller flera personer. METAKOGNITIV FÖRMÅGA (gul)Tolka.– Att kunna tolka. FÖRMÅGAN ATT HANTERA INFORMATION (blå)Söka, samla, strukturera/sortera och kritiskt granska information. – Att kunna söka information från olika källor. BEGREPPSLIG FÖRMÅGA (lila)Förstå innebörden av begreppen.– Att kunna förstå och förklara innebörden av olika begrepp.

A Bloom's Digital Taxonomy For Evaluating Digital Tasks What makes Bloom’s Taxonomy such a power tool is its flexibility in framing almost anything–which is why you’ve been seeing a lot of it around lately, and will likely continue to. Whether you’re creating a checklist for instructional design, evaluating an assessment, skimming a favorite unit of yours, or using it as a walkthrough instrument to get a feel for the level of student thinking in a classroom, Bloom’s Taxonomy is a powerful tool for any educator at any level. So the following Bloom’s Digital Taxonomy was was especially interesting in how it mashes digital tasks–podcasting, blogging, networking, hacking, bookmarking, social media sharing, and so on, with the stalwart learning tool so graciously delivered by Benjamin Bloom. The result is Bloom’s Digital Taxonomy, from edorigami’s excellent wikispaces site. One Takeaway Thematically, this is a chart version promoting technology in learning–or rather technology-infused learning.

Free Printable Printable Montessori Learning Materials for Montessori Learning at Home & School Main Navigation Free Printable Montessori Materials Please save these free Montessori files to your computer, open in Adobe Reader, and then print (or else the font may not display correctly). 1. Please do not upload any of our files (free or otherwise) to a file sharing center or your own website. Instead, please direct others to this page for their free copy. 2. 3. For over 2000 affordable printable Montessori materials visit our online store. For over 2000 affordable printable Montessori materials visit our online store. Content copyright 2016.

Lektionens ramar och lektionens viktiga avslutning För att göra lektionen central och meningsbärande bör man börja lektionen på utsatt tid. Är lektionsstarten klockan 8 så börjar lektionen klockan åttaeleverna ska hälsas välkomna, man tar dem i hand, ser dem i ögonen, är medveten om sin betydelse för dem och för ämnet. The Big five | Bedömning för lärande I novembernumret 2011 av tidskriften Pedagogiska Magasinet publicerades min artikel ”The Big 5” och artikeln startade en lavin. Bland annat startades en facebook-grupp där pedagoger inom förskola och skola diskuterade frågor som handlade om innehållet i artikeln. Under det senaste halvåret har jag besökt ett stort antal skolor, från Malmö i söder till Storuman i norr. Presentera innebörden i uttrycket ”The Big 5”.Konkretisera ”de fem förmågorna” som utgör ”The Big 5”. Vad menas med ”The Big 5”? De flesta människor kopplar säker samman uttrycket ”The Big 5” med de fem vilda djur (leopard, elefant, noshörning, afrikansk buffel och lejon) som jagas på de afrikanska savannerna. AnalysförmågaKommunikativ förmågaBegreppslig förmågaFörmågan att hantera informationMetakognitiv förmåga Lockelsen med dessa fem förmågor är att de är generella, d.v.s. ”The Big 5” finns i alla skolämnen (om än med olika vikt beroende på ämne) och för alla årskurser. Vad innehåller ”The Big 5” mer konkret?

Klassrumsstrategier Det finns exempel på klassrumsstrategier som andra gjort tidigare, men jag tycker att det behövs en motsvarande med lite mer färg. Därför har jag gjort två olika layouter varav den ena i några olika färgkombinationer. Om du gillar dem får du använda dem fritt och sprida dem till kollegor. Längst ner finns samma bild på andra språk (norsk, english & suomeksi). Klicka på bilden för att öppna den i full storlek. Norsk Klikk på bildet for å åpne bildet i full størrelse English Suomeksi Lycka till! Educational Technology and Mobile Learning: Samrl model What will I gain by replacing the older technology with the new technology? Have I added an improvement that could not be accomplished at the fundamental level? Does the modification fundamentally depend on the new technology? Cool Tools for 21st Century Learners, my blogd97cooltools.blogspot.co.uk Research:Students can quickly access flexible search engines to find information. Writing:Students will begin to write more than with handwritten text. Digital Citizenship:Introduce avatars to get students thinking about protecting their identities when online. Research:Student can construct knowledge through research guided by Essential Questions and use that knowledge to create something original. Writing:Built in writing supports and integrated research and reference tools improve efficiency of the writing task. Digital Citizenship: Students learn about copyright. Research:Students conduct their own research. Writing:Students write for audiences.

Hur du som lärare kan förklara kunskapskraven för eleverna För att bedömningen ska bli en del av undervisningen behöver läraren konkretisera kunskapskraven. Det ökar möjligheten för eleven att förstå vad som förväntas av honom eller henne. Konkreta bedömningsaspekter underlättar också planering av undervisning och återkopplingen till eleven. Stödmaterialet Bedömningsaspekter kan användas av alla lärare i grundskolan, oavsett vilken årskurs eller vilket ämne läraren undervisar i. I stödmaterialet presenteras exempel samt en modell för hur du som lärare kan konkretisera kunskapskraven. Skolverket har tidigare tagit fram kommentarmaterial till kursplanerna i alla ämnen. Materialet förhåller sig inte till hela undervisningsprocessen. Ladda ner stödmaterialet "Bedömningsaspekter"

Related: