background preloader

Kombination av metoder bäst för läsutvecklingen

Kombination av metoder bäst för läsutvecklingen
Elever som får träna läsning med en kombination av olika metoder under en intensiv period gör större framsteg än elever som endast tränar med en metod, visar Linda Fälths forskning. – Lärare ska inte vara rädda för att kombinera olika metoder för elever som kämpar med sin läsning, säger hon. Varför blev du intresserad av ämnet? – Jag har jobbat som lågstadielärare i tio år och utbildade mig sedan till specialpedagog för att ytterligare kunna bemöta och hjälpa de elever som inte kom vidare i sin läsning. Jag har alltid haft ett intresse för de elever som inte kommer fram i samma takt som de andra. Vad handlar avhandlingen om? – Om insatser för elever i årskurs två som kämpar med sin läsning. – Ytterligare en grupp fick träna med en kombination av de båda datorprogrammen och den sista gruppen fick ordinarie specialundervisning. Vilka är de viktigaste resultaten? Vad överraskade dig? Vem har nytta av dina resultat?

Läsinlärningen är ett svart hål efter kodknäckarfasen, - Mattias Lönnebos blogg på LitteraturMagazinet Carolin Liberg pekar på att den svenska skolan inte har haft lässtrategier för att komma förbi kodknäckarfasen, och det är ett bekymmer för all inlärning" Fyra utvecklingslinjer i läsinlärningen enligt professor Carolin Liberg ”Den första påbörjas redan i förskolan. Det som behöver göras där är att väcka intresse för att läsa och skriva, och ge barnen en grundläggande språkförståelse. Detta ska lägga grunden för allt det arbete som ska göras i senare stadier av skolan. Den andra är kodknäckarfasen. Den tredje inträder i 3:an eller 4:an och handlar om att eleverna nu kommer att möta allt längre, rena texter. Den fjärde utvecklingslinjen innebär att lära sig att komma in i olika ämnens mer specifika språk och sätt att uttrycka sig. Carolin Liberg pekar på att den svenska skolan inte har haft lässtrategier för att komma förbi kodknäckarfasen, och det är ett bekymmer för all inlärning. Avdelning:BarnTaggar:#skola#läsinlärning#böcker#pedagogik#skolbibliotek 17 november 2013 Kommentera

The Super Simple Word Slider - Playdough To Plato A couple of months ago, a child I tutor in reading hit a mini-roadblock. She had learned all of the letter sounds (hooray!) but was having difficulty putting those sounds together to make words. My usual tricks weren’t working so I knew that I needed to find something new. To Prep: Before working with your child, you’ll need to do a little bit of preparation. A stack of blank index cards.Markers.A roll of tape.A 8 1/2 X 11 inch piece of card stock or construction paper. On each of the index cards, write a different three-letter word. Then fold the card stock to make an envelope like the photo below and stick a piece of tape on one end to hold it down. Place one index card inside the folded card stock. To Play: Slowly pull the card out of the envelope one letter at a time like this: As each letter appears, have your child say its name out loud. This word slider is a super simple trick for helping little ones see what sounding out words really means! About Malia Hollowell

Related: