background preloader

Mallad matematik

Mallad matematik
– Ibland kan det vara bra att läsa en uppgift högt. Så vem vill läsa den här? En handfull elever lyfter varsin hand. När en pojke läst fortsätter Ewa Spiers att gå igenom de åtta punkter som står tydligt skrivna strax ovanför uppgiften. Det är mallen. Den återkommer hon ofta till i den här berättelsen om genrepedagogik i matematiken. Mallens fjärde punkt handlar om att plocka ut de tal och begrepp i texten som behövs för att lösa uppgiften. – Genom att låta dem skriva ett svar tidigt måste de ta reda på vad det frågas efter i uppgiften, säger Ewa Spiers. Med hjälp av mallen kan eleverna strukturera problemet och på köpet få en hållbar metod som kan användas till olika uppgifter, förklarar hon. Malligt. I Husby, nordväst om Stockholm, bor nästan 12 000 personer. Hon har jobbat här sedan slutet av 1980-talet och konstaterar att eleverna inte haft några större problem med rena siffertal genom åren. Men egentligen har genrepedagogiken inte förändrat hennes grundläggande sätt att jobba på. Related:  Matematik

Matematikpapper Här finns kopieringsunderlag som du fritt kan använda i din undervisning. En del lärare skriver ut exakt det som behövs till en lektion, andra gör iordning en pärm med de underlag som kan vara aktuella för ett läsår och placerar pärmen vid kopiatorn. Eleverna kan alltid få arbeta på fina papper som inte är kopia på kopia på kopia … Har du önskemål, förslag eller synpunkter, hör av dig till Lena.Nilsson@ncm.gu.se. Läs en Nämnarentext om Matematikpapper >>, Stämmer inte måtten när du skrivit ut? Rutade papperKollegieblocksrutigt papper Obs! PrickpapperPrickpapperPrickpapper 2 cmIsometriskt prickpapperIsometriskt prickpapper 25 mm, avpassat för multilinkkuber TriangelpapperTriangelpapper, småTriangelpapper, mellanTriangelpapper, stora HexagonpapperHexagonpapper, småHexagonpapper, mellanHexagonpapper, stora MultiplikationsmaterialTom multiplikationsruta, två mindreTom multiplikationsruta, en störreTvå ifyllda multiplikationsrutor Rektangelformationer för multiplikation

Mattegömmor - Kul Matematik HB Mattegömmor kommer från Australien och har utvecklats av Black Douglas på uppdrag från Curriculum Corporation som är staten Victorias skolmyndighet. Arbetet med att samla ihop det som blev Mattegömmor började i slutet av 70-talet. Sedan dess har tusentals lärare i Australien och runt om i världen sett värdet av att arbeta med Mattegömmor och genom dem gett elever möjlighet att få förståelse för matematik genom spännande utmaningar för alla elever. Frågor som har legat till grund för utvecklingen av Mattegömmor är: Hur får vi våra elever att vilja lära sig matematik? Kollegor runt om i världen har visat att arbete i den riktningen leder till ökad inlärning! Är ni intresserade av en hel Matematikverkstad hittar ni mer information på www.matematikverkstad.com.

Mattelektioner Under dagens matematiklektion i åk 4 slog det mig igen, våra miniwhiteboards är troligen det bästa vi någonsin köpt in. Billiga och så bra! Idag använde jag dem till att AKTIVERA ALLA ELEVER under en genomgång om vad räknesättet multiplikation innebär. Jag hade en serie bilder/uppgifter som jag visade på smartboarden och eleverna fick i uppdrag att till varje bild eller uppgift skriva den uträkning de skulle välja att göra för att lösa uppgiften. Medan eleverna tänker och skriver jag jag som lärare lätt SCANNA AV hur det går för alla elever och snabbt ge stöttning där det behövs. Eftersom de skriver stort på whiteboarden kan jag lätt stå på en plats och läsa på allas whiteboards till skillnad från om de skriver på papper. Till sist en till fördel med miniwhiteboards…MAN SLIPPER EN MASSA KLADDPAPPER! Den här veckan har jag haft en fantastisk lektion med båda min klasser i åk 4 om subtraktionsalgoritmen. Vi har tidigare träffat på Knatte, Fnatte och Tjatte som tyvärr ofta gör lite fel.

Guess My Rule Game This function machine game was created to give students practice in saying and writing the rule, given an input/output table. One student has the rule which the other student has to guess. The guesser records an input number in the table. The rule person must apply the rule and tell the output number. Download three different levels of rules for play: simple addition & subtraction, multiplication or two-step rules. Download directions and cards for the Guess My Rule game.Download a function machine template designed to be inserted into a clear sheet protector and used with dry erase markers for easy game play.Differentiation: This game is easily differentiated by varying the rule cards provided to students. Enrichment: Provide blank cards for students to create their own rules to challenge their peers.

bråktal på tallinje 2 word via YouTube Capture. Detta är en film från www.webbmatte.se där du utöver filmer hittar förklaringar och övningar för allt centralt innehåll för åk 6-9 i ämnet matematik. Sajten ...Tallinjen för positiva och negativa tal. MatteSvenne - Procent, decimal och bråkform. Addera och subtrahera bråk med samma nämnare.Fyra räknesätten med bråk . För att finna videoklippen ordnade efter matematikkurs går du till: En film som förklarar hur man omvandlar mellan bråkform och decimalform.Gör uppgifter till filmen på: Titta noga på kopplingen mellan decimalerna och bråk.Fler videolektioner se Animera Mera är ett filmprojekt som utgår ifrån FN's konvention om barnets rättigheter. Matematik 1b.Så här räknar du decimaltal med kort division.MatteSvenne - Talföljder 2.En kort genomgång av hur man använder decimaltal i längdmätning.MatteSvenne - Lästal omkrets och area 2.Mattehjälp subtraktionuppställning 2.WEBSITE: MatteSvenne - Prefix.Matematik 1b. Varför är 2-(-3) = 2+3 ? MatteSvenne - Tal mellan decimaltal.

100mattetal.se | Så här tänker vi. Hur tänker du? SMaL - Matematik i skogen Här kommer spännande lektionsförslag där skogen används för matematik att läggas ut. Uppgifterna bygger på ett tema kring vilket övningar för tidigare skolår, mellan-skolår samt senare skolår att finnas. Varje uppgift har en inledande text som beskriver uppgiften i stort, ett avsnitt med tips om hur du kan arbeta praktiskt med uppgiften och vilket material som behövs. Dessutom finns det förslag på hur uppgiften sedan kan bearbetas, formaliseras och generaliseras i klassrumemt efteråt samt lite information om vilken matematik man kan tänkas hitta i uppgiften. Lycka till! Samla kottar Denna övning går ut på att ni genom att eleverna använder ett antal kottar ska träna taluppfattning. [Tidiga skolår] [Mellan-skolår] [Senare skolår] Kasta ringar Med utgångspunkt i denna enkla men roliga och spännande tävling har ni möjlighet att upptäcka matematik på en mängd olika områden. [Tidiga skolår] [Mellan-skolår] [Senare skolår] Insekter, spindlar och andra djur Säg till eleverna. [Tillbaka]

Problem Solving and the New Curriculum What's the point of doing maths? I wonder what answers your class would give to this question. In a research project a few years ago I asked children of all ages what they thought maths was all about, and why they learned it at school. The answers were, in my view, depressing, and I would be prepared to hazard a guess that they would be much the same ten years on. If you ask mathematicians what maths is, they will usually answer something along the lines of ‘the study of patterns’. What children should be doing is solving problems, their own as well as those posed by others. So how does problem solving figure in the new National Curriculum which we'll be implementing in autumn 2014? Purpose of study: Mathematics is a creative and highly inter-connected discipline that has been developed over centuries, providing the solution to some of history's most intriguing problems. Reading further: What could problem solving look like in a primary maths classroom? Noah Planning a School Trip

Decembertävling 2014, adventsgåta 1 - Mattebloggen Varje dag från 1:a till 24:e december publiceras en adventsgåta här på mattebloggen. Testa din problemlösningsförmåga och vinn fina priser! Språkval I klassen är det 14 elever som har valt att studera tyska, 8 som valt att studera franska. Delta i mattebloggens decembertävling! (Om formuläret inte fungerar för dig av någon anledning, så kan du skicka ett vanligt mail med svar till valentina.chapovalova@gmail.com) Du har två veckor på dig att skicka in rätt svar. (Till exempel, om du skickar inte rätt svar på tredje försöket (första dygnet), så får du lika mycket om du hade skickat in rätt svar på första försöket med efter drygt två dygn, det vill säga 6,50 poäng.) De personerna som har mest poäng i slutet av månaden vinner priser (böcker eller spel). Håll utkik efter resultattabellen här på bloggen. 0 = senaste svaret var fel Visa lösningen Lösningen kommer om två veckor! Relaterade

Matteklubben - Mattebloggen Matteklubben är ett samarbete mellan Uppsala kommun och Matematiska institutionen (UU) som är till för barn som är bra på matte, men vill ha mer och svårare matte än den som finns i skolan. Den matten som tas upp på träffarna ligger oftast utanför skolprogrammet och vi fokuserar snarare på att utveckla problemlösnings- och resonemangsförmågan. Observera att ditt barn kan gå på Matteklubben endast om ni går i en skola i Uppsala kommun (oavsett om det är en kommunal- eller friskola). Vårterminen 2016 Matteklubben fortsätter under vårterminen 2016, med 6 st. ordinarie träffar under våren och 13 st. träffar för intensivgrupperna. Elever som köar i åk 2-9 kommer att bjudas in i början av januari i mån av plats. Om du vill ställa ditt barn åk 2-9 i kö till Matteklubben, kontakta valentina.chapovalova@gmail.com. Höstterminen 2015 Åk 2-4 Lektion 5: TopologiLektion 5: Julkluringar Lektion 4: FaktoriseringLektion 4: Blandat om frukt Lektion 3: ÖverhallningarLektion 3: Blomblad Åk 5-6 Åk 7-9 11 september

Related: