background preloader

Biographies for Kids, Famous Leaders for Young Readers

Biographies for Kids, Famous Leaders for Young Readers
These stories of presidents, inventors, educators, scientists, business men and women etc. are presented to inspire the student to follow their examples of courage, determination, honesty and willingness to work. Each story features 8 free printables!multi-choice test, word search, crossword puzzle, word scramble, study sheet, student worksheet, alphabetical order page, and picture to color. There are 7 online activites for each biography. Online computer-graded tests, online games, jigsaw puzzles, crossword puzzles, word searches, scrambled word puzzles, and pictures to paint. The biographies and accompanying worksheets can be helpful for developing reading comprehension.

http://gardenofpraise.com/leaders.htm

Related:  Themes

Charles Dickens & A Christmas Carol Av en tillfällighet upptäckte jag att Dickens julberättelse A Christmas Carol finns tillgänglig digitalt i olika svårighetsnivåer, se länkar nedan. Som lärare brottas man ju ständigt med att plocka fram utmaningar till alla elever och med detta digitala material ges eleverna möjlighet att välja nivå och de kan också växla mellan olika nivåer. Oavsett så behandlas ju samma berättelse och läraren kan leda diskussioner där innehållet tolkas samt kopplas till Dickens liv och den tid berättelsen tillkom och utspelas i. Som start för hela arbetet genomförs en så kallad "blind Kahoot", det vill säga man gör en genomgång av ett nytt arbetsområde med hjälp av flervalsfrågor i Kahoot. Läraren kan känna av vilka förkunskaper eleverna har och eleverna känner ingen press för de har ju inte arbetat med innehållet än.

Girl Scouts of Virginia Skyline Council The Filter Bubble - övningar till engelskan - Robin Smith Det här inlägget innehåller två hörövningar och en läsövning anpassade till Engelska 6 och 7. Ingen kan väl ha missat att ordet ”filterbubbla” gjort entre i svenskan. Nyordslistan för 2016 förklarar det som ett individanpassat innehållsurval på internet som filtreras fram automatiskt utifrån exempelvis sökmotorernas registrering av individens tidigare sökningar och ger ett exempel hur det använts i dagspressen: På nätet omges vi redan i ökande grad av en filterbubbla. Det nät jag ser, som sökresultat och flöden i sociala medier, är inte vad du ser, utan skapas bara för mig av nätföretagens algoritmer och den information de har om mig sedan tidigare (Sydsvenskan 28 juli 2016). I engelskan så har begreppet ”filter bubble” funnits åtminstone sedan 2011, då Eli Pariser publicerade boken The Filter Bubble: How the New Personalized Web Is Changing What We Read and How We Think om fenomenet som de senaste månaderna, i spåren av Donald Trumps valseger, fått oerhört mycket uppmärksamhet.

Starfall #ourfuturejobs - the last part Här kommer sista delen i vårt tema #ourfuturejobs. Första delen kan du hitta här. #ourfuturejobs part 1. The Heroes Unit: Subunit 1 – Qualities of a Hero and the Heroic Journey – The... This is a mammoth of a blog post, so I am going to split it up into three parts for your viewing pleasure.This unit is on Heroes with three subunits – fictional heroes, modern day heroes and personal heroes. You can go through it in about 2 -3 months. Do me a favour. The Heroes Unit: Subunit 2 – Modern Day Heroes – The Canswedian English Teacher Subunit 2: Modern day Heroes The purpose with this assignment is forcing students to get outside of their own backyards and hopefully get a little inspiration. There are so many role models out there that students are not aware of.

Hero Subunit 3: Three Paragraph Essay on a Personal Hero – The Canswedian Eng... Subunit 3: Three paragraph essay on a personal hero. Ask the students to think about their personal hero, or someone they look up to. It could be a family member, singer, someone from history, whoever…It is mindblowing how many will say they don’t know. The Eye of the Wave… Ett socialt experiment i klassrummet Ibland funderar jag över hur himla repetitivt mitt arbete är inom vissa områden. Särskilt när man vid terminsstart ska gå igenom kommande 20 veckors arbete. Men det finns de där arbetsområdena som man helt enkelt inte kan släppa även om man genomfört dem en miljard gånger tidigare. De tar liksom aldrig slut och de är aldrig riktigt likadana från år till år. Här kan du läsa om ett av mina arbetsområden som i år kanske känns mer aktuellt än någonsin tidigare.

This is Me – Grade 7 Unit – The Canswedian English Teacher I was so lucky this year, in that my Grade 7s walked into my English class bright eyed and bushy tailed – ready to go. One boy put up his hand on the first day and declared, “I want to learn English, because I want to go to California.” From what I’ve been told, this is the middle-class Swedish dream. You do you little man – you do you. It can be frightening though for a lot of kids to come in to Grade 7 English – it’s a big step up from Grade 6.

Making the World a Better Place - Part 2 Vatten är nödvändigt för att människor ska kunna leva. Att plocka in vatten som ett område inom temat Making the World a Better Place kändes därför självklart. Självklart är jag här inne och nosar på andra ämnesområden, men jag valde att inte göra uppgiften tydligt ämnesövergripande ändå.

Related: