background preloader

Mindset Works®: Student Motivation through a Growth Mindset, by Carol Dweck, Ph.D.

Mindset Works®: Student Motivation through a Growth Mindset, by Carol Dweck, Ph.D.
Research on the growth mindset shows that students who believe they can grow their basic abilities have greater motivation and higher achievement than do students who believe their abilities are fixed, and that teachers can influence students’ mindsets. The beginning of the new school year is a great time to establish your classroom as a growth mindset environment. Here are some tools that you can use to lay a foundation for growth all year: 1. Growth Mindset Framing Tool 2. 3. 4. 5. 6. 7. the Brainology® blended learning curriculum to bring a growth mindset to your students. 8. the Mindset Works® EducatorKit teacher professional development and tools. 9. 10. Sign up for the Growth Mindset Digest to receive monthly newsletter with tips, news and articles by experts and practitioners on putting the growth mindset into practice. And finally, check out this video about all the additional resources we offer to help educators and students build a growth mindset: Related:  Studieteknik

4 Ways to Encourage a Growth Mindset in the Classroom EdSurge Newsletters Receive weekly emails on edtech products, companies, and events that matter. Contrary to popular belief, high achievement isn’t merely a product of talent and ability. In fact, our internal beliefs about our own abilities, skills, and potential actually fuel behavioral patterns and predict success. “There is no relation between students' abilities or intelligence and the development of mastery-oriented qualities. This is something that really intrigued me from the beginning. A person with a fixed mindset believes that his or her intelligence is static, while a person with a growth mindset believes that his or her intelligence can be developed. A growth mindset has a sizable impact on business efficacy and is a determinant of successful athletes. The good news: a growth mindset can be taught. Integrating growth mindset-oriented learning processes into the classroom, then, can have a beneficial impact on learning. 1. 2. 3. 4.

ÄN, ett ord med makt | Gunnel Thydell – undervisning under utveckling Jag ser inte hur det här ska kunna lösas, Tänk att ett litet ord kan förflytta en hel föreställningsvärld! Det finns en framåtrörelse som är så påtaglig i ordet än eller ännu! En förtröstan om att insikter och kunskaper är att vänta, de är inom räckhåll och de är möjliga. Carol Dweck, James Nottingham och Bosse Larsson var talare och det handlade om mindset (tänkesätt), vilket också är titeln på en bok av Dweck . Det här kanske inte något nytt. Lärande som pågår hos riktigt små barn sker ofta fullt synligt på ett annat sätt än mycket av det som sker senare i skolvärlden. När tecken på lärande syns applåderas det ibland och barnen får höra att de ÄR duktiga snarare än att det var duktigt kämpat. Statiskt tänkesättDina framgångar bestäms av medfödd intelligens och förmåga. Dynamiskt tänkesättDina framgångar beror på din ansträngning, din förmåga att ta risker och dina strategier. I dessa sammanhang ser vi ofta tydliga samband mellan träning och framgång. Riktigt framme är vi inte,

6 ways to teach growth mindset from day one of school Imagine if your new class this fall was full of students who would: Be willing to try new thingsStick with hard tasks and not give upPush themselves to do their best work, not just what’s “good enough”Believe in themselves and their own ability to learn Here’s the great news–these are traits that we can help develop in our students by teaching them about how their brains work. Many students enter our classrooms believing they’re either smart or not smart, good at reading or math, or not good in those areas. Our students may not realize that their brains have the ability to change and grow through their experiences (neuroplasticity). And once they have a growth mindset, they can learn anything. Because a growth mindset is a critical element of success in school, I recommend teaching about it from the very first day. 1. 2. 3. You don’t have to start the school year with a perfectly decorated classroom–leave space for students to create and suggest displays! 4. 5. 6.

Ny PISA-studie: Viktigt att tänka till om skoldatorer – Resultatet från PISA-studien visar att it-användningen i skolan har ökat bland 15-åringar och vi vet sedan tidigare att kunskapen om hur datorerna kan användas inte hängt med. Det är viktigt att ha en genomtänkt strategi för it-användningen i skolan för att få ut maximal nytta av investeringarna, säger Anders Fredriksson, biträdande chef på resultatutvärderingsenheten, på Skolverket. Hög it-användning i skolan och låga PISA-resultat Sverige är ett av de länder där tillgången till och användningen av it är som störst och användningen för skolarbete har ökat sedan 2009. I genomsnitt är svenska elever online 39 minuter per dag på skoltid, vilket är över OECD-genomsnittet på 25 minuter. Eleverna har bland annat fått uppskatta hur ofta de gör olika saker på datorn i skolan, däribland göra hemuppgifter, grupparbete och använda internet för skolarbete. Lägre PISA-resultat för elever som använt datorer på matematiklektionerna Hög it-användning i hemmet och låga PISA-resultat Mer om studien

Developing a Growth Mindset in Teachers and Staff The New Psychology of Success (2000), Dweck developed a continuum upon which people can be placed, based upon their understandings about where ability comes from. For some people (at one end of said continuum), success (and failure) is based on innate ability (or the lack of it). Deck describes this as a fixed theory of intelligence, and argues that this gives rise to a ‘fixed mindset’. At the other end of the continuum are those people who believe success is based on a growth mindset. These individuals argue that success is based on learning, persistence and hard work. According to Dweck: In a fixed mindset students believe their basic abilities, their intelligence, their talents, are just fixed traits. The crucial point for individuals is that these mindsets have a large impact upon our understanding of success and failure. Needless to say, this idea of mindsets has significant implications for education. Crucially, Dweck’s research is applicable to all people, not just students.

EPA – en ofta använd metod i mitt Flippade Klassrum EPA står för enskild, par och alla. Det är en metod som jag ofta använder mig av i mitt Flippade Klassrum. Jag har fått mycket positiv respons av mina elever och de tycker att denna metod ger dom en chans att tänka efter och ger dom en möjlighet att verkligen vara delaktiga i diskussioner. Jag startar med en enskild flödesskrivning. Steg 1, enskild skrivning Nästa steg är att de tillsammans, i par eller i grupp, delger varandra genom att läsa upp det som de skrivit. Det som Vygotsky menar är en viktig del i sin sociokulturella teori. Steg 2. Slutligen är det dags för gruppen att sammanfatta den kunskap man arbetat fram, redogöra för diskussioner man haft, ge sin källkritiska syn på en text ja, allt beroende på uppgiftens/frågeställningens karaktär givetvis. Steg 3. För mig är EPA-metoden en viktig metod att använda sig av när det gäller att fylla eleven- inte bara med kunskap -utan med självförtroende, tillit till sig själv och känslan av att just jag har en viktig del i klassrummet.

The Best Resources On Helping Our Students Develop A “Growth Mindset” Photo Credit: Antoine Gady via Compfight ‘Growth Mindset Starts With Us, Not With Them’ is the first post in a two-part series at my Education Week Teacher column. Also check out Here Are The Movie Scenes That Readers Have Said Demonstrate A Growth Mindset – & I’m Still Looking For More The “question of the week” at my Education Week Teacher column this week is “How Can We Help Our Students Develop a Growth Mindset?” (NOTE: You can now read Carol Dweck’s guest response to that question here). As part of the response, which will be published on Tuesday, I thought a “The Best…” list would be useful. Carol Dweck, who identified the concept, will be one of the guests responding to that question, and several readers have already shared their ideas. Here are my choices for The Best Resources On Helping Our Students Develop A “Growth Mindset”: I’ve got to start with Professor Dweck’s own website, Mindset Online. Here are a few previous related “The Best…” lists: Useful “Fixed” vs. Amazon, Ed.

Growth Mindset: How to Normalize Mistake Making and Struggle in Class | GROWTH MINDSET Carol Dweck’s research on growth mindset has become essential knowledge in education circles. The Stanford psychologist found that children who understand that their brains are malleable and can change when working through challenging problems can do better in school. Now, many school districts are attempting to teach growth mindset to their students. At the core of this practice is the idea of “productive failure” (a concept Dr. Manu Kapur has been studying for over a decade)* and giving students the time and space to work through difficult problems. These mindset changes are easy to describe and dictate, but more challenging to implement. In the video below on classroom struggle, second grade teacher Maricela Montoy-Wilson repeatedly asks her students to justify their thinking using reasoning and evidence. “Everyone is going to feel stuck,” Montoy-Wilson said. *A previous version of this article neglected to mention the scholarship of Dr. Katrina Schwartz

Teaching strategies to create 'growth' mindsets As a kid I wanted to become a cliché when I grew up so I bought a guitar and grew my hair. I successfully learnt all the chords but struggled to combine them in a meaningful way (perhaps I should’ve joined an experimental jazz band instead of churning out 1980s power ballads). When my dreams of rock stardom eventually withered on the vine, I turned my attention to mastering magic, then to conquering chess, and to all manner of other hobbies. What all these childhood endeavours had in common – apart from their mutual failure – was that I took it for granted that I’d have to work hard at them, I knew I’d have to practise endlessly and that I wouldn’t become expert overnight. I played that old six-string every night after school till my fingers bled, readily accepting that improvement would be incremental. Most of us feel this way about our interests. And yet when it comes to schooling – to mastering English or maths or science – we often forget the importance of hard work and practice.

Att starta en lektion på effektivt sätt | Min undervisning Att ha startuppgift i början som är skriftlig är ett bra sätt att starta en lektion på, men ibland hinner jag inte med det. Jag vill hinna med andra förmågor och upplever ibland att skrivuppgiften kan ta hela lektionen i anspråk. Vi har som mål att ha startuppgifterna skriftliga kanske jag ska tillägga. När jag var på kurs i Bedömning FÖR och AV lärande fick jag höra ett förslag av en specialpedagog på hur man kan starta en lektion på effektivt sätt och få med sig så många som möjligt att man hinner med att instruera de som behöver ha mer hjälp medan de andra hjälper varandra. Jag har gjort en canva till den strukturen och den ser ut enligt nedan. Först ger man en instruerade uppgift – antingen muntligt, i filmform eller i skrift eller annan form för den delen. När man gått igenom den frågar man inte har ni förstått utan man frågar istället har ni några frågor på det, varpå eleverna ska återberätta vad de ska göra för varandra dvs de får fylla i de luckor som de ev missat åt varandra.

Gratitude: A Powerful Tool for Your Classroom Would you like to improve the culture in your classroom and your life? Try gratitude. Based on my ten years of teaching experience, this is the most powerful tool that I know. Gratitude has empowered me to teach more effectively, appreciate my individual students, grow in my profession, and enjoy life. Utilizing gratitude, I am able to model one of the most important lessons in life, having a positive attitude, especially about the aspects of life that challenge me. Gratitude Journal To get started in your classroom with gratitude, I recommend actually writing your own gratitude list for a few weeks and feeling its power. My students use a composition book and start every day by writing five gratitudes. Thanks for ___________________________. Once a week, we go around the class and share our favorite gratitude. In addition, I suggest that the students should be specific. Exercising the Muscle Visible Change Recent research by two leaders in the field of gratitude and education, Dr. Dr.

The teenage brain | Science News for Students It’s not easy being a teenager. The teen years can play out like a choose-your-own-adventure novel, where everyday temptations lead to tough decisions. What if I took that big jump on my bike? What’s the worst thing that could happen if I snuck out after curfew? Should I try smoking? Teenagers must act on an endless parade of choices. So what makes the teenager’s brain so complex? The evolved teenager If you have ever thought that the choices teenagers make are all about exploring and pushing limits, you are on to something. For example, laboratory experiments show that young mice stay close by their mothers for safety. As a developmental cognitive neuroscientist, Luna studies those changes that occur in the brain as children develop into adults. Jackpot! What really goes on in a teenager’s brain? Eveline Crone is a psychologist at Leiden University in the Netherlands who studies how the brain develops. A young boy prepares to enter a magnetic resonance imaging (MRI) scanner. Beatriz Luna

jlsu En av böckerna som jag tipsade om i mitt blogginlägg boktips 2015 handlar om hur vi ser på hjärnan och vår förmåga att utvecklas. Boken jag tänker på är Carol S. Dwecks ”Mindset – du blir vad du tänker”. Hon skriver om ”fixed mindset” och ”growth mindset” som är två olika förhållningssätt till hjärnan och möjligheterna att utvecklas och lära sig. En svensk översättning av begreppen kan vara statiskt och dynamiskt tankesätt. Jag har gjort några infographics som kan vara användbara i klassrummet. Lycka till med det dynamiska tankesättet och läs gärna Carol S.

Father Daughter Relationships - Life Lessons at WomansDay.com 4. Be self-sufficient. Getty Images While it's hard for parents not to pick up their children every time they fall, sometimes a father is doing his daughter a disservice by bailing her out of trouble—especially when it comes to money. 5. Dads often double as driving instructors during teen years, but the lessons shouldn't stop there. 6. This can be a tough one, even for adults, because it entails not only admitting you were wrong but also correcting your course of action. 7. With so much pressure to have the perfect body, perfect career and perfect family, it's no wonder women are feeling more overwhelmed than ever before. 8. While lavishing a child with presents and affection may feel right in the moment, there are other expressions of love that are better for helping her excel in life.

Related: