background preloader

Bubbl.us - brainstorm and mind map online.

https://bubbl.us/

Related:  Metod och källkritikPlaneringPlaneringgästblogg Håkan Fleischerskolutveckling

Flyktingarna och gränserna - källkritisk övning Frågor som rör flyktingar och migranter debatteras ofta idag. Inte minst med tanke på alla flyktingar som idag kommer från Syrien. Men det här är inte första gången. Presentera med PowerPoint En bild kan säga mer än tusen ord och vara ett väldigt bra sätt att förmedla en känsla eller uttrycka ett nyckelord. De flesta bilder på Internet får du ladda hem för privat bruk. Att använda en bild i en redovisning är däremot inte privat bruk. Därför är det viktigt att du lär dig välja de bilder som är ok att använda. Monsterbokmärken. Häromdagen snubblade jag över en himla rolig tutorial på nätet, hur man gör hörnmonsterbokmärken. Så idag satte jag mig ned med papper, penna, lim och sax. Och kamera såklart! Såhär går det till på ett ungefär: Klipp ut en mall som ser ut som ovan. På ett ungefär.

Gästblogg av Håkan Fleischer – Digital kompetens med strukturerad kreativitet och digitala läromedel 2015-02-27 Idag skriver Håkan Fleischer, fil. dr. i pedagogik och fil. mag. i medie- och kommunikationsvetenskap, på vår gästblogg om att utveckla digital kompetens utifrån att arbeta med kreativitet och med digitala läromedel. Datorer och surfplattor i skolan är fantastiska verktyg när de används på rätt sätt. Jag menar att de behöver användas på ett motiverande sätt för eleverna på ett sätt så att både reflektion och kreativitet stimuleras. För att lyckas genomföra undervisning av hög kvalitet i ett datoriserat klassrum är det viktigt att det finns en solid bas att stå på.

Learning study Här beskrivs kortfattat huvuddragen i en Learning study I en Learning study är det elevernas lärande som står i fokus. Det som eleverna skall lära och hur de förstår detta är det centrala i en Learning study. Att sätta elevernas lärande i fokus innebär i detta fall att det är en viss förmåga, ett visst kunnande eller en viss färdighet som uppmärksammas. Vad innebär det att kunna det som vi vill att eleverna skall lära sig?Vad är det i undervisningen som gör skillnad om elever lär sig eller inte? Ådalshändelserna Ådalshändelserna, Skotten i Ådalen, Ådalen 31 kallas händelseförloppet kring en arbetskonflikt i Ådalen i mitten av maj 1931, där fem personer sköts ihjäl av militär som stod under polismans befäl. Händelsen delade Sverige i två delar om vems skuld det var att tragedin inträffade, och skillnaden i åsikter märktes tydligt mellan borgerliga och vänsterinriktade tidningar. Bakgrund[redigera | redigera wikitext] Strejkbrytare hissas upp ur lastrummet på fartyget Milos. Sommaren 1930 pågick en konflikt om lönesänkningar vid Marma-Långrörs AB:s sulfatfabrik vid Marmaverken i Hälsingland.

Pedagogiskt material Här lägger jag upp det pedagogiska material som presenteras på min blogg. Det mesta är mitt eget, det är fetmarkerat. Mycket är fritt att använda själv, då är det länkar direkt till dokumentet i inlägget. I de fall där jag använt material från andra bloggar och hemsidor finns länkar direkt dit. Om du använder något av mitt material, skriv gärna en kommentar! LEKTIONSFÖRSLAG: Bildpromenad, frågorna, delat ordförråd med författarna, och fantasin Nu ska vi göra en bildpromenad. Varsågoda. Här är illustrationen:

Filterbubblan sluter sig I dagens SvD återfinns en artikel med titeln Filterbubblan sluter sig allt tätare om oss. Filterbubblan handlar i grunden om hur stora aktörer som Facebook, Google med flera kartlägger sökmönster och försöker räkna ut vad vi är intresserade av och presentar resultat utifrån det. Ur nämnda artikel: Sedan december 2009 är alla Googlesökningar personanpassade, om man inte aktivt undviker det. Sökresultaten serveras efter att Google vägt in en stor mängd faktorer som ringar in användaren: webbläsare, sökhistorik, vilka sajter man besökt på sistone, geografisk position och så vidare.”The filter bubble” blev en omdebatterad varningsklocka som illustrerade de oönskade effekter som kan uppstå när algoritmer manipulerar våra sökresultat. Psykologilexikon - lexikon - ordbok i psykologi - hitta förklaringen till ordet här Eng: Kolb's experiential learning theory [kɒlps ɪkˌspɪəriˈenʃl ˈlɜ:nɪŋ ˈθɪəri]. Teori om erfarenhetsbaserat lärande och lärstilar som på 1970- och 80-talen utformades av den amerikanske psykologen David Kolb (f 1939). Med erfarenhets- eller upplevelsebaserat lärande (eng: experiential learning) avses ett lärande som tar sin utgångspunkt i det konkret erfarna eller upplevda. Fyra faser, fyra lärstilar Lärande som sker i anslutning till konkret material och konkreta situationer kan, enligt Kolb, indelas i fyra olika faser som kräver var sin lärstil.

Ådalen 31: en övning i källkritik Den 14 maj 1931 inträffade en av de mest dramatiska händelserna i Sverige under 1900-talet. Sedan ett drygt halvår tillbaka hade arbetarna vid pappersfabriken Marma i Hälsingland, som ägdes av Graningeverken, strejkat mot att deras löner skulle sänkas. Hamnarbetarna i Ådalen, som sympatiserade med de strejkande arbetarna i Marma, vägrade därför att lasta den pappersmassa som skulle skeppas ut från den här och andra pappersfabriker, vilka ägdes av Graningeverken. För att ändå få iväg pappersmassan använde sig då Graningeverken av personer utifrån som fick sköta lastningen i hamnen. Dessa personer, som kallades ”arbetsvilliga” av arbetsgivaren och ”strejkbrytare” av arbetarna, bodde i en särskild förläggning och var väldigt illa sedda av folk i Ådalen. På morgonen den 14 maj samlas omkring 8000 demonstranter och tågar till strejkbrytarnas förläggning, som bevakas av polis och tillkallad militär.

Arbeta praktiskt med grej of the day Jag har kört några grej of the day nu och tycker det är jätteroligt. Och som vanligt är det så att för att få se resultat måste man ge det tid. Med grej of the day lär sig eleverna samband, likheter och mönster. Kopplingar mellan olika saker, människor, historiska händelser är stor.

Related:  Sociala medier