background preloader

Historiska tal

Historiska tal
Det finns tal som förändrat vår bild av världen för att de så tydligt säger något om sin tid. Här är några exempel. "I have a dream" "Free at last! Free at last! Thank God Almighty, we are free at last!" "The lady's not for turning" När Margaret Thatchers politik ledde till kraftig arbetslöshet försäkrade hon i ett tal till Torys partikongress 1980 att hon ändå inte tänkte avvika från inslagen väg: "You turn if you want to; the Lady's not for turning" (Ni svänger om ni vill det; damen är inte för svängande). "We choose to go to the moon" Apolloprogrammet hade som mål att med bemannade färder utforska månen. "Ich bin ein Berliner" 26 juni 1963 håller president John F Kennedy ett tal vid rådhuset i Berlin. "Yes we can!" Retoriken i Barack Obamas segertal den 4 november 2008 i Chicago var exemplariskt. "Vår djupaste rädsla är inte att vi är otillräckliga" Nelson Mandelas installationstal som Sydafrikas president hölls i Pretoria 10 maj 1994. "Ask not what your country can do for you!"

http://www.ur.se/Tema/Retorik-ratt-att-tala-vett-att-lyssna/Tal-vi-minns/Historiska-tal

Related:  Europeisk historiaRETORIK

Franska revolutionen Riksdagen För att råda bot på det stora underskottet i statskassan lät kungen sammankalla landets riksdag, generalständerna, 1789. Han gav i uppdrag åt sin finansminister att övertyga ständerna om att nya skatter måste till för rädda situationen och väntade sig en snabb affär, men ständerna hade inte varit sammankallade på 175 år och många inom tredje ståndet beslutade sig för att ta tillfället i akt för att försöka åstadkomma en förändring. Retorik - konsten att övertyga Jag planerar för nästa arbetsområde som är retorik, dvs konsten att tala övetygande, samt etos, patos och logos som är ett tals olika delar. Vi ska alltså analysera talen samt skriva egna. I nya kursplanen är tal framlyft så eleverna ges redskap för att möta arbetslivet framöver.

Sagokungen i vågornas skugga RetorikMagasinet 25 & 28. Talarstolen. Stadshuset i Stockholm 10 januari 2005: Minnesstund för tsunamins offer och tre tal ska hållas. Vi måste hitta ett annat ord för Kristallnatten Vi måste hitta ett nytt namn för det som hände i Tyskland den 9 och 10 november 1938, och det måste ske innan det nuvarande helt har satt sig. Det är bråttom. Kristallnatten är ett alldeles för vackert och poetisk ord, som titeln på en gammal barnbok, och det leder alldeles fel, som om det väsentliga är alla fönsterrutor som krossades, och allt glassplitter som hamnade på gatan i stora glittrande högar. När jag söker på nätet är det just den typen av foton som dominerar. En kollega säger Kristallnatten till mig, och den inre bild som jag får upp föreställer människor som sopar bort glasskärvor från trottoaren.

s arbetsmaterial I arbetsmaterialet har vi samlat övningar som hjälper dig att på ett enkelt och systematiskt sätt erövra talekonsten. I lärarhandledningen får du som pedagog en kort sammanfattning av retorikens historia och tips på hur du kan använda partesmodellen – en arbetsgång för talare – tillsammans med dina elever. Materialet passar lika bra för den nyfikna, pratglada 9-åringen som för den tonårstysta 14-åringen. Du anpassar enkelt materialet efter just dina elever och era förutsättningar. Både lärarhandledning och övningshäfte innehåller konkreta uppgifter som inte kräver långa förberedelser. Kopieringsunderlag och aktivitetskort gör materialet lättarbetat.

Timbuktus tal - ord för ord I dag höll Fem i tolv-rörelsen sin årliga manifestation i Sveriges riksdag. Men när rapartisten Timbuktu tog emot pris närvarande inte talmannen Per Westerberg (M). – Som talman undviker Per Westerberg att närvara vid prisutdelningar som kan uppfattas som kontroversiella, säger hans pressekreterare Samira Zayane. Då höll han känslofyllda talet. "Jag tog med med mig en sak i dag som jag bara brukar ha med mig när jag lämnar Sverige, och det har jag inte gjort nu, för jag kom med en väldigt kort taxifärd. Jag tog med mig detta här (visar upp sitt pass).

Tungan rätt i mun: Att lyckas med argumentation Samuel träffar retorikcoachen Elaine Eksvärd (född Bergqvist) och får träna i konsten att argumentera för det han tycker är viktigt. Frågan är bara om Samuel kommer att lyckas med att övertyga sin pappa om att få höjd veckopeng? Samuel hälsar också på hos språkröret Gustav Fridolin i riksdagen och får tips på hur man ska göra för att få andra att lyssna på det man tycker är viktigt.

Högtidstal av Alice Bah Om cookies på våra tjänster Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av SVT:s webb. Om cookies på svt.se Nationaldagen <div class="svtplayerCB svtPlayer-z-top svtplayerCenter-Outer"><input class="svtVisuallyhidden svtplayerStartButton" type="button" name="spela" value="Spela video" accesskey="p"><div class="svtplayerCBContainer svtplayerCenter-Inner"><span class="svtplayerSprite-Play"></span><span class="svtplayerTime"><time>8 min 8 sek</time></span></div></div>

Tala ut!: Kroppen avslöjar allt Ditt kroppsspråk kan förstärka ditt budskap, eller göra det otydligare eller till och med vara förvirrande. Retorikexperten Barbro Fällman ger ståuppkomikern Simon Garshasebi i uppdrag att göra ett framförande där hans kroppsspråk har ett helt annat budskap än det han framför inför sin publik. Madelen träffar Sissela Kyle på Stadsteatern i Stockholm och får en lektion i hur man gör en bra entré. Vi möter också imitatören Göran Gabrielsson som visar hur han handgripligen värmer upp rösten inför ett framträdande. Kung Carl XVI Gustafs tsunamital i Stadshuset Om cookies på våra tjänster Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av SVT:s webb. Om cookies på svt.se Kungahuset

Pernilla Pedagog: En blogg för lärande: Mall för talanalys TalanalysNågra hållpunkter · SyfteI vilket syfte hålls talet? Skilj på talets syfte och talets budskap. Syftet är relaterat till den situation i vilket talet hölls. Vad var alltså poängen med att hålla just detta tal, i just detta sammanhang, vid just denna tidpunkt? Beskriv kort något om om bakgrunden till talet. Nordiska män såldes som slavar i Afrika Juditha Nilsdotter i Kalmar blev säkert först glad när hon en dag 1722 fick brev från sin son Johan, som seglat på Medelhavet. Han skrev att han levde och hade hälsan. Men glädjen förbyttes nog i bestörtning när hon sedan läste att hans skepp bordats av pirater – ”vi slogs emot di hundarna i 8 timmar”. Nu led han ofattbart som slav hos ”turkiska hedningar” i Alger och bad henne lösa ut honom. För en nutida läsare verkar detta kanske förbluffande: en svensk slav i det muslimska Nordafrika, ett brev som hittar fram hela vägen – och tanken att det skulle gå att sända pengar tillbaka.

Förintelsen är ett konstruerat begrepp I mars 1979 visades i svensk tv den amerikanska miniserien ”Holocaust”, som på svenska gavs namnet “Förintelsen”. Det mediala och publika genomslaget blev startskottet för en ny våg av intresse för de europeiska judarnas öde under nazitiden. Seriens namn blev också snart den dominerande beteckningen för vad som tidigare ofta hade kallats “judeförföljelsen”, “judeutrotningen” eller ”judeförintelsen”.

Vägen ut ur hatet – ett livsviktigt läromedel Emerichfondens ”Vägen ut ur hatet” är ett läromedel om hatets och ondskans mekanismer. Använd materialet som diskussionsunderlag för hur eleverna tillsammans kan motverka våld och främlingsfientlighet. Materialet består av en bok, sju filmer, ett övningshäfte och den här sajten. Boken I tjugo år har Emerich Roth föreläst på Sveriges skolor om vad hatet kan göra med en människa och vad som krävs för att sluta hata.

Related: