background preloader

Digital Storytelling Activities

Digital Storytelling Activities
Video-base Activities -Beginner Activity: 1. Register for Animoto.com (select education version to gain access to advanced features for free) 2. 3. 3a. 4. 5. 5a. 6. -Intermediate Activity: 1. 2. 3. 4. 5. -Advanced Activity: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. -Highly Advanced Activity: 1. 2. 3. Image-Based Activities 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Using Google Maps and Google Earth to Tell a Story -Click here for full directions on using Google Maps and Google Earth.

Ny forskning – det utmärker en skicklig lärare Under de senaste 20 åren har det forskats intensivt om läs och skrivsvårigheter. Men trots att kunskapen har ökat fortsätter elevernas resultat att sjunka i internationella jämförelser. Orsaken är klyftan mellan teori och praktik, menar Catharina Tjernberg, lärare och forskare vid Stockholms universitet. – Kunskapen når inte lärarna. Forskarna måste bli bättre på att knyta an till vardagen, de måste ut och föra en dialog med lärare för att överbrygga klyftan. I sin senaste studie har Catharina Tjernberg tittat på varför yrkesskickliga lärare jobbar som de gör i klassrummen. – I min studie blir det tydligt att den erfarenhetsbaserade kunskapen som överförs mellan lärare är minst lika viktig som den teoretiska, säger hon. Catharina Tjernberg har gjort en praktikorienterad studie på en skola där hon dels har observerat hur lärarna arbetar på lektionerna, dels har samtalat med dem om det pedagogiska arbetet. – Men en skicklig lärare använder båda delarna samtidigt. Läs hela avhandlingen här.

Toodledo : A to-do list to organize your tasks Wikipedia i undervisningen Sara Mörtsell ser Wikipedia som en lärresurs i skolan. Foto: Stefan Pålsson Utvecklar kritiskt tänkande Sara Mörtsell är utbildningsansvarig på Wikimedia Sverige och var tidigare verksam som lärare i svenska som andraspråk och som it-pedagog för nyanlända ungdomar. – Det är nödvändigt att ange källor till all information i Wikipedia så att uppgifterna kan bekräftas. Hon anser också att det kan bidra till att stärka elevernas läs- och skrivförmåga och att det kan finnas ett mervärde i att eleverna, genom att bidra med artiklar, får interagera med verkligheten utanför skolan. Gör elevers arbete synligt För att Wikipedia ska fungera som en lärresurs i skolan förutsätter det två saker: att lärare blir medvetna om möjligheten och att de får hjälp att komma igång. – Det behövs bland annat små korta filmer som visar hur Wikipedia fungerar, vad man måste kunna och exempel på övningar som man kan arbeta med tillsammans med eleverna. Många sätt att bidra Wikimini för de yngre

10 Life Lessons Worth Teaching Next Year What should you be teaching? Every class has standards and curricula to attend to, but we have so many options for teaching our materials. Creative instruction is important to maximizing learning for students and enjoying our classroom time as educators. Pay It Forward: Teaching Kids About Kindness Carrie Sorenson models how to teach kindness in the classroom as part of the day-to-day activities, reinforcing the three R’s. Teaching Argument Argument is a big cornerstone of the Common Core State Standards . Teaching Primary Research This is another skill that’s extremely high-priority in the Common Cores and in the world of work . Teaching Kids Compassion And Empathy Rabbi Mike Schultz shows the importance of teaching empathy . Teaching Document Analysis Document analysis is at the center of good research . Teaching and Learning Through Fine Arts Leading experts say that using the fine arts to teach creates creativity and lessons that last a lifetime. Teaching and Learning with Videos

Math Games - from Mangahigh.com Flippfilm inför min föreläsning I min föreläsning pratar jag mycket om modet att våga prova digitala verktyg i sitt klassrum. För att våga prova och känna sig någorlunda trygg behöver man kunskap om hur man gör. Om man är med i olika Facebookgrupper eller på Twitter är det väldigt lätt att känna sig ensammast i världen och tänka " jag fattar ingenting av vad de pratar om" ! Så kände jag själv i januari när jag skapade mitt Twitterkonto. Men jag tog mod till mig och ställde frågor. Och ställde frågor. Jag har därför gjort en instruktionsfilm till er från absoluta början. Det är bra om ni tittat på filmen innan vi ses. Under föreläsningen kommer jag att visa er hur man kan arbeta med Google Drive och vilka fördelar som finns både för oss och för våra elever. Min föreläsning riktar sig till er som är nybörjare eller precis har börjat med digitala verktyg på era skolor. Syftet är att deltagarna ska gå därifrån och tänka "japp, detta kan jag klara", "detta vill jag lära mig" och "jag är också modig"! Lycka till!

Skrivpapper Det är inte alltid som vi skriver alla jobb på datorn eller iPaden. Det finns ju färdiga papper att skriva på men då finns det inte plats för bild på en vit yta som jag ofta vill ha till mina yngre elever. Jag vill också att det ska finnas stödlinjer för dem när de skriver. Detta papper brukar jag använda till flera olika ämnen, men framför allt i svenska och so. Ibland använder vi bara den sidan där man kan rita och skriva och klipper efter ramen för att klistra upp det på färgat papper. Det är ungefär 5 mm mellan linjerna och 7 mm mellan varje del. Har också gjort en version som är utan ram Det kan du hämta här i pdf. Ullis skolsida 27 Ways To Increase Student Engagement In Learning Student engagement in learning is kind of important. No matter the best practices of your curriculum mapping, instructional strategies, use of data for learning, formative assessment, or expert use of project-based learning, mobile learning, and a flipped classroom, if students aren’t engaged, most is for naught. Historically, student engagement has been thought of in terms of students “paying attention”: raising hands, asking questions, and making eye contact. Of course, we know now that learning can benefit from learner self-direction and self-initiated transfer of thinking as much as it does simple “engagement” and participation. That being said, increasing engagement and sheer participation is not a wrong-headed pursuit in and of itself, and in pursuit of that is the following infographic from Mia MacMeekin: 27 ways to increase student engagement. 27 Ways To Increase Student Engagement In Learning

Related: