background preloader

Digital Storytelling Activities

Digital Storytelling Activities
Video-base Activities -Beginner Activity: 1. Register for Animoto.com (select education version to gain access to advanced features for free) 2. 3. 3a. 4. 5. 5a. 6. -Intermediate Activity: 1. 2. 3. 4. 5. -Advanced Activity: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. -Highly Advanced Activity: 1. 2. 3. Image-Based Activities 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Using Google Maps and Google Earth to Tell a Story -Click here for full directions on using Google Maps and Google Earth.

Story Sticks This past weekend we had absolutely no plans, so I decided to make Saturday a project day, inspired by a couple projects I saw on Pinterest. The first project was inspired by this: It's a cute little jar filled with painted popsicle sticks with date night ideas. Super cute. But I wanted to do something with the kiddo, so I came up with this alternative. It became an entire day activity and kept us both entertained. I had talked to the kid earlier in the week about what all of his storybooks had in common. Once we were done painting the sticks, I had the kiddo gather some of his favorite books. We spread out the books and the kid had to place one stick of each color onto each book. We then went through each book. The blue sticks offset the fact that I was trying to keep the characters and conflicts and settings rather general, so I'd occasionally change what he suggested. This activity amazingly kept him interested the whole time. Now for the game.

Ny forskning – det utmärker en skicklig lärare Under de senaste 20 åren har det forskats intensivt om läs och skrivsvårigheter. Men trots att kunskapen har ökat fortsätter elevernas resultat att sjunka i internationella jämförelser. Orsaken är klyftan mellan teori och praktik, menar Catharina Tjernberg, lärare och forskare vid Stockholms universitet. – Kunskapen når inte lärarna. Forskarna måste bli bättre på att knyta an till vardagen, de måste ut och föra en dialog med lärare för att överbrygga klyftan. I sin senaste studie har Catharina Tjernberg tittat på varför yrkesskickliga lärare jobbar som de gör i klassrummen. – I min studie blir det tydligt att den erfarenhetsbaserade kunskapen som överförs mellan lärare är minst lika viktig som den teoretiska, säger hon. Catharina Tjernberg har gjort en praktikorienterad studie på en skola där hon dels har observerat hur lärarna arbetar på lektionerna, dels har samtalat med dem om det pedagogiska arbetet. – Men en skicklig lärare använder båda delarna samtidigt. Läs hela avhandlingen här.

Toodledo : A to-do list to organize your tasks Wikipedia i undervisningen Sara Mörtsell ser Wikipedia som en lärresurs i skolan. Foto: Stefan Pålsson Utvecklar kritiskt tänkande Sara Mörtsell är utbildningsansvarig på Wikimedia Sverige och var tidigare verksam som lärare i svenska som andraspråk och som it-pedagog för nyanlända ungdomar. – Det är nödvändigt att ange källor till all information i Wikipedia så att uppgifterna kan bekräftas. Hon anser också att det kan bidra till att stärka elevernas läs- och skrivförmåga och att det kan finnas ett mervärde i att eleverna, genom att bidra med artiklar, får interagera med verkligheten utanför skolan. Gör elevers arbete synligt För att Wikipedia ska fungera som en lärresurs i skolan förutsätter det två saker: att lärare blir medvetna om möjligheten och att de får hjälp att komma igång. – Det behövs bland annat små korta filmer som visar hur Wikipedia fungerar, vad man måste kunna och exempel på övningar som man kan arbeta med tillsammans med eleverna. Många sätt att bidra Wikimini för de yngre

DigitalStorytelling “I know only one thing about the technologies that awaits us in the future:We will find ways to tell stories with them.” Jason Ohlar Presentation brought to you by American TESOL! Check out their other video presentations! Slideshow of the Presentation Download the Hand-Outs from the Presentation! *Elements of the Story- Hand-out by Kevin Hodgson *Character Development- Hand-out by Kevin Hodgson *Storyboarding- Hand-out by Kevin Hodgson *Storyboarding- Hand-out by Bernajean Porter Videos Featured in the Presentation *A Short Love Story in Stop Motion by Carlos Lascano A SHORT LOVE STORY IN STOP MOTION from Carlos Lascano on Vimeo. *How A Short Love Story was Created *Chiarastella- Stop Motion Film by Raffaella Traniello's class Chiarastella from Raffaella Traniello on Vimeo. *How Chiarastella was Created *How to create stopmotion claymation films using PowerPoint by Maryna Badenhorst. Featured Tools/ Websites from the Presentation! *Creaza - Create comics, make movies, edit audio, and more! *Storybird

10 Life Lessons Worth Teaching Next Year What should you be teaching? Every class has standards and curricula to attend to, but we have so many options for teaching our materials. Creative instruction is important to maximizing learning for students and enjoying our classroom time as educators. Pay It Forward: Teaching Kids About Kindness Carrie Sorenson models how to teach kindness in the classroom as part of the day-to-day activities, reinforcing the three R’s. Teaching Argument Argument is a big cornerstone of the Common Core State Standards . Teaching Primary Research This is another skill that’s extremely high-priority in the Common Cores and in the world of work . Teaching Kids Compassion And Empathy Rabbi Mike Schultz shows the importance of teaching empathy . Teaching Document Analysis Document analysis is at the center of good research . Teaching and Learning Through Fine Arts Leading experts say that using the fine arts to teach creates creativity and lessons that last a lifetime. Teaching and Learning with Videos

Math Games - from Mangahigh.com Flippfilm inför min föreläsning I min föreläsning pratar jag mycket om modet att våga prova digitala verktyg i sitt klassrum. För att våga prova och känna sig någorlunda trygg behöver man kunskap om hur man gör. Om man är med i olika Facebookgrupper eller på Twitter är det väldigt lätt att känna sig ensammast i världen och tänka " jag fattar ingenting av vad de pratar om" ! Så kände jag själv i januari när jag skapade mitt Twitterkonto. Men jag tog mod till mig och ställde frågor. Och ställde frågor. Jag har därför gjort en instruktionsfilm till er från absoluta början. Det är bra om ni tittat på filmen innan vi ses. Under föreläsningen kommer jag att visa er hur man kan arbeta med Google Drive och vilka fördelar som finns både för oss och för våra elever. Min föreläsning riktar sig till er som är nybörjare eller precis har börjat med digitala verktyg på era skolor. Syftet är att deltagarna ska gå därifrån och tänka "japp, detta kan jag klara", "detta vill jag lära mig" och "jag är också modig"! Lycka till!

8 Steps To Great Digital Storytelling Stories bring us together, encourage us to understand and empathize, and help us to communicate. Long before paper and books were common and affordable, information passed from generation to generation through this oral tradition of storytelling. Consider Digital Storytelling as the 21st Century version of the age-old art of storytelling with a twist: digital tools now make it possible for anyone to create a story and share it with the world. WHY Digital Storytelling? Digital stories push students to become creators of content, rather than just consumers. Movies, created over a century ago, represent the beginning of digital storytelling. 8 Steps to Great Digital Stories Great digital stories: Are personal Begin with the story/script Are concise Use readily-available source materials Include universal story elements Involve collaboration at a variety of levels In order to achieve this level of greatness, students need to work through a Digital Storytelling Process. 1. Resources 2. 3. 4. 5.

Related: