background preloader

Det flippade klassrummet med Karin Brånebäck på Framtidens lärande 2013

Det flippade klassrummet med Karin Brånebäck på Framtidens lärande 2013
Related:  Flippat klassrumUndervisningstips

barkersthlm Flippade klassrum har både för- och nackdelar Några av skälen som lärarna uppger är: vi får mer tid att använda tillsammans med studenter och elever för att diskutera autentiska frågor. Studenterna involveras mer aktivt i lärandeprocessen och metoden bidrar till reflektion både i och utanför klassrummet. Om någon har missat ett undervisningspass finns det möjlighet att ta igen en del via nätet och studenterna kan i större utsträckning arbeta med utrustning som bara finns tillgängligt i klassrummen. Sist men inte minst – studenterna gillar det! Video, klassrummet och video igen Ett vanligt tillvägagångssätt för lärarna i studien är att de publicerar en introduktionsvideo på YouTube för att presentera ett praktikfall med frågor som ska besvaras innan klassen möts. Mer hemarbete Att flippa undervisningen har både för- och nackdelar. Den första handlar om motstånd hos eleverna till att ägna mer tid åt hemarbete med risk för att de kommer oförberedda till undervisningen. Mer öppna till samarbet Flippa klassrummet en gång till

Young Hearts Spark Fire | Det nya svarta. Ett case vi körde förra terminen utgick ifrån delar av kurserna i filosofi, psykologi och religionskunskap. Vi utgick från huvudfrågan: Vad har format dig och din identitet? Eleven själv var caset… Som intro hade vi lärare satt ihop en spotify-lista och samlat bilder från vår uppväxt. Efter presentationen valde eleverna ut vars en låt som de tycker representerade en viktig händelse i deras liv. Musik kan verkligen vara en tidsmaskin. FlipKlipp – skapa och dela öppna lärresurser De senaste par åren har ”det flippade klassrummet” varit ett av de hetare ämnena i svenska diskussioner kring undervisning och lärande, men själva konceptet är egentligen amerikanskt. Kort sagt innebär det att den traditionella modellen för klassrumsundervisning vänds upp och ner. Istället för att läraren gör sin genomgång under lektionen och sedan ger eleverna i läxa att arbeta med sin förståelse av det som gåtts igenom, får eleverna genomgången i läxa, oftast som film. Tiden i klassrummet ägnas åt gemensamt arbete med förståelsen av det som undervisningen handlar om, och läraren och eleverna lägger tillsammans grunden för nästa genomgång med åtföljande diskussioner och problemlösningar. Konceptet bygger på ett konstruktivistiskt lärandeperspektiv: läraren ska vara ”guide on the side” och hjälpa eleverna att utveckla sin förståelse och att reflektera kring sitt lärande istället för att vara ”sage on the stage” och försöka förmedla sin egen kunskap.

Nybörjarguide ~ Kilskrift Din nybörjarguide till att flippa klassrummet Vad bra! Du har börjat intressera dig för att flippa klassrummet. Jag intervjuades av Ålands Radio när jag var där och föreläste. Här kommer Aaron Sams och Jonathan Bergmanns föreläsning från BETT 2013. Här är ett blogg inlägg som heter The Flipped Classroom Guide for Teachers.Flippat London - del 2 Sen föreslår jag att du gå vidare med att titta igenom en del länkar: Den första är Salman Khans föreläsning på TED från 2011. Så nu har du ett begrepp om vad Flippa klassrummet innebär. Men om du nu står på steget"Hur gör jag det?". Blogga Det finns flera blogghotell, men jag rekommenderar att du använder Blogger, Wordpress eller Moobis. Roliga besöksräknare har du här och i form av en jordglob här. Film Youtube - Hur du skapar ett youtubekonto.Jing - Ett enkelt screencastprogram för dina onlinelektioner där du helt enkelt filmar det som händer på datorskärmen. Och så till sist en nybörjarguide på engelska Om upphovsrätt.

Flipping The Classroom (Reverse Instruction) The Minimalist’s Guide to Creating a Class or Course Web Site January 30, 2014 Have you wished you had a web site to share assignments, links, discussions, and more, but always thought it would be too difficult to create one? It absolutely doesn’t have to be. Read the full article → Flipped Classroom – The (1 Minute) Movie January 12, 2014 The Flipped Classroom was a Hot Topic in 2013, for Good Reason The Flipped Classroom got a lot of attention in the media during 2013, and this shows no sign of abating as we move into 2014. Read the full article →

Flippa pedagogiska planeringar I början av året fick jag inspiration att förändra presentationen av de pedagogiska planeringarna. Jag tycker att de pedagogiska planeringarna är ett bra redskap för att hjälpa mig att hålla fokus på de mål vi jobbar mot. Det är så oehört lätt att sväva iväg och upptäcka att när bedömningen ska göras är det nästan omöjligt. Jobbet som är gjort är säkert bra men det handlade inte om målen och då blir det ett helt omöjligt uppdrag att bedöma det i förhållande till målen har jag märkt! Jag använder planeringarna tillsammans med eleverna så att vi alla vet vart vi ska. och jag brukar gå igenom dem i början av temat och stanna upp vid dem under arbetets gång. Det som inte har fungerat riktigt är att det som ska vara pepp och lust när vi startar har istället varit ett segt och ett svårmotiverat moment. Jag skulle vilja få in texterna på ett annat sätt.

Samarbete som framtidskompetens | Christian Jerhov Detta är den andra texten av två om trender i dagens hypermoderna, uppkopplade och digitala samhälle. Den första texten hittar du här, läs den gärna först; ”Skapandet av det unika”. I min förra text försökte jag beskriva delnings- och hackerkulturer i termer av sökandet efter det unika, ett fortsatt steg mot individualisering. Samarbete har alltid varit en viktig kompetens men nu blir det tydligare och tydligare att det är att tillsammans med andra lösa unika problem som är en förmåga som kommer att behövas i framtidens arbetsliv. Jag läste en artikel häromdagen om hur unga entreprenörer inte ser varandra som konkurrenter utan som resurser för idéskapande och problemlösning. Om “Crowdfunding” är ett sätt för individen att få ekonomiska muskler att förverkliga sin egen idé är “Crowdsourcing” ett sätt för många hjärnor att hjälpas åt att lösa ett gemensamt problem. Jag tror också på idén att använda en stor mängd människors bedömningar om något för att hitta “rätt svar”.

Related:  IKTflippat klassrum