background preloader

Games & Activities

Games & Activities

Utbildning - Läromedel - Klimat Earth Hour - läromedel om att vara en del av lösningen Sista lördagen i mars klockan 20.30 genomförs världens största klimatmanifestation. Genom en enkel handling – att släcka ljuset under en timme – visar du ditt stöd för klimatet och uppmanar samtidigt världens makthavare att agera i klimatfrågan. Delta i Earth Hour och var en del av lösningen! Ett konkret sätt att var en del av lösningen är att uppmärksamma Earth Hour. Förskolan Grundskolan skolår 1-6 Grundskolan skolår 7-9 samt gymnasiet Klimatväktarna - interaktivt om Arktis och klimatfrågan Webbplatsen Auro Borea, som vänder sig till barn mellan 7 och 11 år. Med två tecknade isbjörnsungar som följeslagare utbildas barnen i klimatfrågan. Planeträddarna - interaktiv frågesport kring energi och klimat Planeträddarna är ett frågesportspel för 10 till 12-åringar. En obekväm sanning- klimatundervisning i anslutning till filmen Ta chansen att lägga in lite extra klimat- och miljöstudier när ni sett filmen En obekväm sanning med Al Gore.

The Adventures of Vermi the Worm: Home Page Come and join Vermi the Worm and all his friends on an adventure into the world of worm bins and vermicomposting! The Adventures of Vermi the Worm is an animated, interactive game that teaches the basics of vermicomposting and its benefits, plus other waste management strategies like the 3Rs--reduce, reuse and recycle! Vermicomposting is really just composting but you use worms to do the work, and it’s an excellent way to recycle organic materials--like kitchen scraps and yard trimmings. Go on an adventure with Vermi the Worm as he visits a school garden and hooks up with his buddies, Bubba the Worm, Hugh Hammer, Sunny Flower, and Trashcan. Play the Game You can play the Vermi game either online over the Internet or by downloading the game and playing it on your network or computer hard drive. For faster play, download the game to your network or computer hard drive (approximate total download is 23 MB). Requirements Flash 5 or higher, Microsoft Internet Explorer 5.0 or higher required.

CarbonKids Educational Resources CarbonKids is a program for schools committed to tackling climate change. The educational resources offer a range of ideas and activities for the early, primary and middle years of schooling and enable students to achieve outcomes set out in State and Territory curriculum frameworks. 10 August 2010 | Updated 29 October 2012 The units and complementary materials have been developed to assist students in developing an understanding of: climate change and its impact on society and environments the interrelationship between the greenhouse emissions, the environment and our society how to reduce greenhouse gas emissions in schools and local communities the role of forest biodiversity and biosequestration in addressing climate change how to adopt a sustainable lifestyle and take action to tackle climate change. The educational resources are designed to be integrated into key learning areas in the Curriculum of Australian Schools. For more information, visit CarbonKids. Units New releases

NTA - Energi och hållbar utveckling Temats innehåll och lärande …är ett tema som lämpar sig väl för ämnesintegrering mellan NO- och SO-ämnena. Här berörs långsiktiga mål och centralt innehåll i såväl fysik, kemi och biologi som i historia, geografi och samhällskunskap. Läroplanens övergripande perspektiv som ska prägla all undervisning: miljö, etik, historiska och internationella, är något som också präglar temat, varför det finns ett gott stöd i Lgr 11:s läroplan och ämneskursplaner. Temat som bygger på modern ämnesdidaktisk forskning tar sin utgångspunkt i lärande för hållbar utveckling, vision II/kunskapens användning, och sociokulturell lärandeteori. I tema Energi och hållbar utveckling erbjuds eleven att bli delaktig i en aktuell samhällsfråga som rymmer intresseskillnader, konflikter, framtid och ovisshet – den pågående klimatförändringen. Temat rymmer nitton uppdrag som fördelar sig på sex ”steg”. I steg 5 är det samhällets energikällor som står i fokus. Temat Energi och hållbar utvecklings innehåll och lärande

Recycle City You are Dumptown's new City Manager! When you begin, you'll see Dumptown at its worst — it's littered, polluted, and nothing is being recycled or reused. There's more to Recycle City than just sightseeing! Try some of these activities. Welcome to Recycle City | Recycle City | U.S. EPA You are Dumptown's new City Manager! When you begin, you'll see Dumptown at its worst — it's littered, polluted, and nothing is being recycled or reused. There's more to Recycle City than just sightseeing! Try some of these activities. Lärande för hållbar utveckling - utbyten.se Begreppet hållbar utveckling är sedan tjugo år en övergripande princip i FN:s arbete. Det innebär att man på flera olika fronter, såväl ekologiskt och socialt som ekonomiskt, eftersträvar en utveckling som tillgodoser dagens behov - utan att äventyra kommande generationers. Ett lärande för hållbar utveckling kännetecknas av ett förhållningssätt som syftar till att ge elever och vuxna handfasta redskap och metoder för att kunna göra medvetna val som är hållbara för vår framtid. Uppdraget att utbilda för en hållbar utveckling är formulerat i internationella överenskommelser och nationella styrdokument. Lärandet karaktäriseras av delaktighet och inflytande, ämnesövergripande samarbeten, olika pedagogiska metoder och ett kritiskt förhållningssätt. Material Den Globala Skolan tillhandahåller såväl eget material, publikationer och artiklar som tips på material, metoder med mera från enskilda organisationer, föreningar och andra myndigheter. Möjligheter och utmaningar i skolans nya styrdokument

Material för skola och förskola | Håll Sverige Rent Batteriskolan Batteriskolan är en webbportal med spännande pedagogiskt material och roliga uppdrag för elever i åk F-6. Materialen inspirerar till ett lustfyllt lärande om batterier, återvinning och miljöfrågor. Det ger också dina elever möjlighet att tillämpa matematik, svenska, bild, naturorienterande ämnen och hem- och konsumentkunskap på ett roligt sätt Gå till Batteriskolan (extern länk) Det stora Örnäventyret Med "Det stora Örnäventyret" lär ni er mer om allemansrätten på ett lekfullt och engagerande sätt genom värderingsövningar, aktiviteter och lekar. Ladda ner "Det stora Örnäventyret" (pdf) Mofflor och människor – en storyline om resurser Den pedagogiska metoden Storyline används för att lyfta fram frågor kring vad som är resurser och vad som är skräp. Ladda ner "Mofflor och människor - en storyline om konsumtion" (pdf) Blixtpatrullens äventyr Välkommen till ett material som vill inspirera till arbete med nedskräpning, återvinning, återanvändning och allemansrätt. Sälles skräpbok

Experimentbank | Sopor.nu Här kan du hämta inspiration och förslag på enkla experiment som ni kan utföra i skolan. Klicka på det experiment som du vill veta mer om: 1. Att göra regn Syfte Att se hur regn uppstår. Material Kastrull Glasskiva Vatten Kokplatta eller trangiakök Genomförande Din uppgift blir att göra regn med hjälp av utrustningen. Att fundera på Vad motsvarar kokplattan och glasskivan i naturen? Till sidans början 2. Att se vad som händer när vattnet kommer i kontakt med luft. Två glasburkar Vattenfast tuschpenna 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 3. Att se att växter avdunstar vatten. En krukväxt En genomskinlig plastpåse Tejp 1. 2. 3. 4. Fundera på 1. 2. 3. Tips: Är det vår eller sommar kan du genomföra samma experiment utomhus. Sätt bara plastpåsen på en gren med löv och slut öppningen med tejp. 4. Att undersöka om jorden avger vatten. Glasburk 1. 2. 3. 2. Undersök sedan om det är någon skillnad i burkarna. 5. Att undersöka om vi avdunstar vatten. Gummisnoddar 1. 2. 1. 2. 3. Tips: Blås på en spegel, vad händer? 6. En barrkvist 1. 2.

Thanks Katie. I agree they would make some great time fillers wouldn't that? Maybe even use them as an early finisher activity. Great idea. Thanks so much for commenting and sharing your thoughts and ideas on this website.
Kind regards,
Teresa by teresamorgan Apr 21

Hi Teresa,
Great website here with some fantastic resources. I particularly liked the Waste and Land Use resources. Lots of great ideas to introduce Eco concepts, as well as promote some critical and creative thinking. I also thought that some of the quick activities that were on the site were great little 'time fillers'...not often you find such activities for concepts surrounding sustainability, the environment and technology!

Cheers, Katie Reed by katiereed Apr 19

Related: