background preloader

Hantera kursplanering och dela resurser för undervisning.

Hantera kursplanering och dela resurser för undervisning.

http://kursplanering.se/

Related:  Svenskaskollänkar

Ny teknik för tidigare upptäckt av dyslexi testas i Järfällas skolor - Järfälla kommun Järfälla är bland de bästa kommunerna i Sverige när det gäller att upptäcka elever som har läs- och skrivsvårigheter. Nu tar de kommunala grundskolorna ett steg till och deltar under två år i ett forskningsprojekt med Karolinska Institutet. Den nya metoden, som forskare under två år testar i Järfällas skolor, mäter och analysera hur ögonen rör sig när eleven läser. Om metoden fungerar kommer man kunna upptäcka barn som har läs- och skrivsvårigheter tidigare än vad man kan idag. – Ju tidigare vi kan upptäcka de barn som har läs- och skrivsvårigheter, ju större chans har barnet att tidigt få extra hjälp och stöd och klara sin skolgång bättre, säger Karin Tosteberg som arbetar som läs- och skrivutvecklare på Järfälla Barn- och elevhälsa. Under februari – maj kommer Karolinska Institutet till Järfällas skolor och testar den nya metoden med elever i årskurs 1-3.

Slipp skriva – skanna tavlan med appen Att fotografera av anteckningar från en whiteboard brukar inte alltid bli så bra. Men med Office lens blir texten mycket tydlig och läsbar. Och den kan skanna in text också. Office lens är en mobilapp från Microsoft som funnits för Windowsmobiler ett tag och nu också kommit för iphone och android. Den är gjord för att fotografera av anteckningar från möten och föreläsningar och det gör den väldigt bra. Jag tycker inte Microsofts datorprogram är särskilt enkla att använda, men flera av deras mobilappar är riktigt smidiga och lätta att begripa.

Tidig läs- och skrivutveckling med Helsingborgsmodellen - Pedagog Skåne Nordväst Helsingborgsmodellen är en kompetenshöjande utbildning kring läs- och skrivutveckling. Undervisningsmodellen är baserad på erfarenheter ur den inledande undervisningen och det hela har resulterat i en pedagogisk handbok för tidig läs- och skrivutveckling. Undervisningsmodellen har växt fram och utvecklats utifrån egen erfarenhet och goda exempel i verksamheten och har stöd i aktuell läsforskning. God läsförmåga är beroende av god avkodning och läsflyt, såväl som tidig träning av läsförståelse genom språkutvecklande arbete, textsamtal och effektiva strategier för läsförståelse. Kännetecknande för Helsingborgsmodellen är:

Formulär och formativ bedömning Den vanligaste frågan som jag får om Flipped Classroom är vad som händer om eleverna inte tittar på filmerna i förväg. Svaret är förstås att då går det inte så bra. För även om jag inleder lektionerna med en kort genomgång av de mest centrala delarna, blir det svårt för elever som inte har fått den teoretiska grunden genom filmen. Instuderingsfrågor i förväg Lektionsförslag: Bild- och textpromenad för eleverna – pedagogiska samtal för lärarna Köpte Pija Lindenbaums nya bok ”Kan jag med” (det går också att provläsa där, hipp hurra) och tänkte att vi kunde göra en bildpromenad i omslaget och en tanke att utveckla i de pedagogiska samtalen vid skolan. Låt eleverna få göra en bildpromenad i omslaget: 1) Först skapar vi ordförråd, ett gemensamt i rummet.

Stjärnor och planeter (LättLäst) Stjärnor och planeter (LättLäst) Det finns en sol och 8 planeter i vårt solsystem. Planeterna snurrar runt solen i banor. Planeterna ligger i den här ordningen: Merkurius, Venus, Jorden, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. 50 olika sätt att redovisa en bok Jag hittade ett gammalt papper hemma bland mina gamla skolböcker. Det var en lista som vi fick från vår svenska lärare när jag gick i grundskolan. Det var någon gång under 90-talet men det går fortfarande att använda dessa idéer till redovisningar, så nu delar jag med mig av listan till er. Uppträd som en av personerna i boken - berätta om dig själv och din roll i berättelsen.Gör en intervju med en av personerna i boken.Spela upp en scen ur boken.Gör en beskrivning av en av personerna, muntligt eller skriftligt. Vill du ha fler tips på hur man kan redovisa en bok? Kika in på några av länkarna nedanför:

Kemi i skolan Framtidens kemister finns i klassrummen. Våra lärare är ambassadörer för att föra kunskapen om kemins betydelse för utvecklingen vidare. Kemistsamfundet har flera återkommande arrangemang för att främja kemikunskapen i skolorna. Berzeliusdagarna har anor sedan 1950-talet.

Related: