background preloader

L'amitié

L'amitié
L'amitié Les moyens de communication Le portrait La musique Les goûts Le vocabulaire du dessin Les métiers Le temps Le voyage Les voyelles Le vocabulaire de la classe Le vocabulaire des mathématiques Le vocabulaire de la musique Le vocabulaire de la géographie Le vocabulaire des sciences et de la technologie Condicions d'ús | Sobre el web | Departament d'Ensenyament

Site pour enfants | Actualités pour enfants & jeunes | Griffe Info Agrega Séquence didactique Visite au Zoo LES CONSONNES - Proyecto AGREGA 1º Curso Educación Secundaria Repas de famille Neste obxecto de aprendizaxe, o usuario aprende a recoñecer e a asociar os nomes e os membros da familia, e a colocalos nunha árbore xenealóxico. 1º Curso Educación Secundaria30/12/2010 Dépêchons-nous! Neste obxecto de aprendizaxe, o usuario aprende a comprender, a pedir e a dar información sobre si mesmo e sobre outras persoas utilizando a forma verbal Au lieu d’aller au parc on va au cinéma. O Obxecto de Aprendizaxe deberá axudar ao alumnado a comprender e manexar as distintas formas de expresión da oposición, a súa utilización nunha conversación cotiá, motivando co seu uso a práctica e desenvolvemento da competencia oral. Nous irons en Normandie Este obxecto de aprendizaxe axuda ao alumno a identificar mediante o seu uso, a procedencia ou o destino utilizando para iso as distintas preposicións Les consonnes

ExamTime - Changing the way you learn Doodle Create Doodle account Sign in Important security news from Doodle <div class="contentPart fixedContent spaceBBefore"><h3 class="red">We are sorry, but Doodle only works with JavaScript-enabled browsers. Choose your language English čeština español suomi Deutsch Dansk italiano svenska français English (GB) Nederlands български Cannot find your language? English Recommend DoodleBlogAboutAdvertisingTermsPrivacy PolicyContactHelp© Doodle Sign in In order to use this feature you need a Doodle account and must be signed in. Google

Related: