background preloader

SMART Klubben

SMART Klubben

Hjälp med dyslexi och läs- och skrivsvårigheter - Kod-Knäckarna Educational Games and Resources | Fuel the Brain Teaching resources for 7-11 year olds Nature's Lights Students will learn how light is essential in order to see things, and how and why animals that live in the dark produce light via bioluminescence so that they can find food and communicate with others. Guess the Pollinator Students will learn that certain animals have preferences for a flower type, colour, shape or smell. Design a Flower Students will learn about what pollination is and how it happens. Brazil and the Amazon - Wildlife Film Script Students will be introduced to the topics of Brazil and the Amazon before using fact sheets to research and write a script for their own wildlife film about an endangered species from the Amazon. Design an Invasive Species Students will learn about invasive non-native species and the negative impacts they can have, looking at examples from the UK. Handling Data: African Animal Maths Students will explore measurement data for a range of species found in the African savannah. Web of Wildlife Turtle Life Cycle Endangered Animal Easter Eggs

Lesson Plans Home › Classroom Resources › Lesson Plans We have hundreds of standards-based lesson plans written and reviewed by educators using current research and the best instructional practices. Find the perfect one for your classroom. Standard Lessons See All Standard Lessons These lessons are designed to offer three to five classroom sessions with step-by-step instructions. Grades 5 – 12 | Lesson Plan Thoughtful Threads: Sparking Rich Online Discussions Today's students love chatting online with friends. Standards Every lesson plan on ReadWriteThink has been aligned not only to the IRA/NCTE Standards for the English Language Arts but to individual state standards as well.

1999 - 2013 Din lekplats på nätet! - Lekindex Lekindex A-Ö Lek kategorier Tipsa gärna om nya lekar! Vikten av lek "Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Senaste kommentarer ahmed sa: så går inte reglerna till jalla King Out S sa: Är precis som en gammal klassisk lek vid namn "Gömma nyckel" Gömma ringen Har kört med att den/de som rör sig när musiken är tyst åker ut. Start stopp marina sa: hej! Attack fotboll! Edin Mesic sa: Bra lek mentorn Piraternas land Hur man kan dela in lag Att dela in gruppen i lag kan vara svårt. Twitter // Facebook Tweets av @lekarkivet Lekarkivets Topp 10 Länkvänner Accro Babyhjälp Fritidspedagogik.se Hjälpreda HomeAway Kul med Anton Martinas skoltips på nätet Min student Pedagogguiden Skapligt enkelt Svenska mordgåtor Unga fakta Spelschema Innebandy, fotbolls eller annan turnering på gång? 4-lagsturnering 5-lagsturnering 6-lagsturnering Navigera Sajt info Ansvarig utgivare // Webmaster // Språkrör // Lekledare Mikael Andersson Twitter @lekarkivet Sociala Medier Om Innehållet

Spel som tränar hjärnan Spel som tränar hjärnan Blubbr Always nice to find a new tool! I had the chance to catch Shelly Terrel this weekend and learned about an easy and fast tool to use. Blubbr is a super easy site that makes "games" which basically ask questions based on short chunks of YouTube videos. Since I am talking about pronunciation on Wednesday (If you haven't joined the eltmooc yet there's still time!) I took an older comedian sketch by the Two Ronnies. If you laughed a bit, and you feel like your students would enjoy it, then I think you'll enjoy Wednesday's class. Describing photos (comparing, contrasting and speculating) You are going to practise language for; Describing photosComparing and contrasting photos (discussing similarities and differences)Speculating on what might be happeningReacting to photos (giving opinions) Discuss Look at the presentation. Follow the instructions and talk about some of the photos Write The language used here for comparing and contrasting / speculating is also useful for writing discussion / argument essays. Introduction - describe the situation / topic to be discussedCompare / contrast ideas (for and against / advantages and disadvantages)Speculate on solutions to problems raised by the questionConclusion - give an opinion Which pairs or groups of photos in the presentation could be used to demonstrate ideas for argument writing topics about education, technology, food, family, work, leisure, health, advertising etc? More Practice on May / Might / Could / Must / Can't

Vad innebär läsflyt? Flyt i läsningen innebär att högt läsa en text i lämplig takt, med korrekt avkodning och med inlevelse och förståelse. Läsaren kan dela in texten i meningsfulla enheter, fraser och satser. Läsaren vet var man pauserar och var man lägger betoningar. Att läsa texten snabbt och felfritt kräver också att man klarar den minnesbelastning som längre meningar förutsätter. Läsflyt förutsätter automatiserad avkodning Automatiseringen av avkodningen är därför central för läsflytet. Småningom går läsutvecklingen vidare och läsaren går över till en ortografisk läsning där hon inte längre ljudar enskilda bokstäver i ord, utan läser hela ord eller orddelar. Den här processen kan jämföras med att lära sig köra en bil med växelspak. Flyt och förståelse Flytet har ett starkt samband med läsförståelsen. Hur och när uppnås läsflyt? I kapitlet om läsutveckling presenteras tre teorier om läsutvecklingens gång.

ansvarstrappan Utbildningsstryrelsen har gett ut en bok om ansvarstrappan på svenska. Den heter Ansvarstrappan - Hur kan barn och unga vägledas till att ta ansvar för sina gärningar och är skriven av Tapani Ahola och Harri Hirvihuhta. Detta produkten kan beställas från Utbildningstyrelsens internetbokhandel. Rättigheterna till Kai Kujasalos grafik tillhör Korttidsterapi-institutet. Det är förbjudet att kopiera bilder och andvända dem i andra sammanhang utan tillåtelse från Korttidsterapi-institutet, men det är därermot tilllåtet att printa ut sidorna för att sprida dem eller bara för att läsa dem i lugn och ro. Sidorna finns översatta till engelska och tyska i fall det finns behov att visa dem i något internationellt sammanhang.

memory experiments Memory Experiments Here are some experiments and games to test your memory. Also, don't forget that there are some memory tricks and techniques at the end of this section! On-line Short Term Memory Games Grades K-12 Think you have a good memory? On-line "Simon Says" Memory Games Simon says, "Play These Games!" Try Game 1 with and without sound. Face Memory Test How good is your memory for faces? There are two versions of the test: Now You See It, Now You Don't Grades K-6 Let's test short term memory. Materials: Tray or plate10-20 small items (like an eraser, pencil, coin, marble, etc.)Cloth or towel to cover the trayPaper and pencils for your subjects to write down what they remember What's Missing This experiment is a variation of the previous experiment to test short term memory. Try it again giving the subjects more time to view all the items.Try it with less time. Tray or plate10-20 small items (like an eraser, pencil, coin, marble, etc.)Cloth or towel to cover the tray Who's Missing None

Do Students Know Enough Smart Learning Strategies? | MindShift | KQED News Lenny Gonzales What’s the key to effective learning? One intriguing body of research suggests a rather gnomic answer: It’s not just what you know. It’s what you know about what you know. To put it in more straightforward terms, anytime a student learns, he or she has to bring in two kinds of prior knowledge: knowledge about the subject at hand (say, mathematics or history) and knowledge about how learning works. Research has found that students vary widely in what they know about how to learn, according to a team of educational researchers from Australia writing in this month’s issue of the journal Instructional Science. Teaching students good learning strategies would ensure that they know how to acquire new knowledge, which leads to improved learning outcomes, writes lead author Helen Askell-Williams of Flinders University in Adelaide, Australia. In their own study, Askell-Williams and her coauthors took as their subjects 1,388 Australian high school students. Lenny Gonzales

Related: