background preloader

Good Luck IELTS - Advice, Tips, and Guides to the IELTS Exam

Good Luck IELTS - Advice, Tips, and Guides to the IELTS Exam

IELTS Liz – IELTS Videos, IELTS Tips & IELTS Lessons for Free IELTS Cue Card Sample 183 - Describe an adventurous person who you know IELTS Cue Card Sample 183 - Describe an adventurous person who you know Details Last Updated: Sunday, 02 February 2014 14:05 Written by IELTS Mentor Hits: 612 IELTS Cue Card Sample 183 Describe an adventurous person who you know You should say: who the person is how do you know him/ her what s/he does and explain what makes him/her an adventurous person Possible Answer: My younger uncle in my view and experience is the most adventurous person I've ever seen and met. Once he disappeared and came back with the story that he has found a place where ghost can be found.

IELTSbuddy - Free exam preparation to improve your test score IELTS Speaking A teacher in China asked me to help with the following queries: 1) Can students ask the IELTS examiner to repeat a question? Yes. They can say something like: "Sorry, can you repeat that please?". It won't affect your score if you do this. 2) Can students ask the examiner to clarify a question? Not in part 1 or 2. 3) Can students ask the examiner to define a word? Again, only in part 3. 4) Can students ask for more time to think? I don't recommend doing that. 5) Can students ask to miss a question in parts 1 and 3? They can, but they will lose points, so I don't recommend doing this. 6) Can students ask for a different topic in part 2? No.

IELTS Exam Preparation - IELTS Home ELTE Origó Nyelvi Centrum - Origó kétnyelvű B2 repr. Ez a vizsga a Közös Európai Referenciakeret (KER) B2 Referenciaszintjéhez illeszkedik: azt méri, hogy vizsgázóként képes vagy-e gondolataidat, érzéseidet, véleményedet világosan, kellő részletességgel és folyamatossággal kifejezni, tudsz-e társadalmi, kulturális és munkakapcsolatokat teremteni és fenntartani idegen nyelvi közegben. Az eredményes középfokú vizsga teremti meg az alapot a felsőfokú (C1) vizsga irányába való továbblépésre. 1. Sikeres vizsgázóként képes vagy az idegen nyelven szinte folyamatos társalgást folytatni általános és személyes témákról. 2. A beszédértés vizsgálata a beszédkészség vizsgarésztől függetlenül, nyelvi laboratóriumban (vagy megfelelően behangosított helyiségben) történik, magyar nyelvű feladatlap segítségével. * A beszédkészség vizsgarész részletes értékelése: * A témához szükséges műveltségi-tájékozottsági elvárások nem haladják meg azt a szintet, amelyet a középiskolában tanult ismeretek és némi újságolvasás biztosít. 1. 2. 3.

LanguageCert International ESOL & Young Learners ESOL Preparation Material LanguageCert International ESOL Preparation Material Below you may find the Answer Sheets for all LanguageCert International ESOL levels. The documents below will provide you with information regarding the requirements for each level of the LanguageCert International ESOL (Listening, Reading, Writing and Speaking) Qualifications. Qualification Overview Assessing Writing Performance Preparing Learners for the LanguageCert International ESOL Spoken Exams Books for LanguageCert International ESOL We work with the most prominent publishing houses to ensure that our partners and candidates have access to top quality learning materials for LanguageCert International ESOL exams. LanguageCert Test of English Books Vocabulary books Edwards, L. & Redman, S. (2017) English Vocabulary in Use: Pre-intermediate and Intermediate. Grammar books Brieger, N. & Sweeney, S. (2011) Business Grammar and Practice: Pre-Intermediate. Business English Course Books Download Official Material

itk origo untitled CAE Reading and Use of English Part 8 You are going to read an article about children. For questions 47-56, choose from the sections of the article (A-E). The sections may be chosen more than once. When more than one answer is required, these may be given in any order. In which section of the article is the following mentioned? Deaf Childern’s Ad Hoc Language Evolves and Instructs A A deep insight into the way the brain learns language has emerged from the study of Nicaraguan sign language, invented by deaf children in a Nicaraguan school as a means of communicating among themselves. B The children have been studied principally by Dr. C When people with no common language are thrown into contact, they often develop an ad hoc language known to linguists as a pidgin language, usually derived from one of the parent languages. E The Nicaraguan children are a living laboratory of language generation. Answer Keys 1 C — capture. 9 it. 17 annoyance. 25 there’s (is/was) hardly any petrol. 31 D.

Related: