background preloader

PE - Games Teaching Ideas

PE - Games Teaching Ideas
Catching Balloons - Help younger children with their co-ordination by using balloons in your PE lessons. Hoop Activity - A very enjoyable activity which encourages children to co-operate in order to complete the task. Through the Hoop - A fun team-building game which involves trying to climb through hoops! Hop in a Hoop! - A fun game involving lots of hoops and plenty of teamwork. Untying the Knot - Get your children to tangle themselves into a knot, and then ask them to untangle themselves! <A HREF=" Bark Ball - A simple, yet exciting, team game. Don't miss our special Football themed resources! Tennis:

SportPlan International AB PE - Warm-up / Cool-down Teaching Ideas Warm-up Ideas: Cat and Mouse - A competitive warm-up game where children have to catch tails! Sharks and Fish - A simple game for younger children which involved repeating each others' movements and listening for commands. Toilet Tag - A funny game which children beg to play! Pasta PE - An enjoyable warm-up activity, linked to pasta! Jelly Fishing - A fun game which involves pretending to be characters from Spongebob Squarepants! <A HREF=" Mission Impossible - A clever warm-up activity which children really enjoy!

Découvrir le plurilinguisme dès l'école maternelle: Amazon.fr: Dora Francois-Salsano GY11 – Betygstegen | Idrottslärare.se Vår nya reform har snart passerat två varv. Det har varit knepigt i många av bedömningsfallen som jag har haft, slitit mitt hår för att bedöma rätt. Nu upplever jag, att jag har ganska bra koll på läget nu när andra omgången av betyg skall sättas. Men det finns, runt omkring många som inte förstår hur vi skall sätta betyg enligt den nya skalan. Inte minst hör jag det på min arbetsplats fortfarande. Hur det har blivit så, finns det många olika förklaringar på. I ett av inläggen beskriver jag min mistro till att vår nya betygsskala som kommer endast bestå av E, D, C, B & A som var tanken från början med D & B som ett slutgiltigt betyg. Från att gå ifrån G+, VG- etc till ett nytt betygssystem där tanken var att vi endast skulle ha en 5 gradig betygsskala där två av dem är ett slutbetyg, har vi nu följande; E-, E, E+, D-, D, D+, C-, C, C+, B-, B, B+, A- och A

Primary PE Teaching Resources & Printables Physical Education display banner (Ref: SB6448) A printable banner for your school’s Physical Education display. Tummen upp! Praktisk-estetiska ämnen Kartläggning åk 3-6 Kartläggning och bedömning Idrott och hälsa Grundskola år F-3 Grundskola Liber Läs mer Tummen upp! Praktisk-estetiska ämnen Kartläggning åk 3-6En lärarbok i varje ämne med praktiska aktiviteter/uppgifter, kartläggningsmallar som kopieringsunderlag, bedömningsstöd och förslag på framåtsyftande planering för elever som behöver träna mer. Varje lärarbok innehåller också en kunskapsöversikt med ämnesspecifika förmågor, centralt innehåll och kunskapskrav kopplade till samtliga aktiviteter/uppgifter. Den kan användas som underlag vid lärarens pedagogiska planering, elevernas utvecklingssamtal, individuella utvecklingsplaner och del i betygssättning åk 6. Varje avsnitt i lärarböckerna Tummen upp! Tummen upp! - Vad är målet? - Var är eleven? - Hur gör vi för att nå målen och slutligen kunskapskraven i slutet av åk 6? UppläggTummen upp! Tummen upp! Tummen upp! Tummen upp! Tummen upp! I och med att det inte finns några kunskapskrav för åk 3 i Idrott och hälsa i Lgr11 finns ett stort behov att säkerställa att eleverna redan då är på god väg att nå kunskapskraven i åk 6.

PE Central Skills and Cooperation Challenge Anglais et EPS Det är skillnad på motion och träning Vi är ett försoffat samhälle. Framför allt de minst aktiva människorna i samhället blir mer och mer inaktiva. Studier på 16 åriga ungdomar i Sverige har visat att deras kondition har försämrats med 20-25 procent sen mitten på 80-talet [1]. Samtidigt så påstår många att det pågår någon form av träningsboom i Sverige. Fitness och en aktiv livsstil är populärare än på länge och går du ut för en promenad en dag när det inte är dåligt väder kommer du säkert att stöta på många personer i träningskläder. Men det är också allt, du ser dem i träningskläder men de tränar inte. Det räcker nämligen inte med att sätta på sig sina tights och gå ut på en promenad för att du ska få kalla det konditionsträning. Det går att grovt dela in rörelse i tre olika kategorier: 1. 2. 3. Stillasittande är total fysisk inaktivitet. Motion är det samma som lätt fysisk aktivitet eller rörelse i allmänhet. • Gå till skrivaren på ditt jobb för att hämta några papper • Använda trapporna istället för hiss eller rulltrappa

TeachPE.com - physical education and coaching information site by orienteering - www.byorienteering.se

Related:  PE IDEASModern Methods For Teachingpenjaskesdharrisonjrg2424