background preloader

Mitosis

Mitosis
Related:  BIOLOGY

Κυτταρική διαίρεση: Μίτωση και Μείωση – Βιολογία Β Λυκείου – Η Βιολογία στο Σχολείο Αν και η ενότητα 4.3 στη Βιολογία Β Λυκείου είναι εκτός ύλης, εντούτοις πάντα προσπαθώ να τη διδάξω (φέτος τα κατάφερα στα 3 από τα 4 τμήματα του σχολείου μου, πέρυσι και στα 4!!!). Άλλωστε αφορά δύο πολύ σπουδαίες βιολογικές διεργασίες: τη μίτωση και τη μείωση. Αποφεύγω βέβαια να αναφερθώ σε λεπτομέρειες, κυρίως εστιάζω στις αλλαγές του γενετικού υλικού, τη βιολογική σημασία καθεμιάς από τις κυτταρικές διαιρέσεις, τις φάσεις και γενικότερα στοιχεία. Κατ’ αρχάς δείχνω στους μαθητές την παρακάτω σειρά διαφανειών: Εστιάζω κυρίως σε βασικά σημεία των φάσεων των δύο διαιρέσεων, επισημαίνω τον διαφορετικό τρόπο τοποθέτησης των χρωμοσωμάτων κατά την μετάφαση, εξηγώ σε ποιές περιπτώσεις γίνεται η μία και σε ποιές η άλλη, προσπαθώ να τις δω συνολικά ως δύο σημαντικές διεργασίες (η κάθε μία με τις επιμέρους λειτουργίες της) κάθε ζωντανού οργανισμού. Την επόμενη φορά εξετάζουμε τι μάθανε οι μαθητές. Ελπίζω να σας φανεί χρήσιμο και αναμένω σχόλια – παρατηρήσεις για βελτίωση. Κάνε Like στο:

List of Doctor Who items This is a list of items from the BBC television series Doctor Who, as well as its spin-offs Torchwood and The Sarah Jane Adventures. 0–9[edit] 2dis[edit] 3-D glasses[edit] Anaglyphic 3D glasses are used as detectors for radiation created by the Void in the world of Doctor Who The Tenth Doctor used red blue anaglyphic 3D lenses to examine the Void ship and the "ghosts" in "Army of Ghosts". The Doctor couldn't help but joke that with the glasses on, it was the first time Jackie Tyler didn't look normal to him; everyone else had Void Stuff on them. 500 year diary[edit] 900 year diary[edit] 1200 year diary[edit] Seen in a Doctor Who documentary to celebrate the 50th anniversary. 2000 year diary[edit] Seen in "The Girl Who Died", the Twelfth Doctor has a diary. A[edit] Anti-oil[edit] A red coloured liquid used to clog machinery or gears - "if it moves, it doesn't" the Doctor would explain. Anti-plastic[edit] Anti-Regeneration Gun[edit] Archangel Network[edit] Astral Map[edit] Atom Accelerator[edit] B[edit]

Cellular Respiration Part 1: Introduction & Glycolysis La fermentazione La fermentazione consiste in una serie di reazioni che si attuano nel citoplasma in assenza di ossigeno. Il prodotto della glicolisi, l'acido piruvico, viene trasformato in etanolo oppure in un acido organico, il più comune dei quali è l'acido lattico. L'acido piruvico in pratica funge da accettore di elettroni al posto dell'ossigeno, perché in questo modo permette al NADH di riossidarsi a NAD+. Nel caso in cui i prodotti della fermentazione sono costituiti da etanolo ed anidride carbonica, si parla di fermentazione alcolica; se il prodotto della fermentazione è l'acido lattico si parla di fermentazione omolattica o semplicemente lattica. La fermentazione alcolica Avete presente quella patina biancastra presente sugli acini dell'uva? Prima tappa della fermentazione alcolica: decarbossilazione del piruvato Seconda tappa della fermentazione alcolica: riduzione dell'acetaldeide ad etanolo Come si vede il guadagno di ATP è ridottissimo: solo due molecole. La fermentazione omolattica

Δείτε τα βίντεο: Εθισμός και Εξάρτηση Παρόλο που οι ψυχίατροι και οι φαρμακευτικές θα παραδεχθούν απρόθυμα τις περισσότερες παρενέργειες των ψυχοτρόπων, υπάρχει μία ακόμη που δεν αναφέρουν σχεδόν ποτέ – τον εθισμό. Οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν τον εθισμό ως μια ανεξέλεγκτη ψυχολογική ή σωματική ανάγκη για μια συγκεκριμένη ουσία. Αλλά όχι οι ψυχίατροι. Ανεξάρτητα από το πώς αποκαλείται το φαινόμενο, ένα τεράστιο ποσοστό ανθρώπων βιώνει φρικτές αντιδράσεις στέρησης καθώς προσπαθούν να σταματήσουν τα ψυχοτρόπα φάρμακα. Ακόμα χειρότερα, τα εθιστικά ψυχοτρόπα όπως τα διεγερτικά, πωλούνται ακόμη και σε παιδιά στα σχολεία. Παρ’ όλα αυτά οι ψυχίατροι μας λένε ότι τα ψυχοτρόπα είναι η μόνη λύση για την ψυχική ασθένεια και το ψυχικό αδιέξοδο. Όμως, είναι αλήθεια κάτι τέτοιο; Ή μήπως υπάρχουν άλλες επιλογές – αποτελεσματικές, φθηνές και χωρίς φάρμακα – που θα μπορούσαν να εκπληρώσουν όλες τις κενές υποσχέσεις που έδωσε η ψυχιατρική;

Gross Anatomy X-ray Atlas Thorax| Abdomen| Pelvis and Perineum| Upper Limb| Lower Limb| Head and Neck| PELVIS and PERINEUM HEAD and NECK Copyright © 2005, Department of Neurobiology and Developmental Sciences, University of Arkansas for Medical Sciences. Unauthorized use is prohibited.

Lieviti II:i lieviti e la fermentazione alcolica - Vinoway.com Cerchiamo di capire in modo dettagliato cosa sono i lieviti e come si comportano durante la fermentazione alcolica. I lieviti sono un gruppo di funghi, formati da un unico tipo di cellula eucariote, che può avere una forma ellittica o sferica. Sono state catalogate più di mille specie di lieviti. Alcune sono comunemente usate per lievitare il pane e far fermentare le bevande alcoliche. La maggior parte dei lieviti appartengono al gruppo degli Ascomiceti.Un piccolo numero di lieviti, come la Candida albicans, possono causare infezioni nell'uomo, mentre un altro lievito Malassetia pachidermatis è causa di dermatite e otite nel cane e nel gatto. Il lievito più comunemente usato è Saccharomyces cerevisiae, che è "addomesticato" da migliaia di anni per la produzione di vino, pane e birra. Respirazione Mentre alcuni lieviti utilizzano esclusivamente la respirazione aerobica, altri, in assenza di ossigeno, possono utilizzare un processo diverso chiamato fermentazione. Le funzioni dei lieviti

Photodentro: ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ - ΥΔΡΟΛΥΣΗ Όλα τα Μαθησιακά Αντικείμενα 2010-2015 Ψηφιακό Σχολείο Φυσικές Επιστήμες - Βιολογία Βιολογία Λυκείου Αρχεία σε αυτό το αντικείμενο: Στοιχεία αναφοράς Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Greece 3.0 Το παρόν Μαθησιακό Αντικείμενο χορηγείται με άδεια 'Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Greece 3.0'...Το παρόν Μαθησιακό Αντικείμενο χορηγείται με άδεια 'Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Greece 3.0'. Περισσότερα lor

Jason's Molecule Tiny Homes I featured Jason’s first Molecule tiny house a while back and Jason has been very busy designing and building more tiny homes. I thought you might enjoy an update. Built this year, all new construction. This tiny house is 8 ft. 6 in. wide by 20 ft. long by 13 ft. 5 in. high. Including the porch and lofts it is approximately 260 square feet. It has has two sleeping lofts, one 8 ft. by 6 ft., and one 8 ft. by 3ft. The home features a full kitchen, including three burner range and oven, and a full bathroom with shower and tub. To view more pictures and all of Jason’s Molecule Tiny Homes and his pricing visit Other amenities like fold down “Murphy” style bed on the ground level with convertible fold up writing desk, and washer dryer hookups are available if desired. The Surf Shack Jason says, “This house was custom built for a surfer. Check out all of Jason’s Molecule Tiny Homes and pricing at

Proteine, carboidrati, lipidi e acidi nucleici: le macromolecole biologiche Generalmente con il termine "macromolecola" si intende un polimero, ovvero un insieme di molecole complesse formate da unità ripetute di sostanze semplici che prendono il nome di monomeri. I monomeri possono essere considerati come “mattoncini”, singoli pezzi che permettono di costruire strutture più grandi e diversificate. Le macromolecole costituiscono le componenti principali di tutte le cellule e la loro combinazione è alla base della diversità cellulare. Una classificazione molto generica delle macromolecole permette di individuare alcune macro-tipologie: le proteine, i polisaccaridi, i lipidi e gli acidi nucleici. Proteine Le proteine sono polimeri di amminoacidi, uniti fra loro da legami peptidici. Esistono due tipi principali: Polisaccaridi I polisaccaridi sono costituiti da più sub-unità di carboidrati, unite fra loro da legami covalenti. Lipidi Acidi nucleici Gli acidi nucleici hanno una funzione unica tra i polimeri. Errori tecnici o di contenuto?

Photodentro: ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ: ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ Όλα τα Μαθησιακά Αντικείμενα 2010-2015 Ψηφιακό Σχολείο Φυσικές Επιστήμες - Βιολογία Βιολογία Λυκείου Αρχεία σε αυτό το αντικείμενο: Στοιχεία αναφοράς Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Greece 3.0 Το παρόν Μαθησιακό Αντικείμενο χορηγείται με άδεια 'Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Greece 3.0'...Το παρόν Μαθησιακό Αντικείμενο χορηγείται με άδεια 'Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Greece 3.0'. Περισσότερα lor

Related: