background preloader

Evolution Games, Labs, Acivities

Evolution Games, Labs, Acivities
Evolution Living things change over time! Learn about and review the mechanisms that cause genetic change in populations, as well as several lines of evidence for change over time. Evolution Video Games, Virtual Labs & Activities Snurfle Islands! Create a Snurfle with awesome adaptations and test his survival in several challenging island environments! Angry Aliens: Evolution Angry aliens are invading earth! Related:  BI

Concept Cartoons Concept cartoons är ett bedömningsstöd och inspirationsmaterial för de naturorienterande ämnena i årskurs 1-9. Materialet bygger på teckningar där elever uttrycker sina tankar om olika fenomen eller sammanhang i vardagen. Meningen är att de ska väcka intresse, skapa diskussioner och stimulera naturvetenskapligt tänkande. Skolverket har i ett avtal med utgivaren i England, Millgate House Education Ltd, fått rättigheter att översätta Concept Cartoons till svenska och erbjuda materialet för lärare som undervisar i de naturvetenskapliga ämnena. Ladda ned materialet För att ladda ner Concept cartoons nedan krävs användarnamn och lösenord. Ladda ned Concept cartoons Skolverkets bedömningsportal Nedan hittar du en lathund för hur du packar upp och startar programmet. Ladda ned lathund för installation av Concept cartoons (275 kB) Att arbeta med Concept cartoons Ett antal filmer har tagits fram för att visa hur du som lärare kan arbeta med Concept Cartoons i klassrummet.

Concept Cartoons These concept cartoons were developed by Dianne Anderson and Kathleen Fisher (2002) as prompts for eliciting discussion about ideas in evolution. They can also be used as assessment tools. The cartoons are best suited for college non-majors and pre-college classes. The incorrect statements in the cartoons are derived from common naive conceptions. These cartoons represent a sampling of those we have created. Cartoons can be downloaded in PDF format and can be transferred to transparencies or paper copies so long as the copyright notation to Anderson and Fisher is retained. For comments or questions please contact dianneanderson@pointloma.edu kfisher@sciences.sdsu.edu

Summary of Biology Definitions Lyman Entomological Museum | Insect taxonomy, ecology & natural history Biology For Kids - KidsBiology.com Ornithos Atlantic Rainforest Webcam World Land Trust uses cookies to make all features of the website work effectively, and they are essential if you wish to donate online. Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links. We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. By using our site you accept the terms of our Privacy Policy. (One cookie will be set to store your preference) (Ticking this sets a cookie to hide this popup if you then hit close. About this tool About Cookie Control

DrosophiLab Potatis Wikipedia Sättpotatis av sorten Early Rose med groddar. De tre största potatisproducerande länderna 2007 var Kina (72 miljoner ton), Ryssland (36,7 miljoner ton) och Indien (26 miljoner ton).[1] De tre toppkonsumerande länderna per capita och år 2005 var Vitryssland (181 kg per capita), Kirgizistan (143 kg per capita) och Ukraina (136 kg per capita).[1] Växten potatis[redigera | redigera wikitext] Potatisplanta med frukt. Alla delar av potatisväxten ovan jord är giftiga för människan på grund av sina höga halter av solanin. Potatisen är en flerårig ört med parflikiga blad. Stamknölarna[redigera | redigera wikitext] De ätbara stamknölarna växer under mark och är oftast vita, gula, eller rosa. Historik[redigera | redigera wikitext] Namnet potatis[redigera | redigera wikitext] I norra och sydligaste Sverige (Jämtland, Medelpad, Skåne och västra Blekinge) kallas de (jord-)päror[3]. I Tyskland kom samma knöl att få namnet "kartoffel(n)" och den tyska påverkan på svenskan var mycket stor vid denna tid.

Biology Teaching & Learning Resources. Educational articles, drawings, experiments & PowerPoint presentations by D G Mackean

BioMan: animations, laboratoires virtuels, activités et quiz (à utiliser comme idées de questions d'examen) sur la physiologie, la biologie cellulaire, l'écologie, l'évolution et la classification du vivant, la génétique, la biochimie, la respiration cellulaire et la photosynthèse, et la méthode scientifique. Possibilité d'accéder en tant qu'enseignant ou étudiant. by melanie_drouin Feb 2

Related: