background preloader

Fq-experimentos

Fq-experimentos

Experimentos de Física Ciencias de ESO Naturals IES Margarida Xirgu Unitat 1. Introducció al mètode científic. Unitat 2 . La matèria. Unitat 3.Els àtoms i les seves unions. Unitat 5. "Si no fos per l'electricitat, tots estaríem veient la televisió a la llum de les espelmes". George Gobel, humorista (1919-1991) Lectura i resum • Punt 1: pàg. 92 • Punt 2: pàg. 93 • Punt 3: pàg. 94 • Punt 4: pàg. 96 • Punt 6: pàg. 100 • Fer l’activitat 27, pag. 103 Lectura i resum • Punt 1: pàg. 112,113 • Punt 2: pàg. 114 • Punt 3: pàg. 115 • Punt 4: pàg. 116-117 • Punt 8: Enunciar llei de Joule pàg. 122 • Punt 9: pàg. 124 Revisar plataforma Weeras.

Related: