background preloader

Tervetuloa Koululehtikoneeseen! - Koululehtikone

Tervetuloa Koululehtikoneeseen! - Koululehtikone
Related:  MONILUKUTAITO, MEDIAMediakasvatus

Alakouluille 1. Kirjainmetsästyskilpailu Tarvitaan pari tai kolmikko sekä ajanottaja. Kun aika alkaa, käsillä olevasta aikakauslehdestä ruvetaan etsimään aakkosia. Kannattaako etsiä aakkosjärjestyksessä? Pohtikaa vielä kilpailun lopuksi:Mitä vaikutusta on sillä, että kilpailijat etsivät kirjaimia eri lehdistä? 2. Ennen varsinaista tutkimusta arvioikaa, mitkä ovat suomen kielessä useimmin esiintyviä kirjaimia. Tutkimus:Ota sattumanvaraisesti tutkittava teksti aikakauslehdestä. Voidaan sopia myös tilastointiaika esim. 15 minuuttia. Opettele käyttämään tukkimiehenkirjanpitoa. 3. Hyvä aikakauslehtijuttu kiinnostaa lukijaa. Henkilöhaastattelut ovat tavallisimmin yhdistelmiä toimittajan hankkimista taustatiedoista ja haastateltavan repliikeistä. Reportaasi on suhteellisen laaja juttu, jonka toimittaja ja valokuvaaja tekevät jostakin aiheesta sen tapahtumahetkellä. Studiojuttu liittyy mm. ruokaan, muotiin, kauneuteen, harrastuksiin ja tavaroihin. Palvelupalstat sisältävät esim. 4. 5. 6. 7. 8.

Verkkouutiset Opetushallitus on julkistanut perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden tukimateriaaliksi suosituksen uusiksi mallikirjaimiksi, numeroiksi ja muiksi merkeiksi. Merkit voidaan ottaa käyttöön 1.8.2016 alkaen uusien opetussuunniltelmien käyttöönoton yhteydessä. Opetushallitus on julkistanut perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden tukimateriaaliksi suosituksen uusiksi mallikirjaimiksi, numeroiksi ja muiksi merkeiksi. Merkit voidaan ottaa käyttöön 1.8.2016 alkaen uusien opetussuunnitelmien käyttöönoton yhteydessä. Uudet tekstauskirjaimet on suunnitellut kirjainmuotoilija ja typografi Jarno Lukkarila. Joulukuussa 2014 hyväksytyissä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa siirrytään kirjoittamisen opetuksessa uuteen käytäntöön, sillä alkuopetuksessa opetetaan jatkossa kirjoittamaan käsin vain yksillä kirjaimilla, tekstauskirjaimilla. Kirjaimia kokeiltiin keväällä 2015 Majakka-kehittämiskouluverkoston parissakymmenessä koulussa. Tekijänoikeuksista

Elokuvakasvatus | Maailmankoulu Mahdollisimman monen koululaisen tulisi nähdä elokuva koulupäivän aikana oikeassa elokuvateatterissa ja saada käsitellä näkemäänsä jälkikäteen. Elokuva lumoaa elokuvateatterissa, ja onnistuneeseen katsomiskokemukseen kuuluu katsojan halu jakaa tunteensa ja huomionsa elokuvasta toisten kanssa. Se tekee elokuvateatterissa nähdystä elokuvasta loistavan mediakasvatuksen välineen. Jokainen opettaja, kannustamalla keskusteluun ja jakamalla omat oivalluksensa ja tunteensa elokuvasta oppilaiden kanssa, on mediakasvattaja. Vinkkejä elokuvan katsomiseen oppitunneilla tästä linkistä. Selvitys elokuvakasvatuksesta Euroopassa (2013) Elokuvakasvatus on pyrkimystä ymmärtää elokuvaa, kyky olla tietoinen ja utelias tarjolla olevasta filmivalikoimasta sekä osata kriittisesti katsoa filmiä ja analysoida sen sisältöä, kuvausta ja teknistä puolta.

Create Animated Videos for your Business Yle Uutisluokan oppituntipaketti Kirjautuneena saat kaiken irti Ylen palveluista. Tietojen tallentaminen epäonnistui. Yritä hetken kuluttua uudelleen. Loimme sinulle valmiiksi nimimerkin, jolla sinut tunnetaan Ylen palveluissa. Voit ottaa sen käyttöön sellaisenaan tai keksiä uuden. Lähetämme salasanan vaihtolinkin sinulle sähköpostitse Saat pian sähköpostin osoitteeseen Seuraa sähköpostin linkkiä vaihtaaksesi salasanasi. Salasanasi on nyt vaihdettu. Yle Tunnus on aktivoitu. Voit nyt palata takaisin sovellukseen puhelimesi valikosta ja jatkaa sen käyttöä. Saat pian sähköpostin osoitteeseen Seuraa sähköpostin linkkiä aktivoidaksesi Yle Tunnuksesi. Väärinkäytön estämiseksi haluamme varmistaa, että olet aito käyttäjä.

Ketterät verbimme - Kotimaisten kielten keskus Sanotaan, että suomi on verbivetoinen kieli. Yksi kääntämisen ongelma on se, että tekstistä tulee helposti kovin kuivakasta. Kun paperisuus uhkaa, suomentaja voi ottaa avuksi kielemme runsaat verbivarannot, meillä kun riittää enemmän tai vähemmän kuvailevia verbejä joka lähtöön. On tietysti varottava, ettei kielestä tule liian värikästä, aina on toki pidettävä mielessä alkutekstin sävy ja tyyli. Tässä muutamia esimerkkejä omista käännöksistäni. Instead, I felt a throb of vindication.Mutta minäpä tunsin oikeassa olemisen ailahduksen.Mutta minussapa ailahti oikeassa olemisen onni. –– when Pomona next stroked Elsie’s arm, Elsie, –– slapped away her hand, said sharply, “Don’t!” Ann wandered away, and fell into a doze on a sofa.Ann asteli kauemmaksi ja torkahti sohvalle. Ailahtaa, tiuskaista ja torkahtaa ovat käteviä verbijohdoksia, joilla voi ilmaista tekemisen lyhyttä kestoa. –– his swollen heart almost bursting to think that ––.–– pää halkeamaisillaan siitä tiedosta, että ––. ASB = A.S.

Minä ja media Nämä tehtävät soveltuvat yläkoulun oppitunneille. Tehtävät ehtii hyvin tehdä yhden oppitunnin aikana. Oppilaat vastaavat kysymyksiin kirjallisesti paperille tai kirjoittavat vastaukset tekstinkäsittelyohjelmaan ja lähettävät sähköpostitse opettajalle. Millä tavoin nettiystävyys ja reaalimaailman ystävyys eroavat toisistaan?Miten voi varmistua siitä, että nettituttu on oikeasti sellainen kuin väittää olevansa?Mitä pitää ottaa huomioon, kun tapaa nettitutun ensimmäistä kertaa? Ovatko seuraavat väittämät totta vai tarua? Wikipedia on luotettava tiedonlähde.Google-haun ensimmäinen linkki on aina luotettavin.Nettisivun ulkonäön perusteella pystyy arvioimaan tiedon luotettavuutta.Keskustelupalstoilta ei löydy luotettavaa tietoa.Miksi jotkut jäävät nettiin koukkuun?

Storyboard That: The World's Best FREE Online Storyboard Creator Vinkkipankki – Alma Koulumaailma Sanomalehti kertoo aina ajankohtaisia asioita. Oppilaiden kanssa voi leikata irti lehden otsikkoja ja keksiä itse omia. Oppilaat voivat myös piirtää tai kirjoittaa otsikoiksi sillä hetkellä osaamiaan taitoja sekä sellaisia, jotka haluaisivat vielä oppia. Maailmalla ja omassa elämässä tapahtuneet asiat ja taidot suljetaan purkkiin, jonka avaamisajankohta sovitaan yhdessä. Etsikää sanomalehdestä eri ammattien kuvia. Kenen sairaanhoidosta tulisi säästää? Etsikää kuvia eri-ikäisistä ihmisistä ja liimatkaa ne kartongille ikäkausittain. Tutkailkaa opettajan johdolla kansalliskirjaston vanhoja sanomalehtiä. Etsikää uutisia tai juttuja eri-ikäisistä ihmisistä. Käsitelkää jokin historiallinen tapahtuma kuvitteellisen uutisoinnin avulla. Varatkaa oppilaille oma sanomalehti. Lehdestä löytyy paljon yrityksiä koskevia uutisia. Jokainen valitsee lehdestä yhden tai kaksi mainosta. Selailkaa sanomalehteä ja katsokaa, löydättekö uutisotsikoista kuvainnollisia ilmauksia. Jakautukaa ryhmiin. (esim.

Kulttuuritalo Valve Aikamatka elokuvaan - Elokuvan historian oppimateriaali peruskouluille ja lukioille Aikamatka elokuvaan -materiaalin tarkoituksena on perehdyttää aikamatkaajat elokuvataiteen ja -kerronnan keskeisiin vaiheisiin seikkailemalla läpi elokuvan historian ensimmäisten vuosikymmenten. Materiaalin keskeisenä osana ovat lyhyet harjoitukset, joiden avulla tutustutaan elokuvakerronnan perusasioihin sekä elokuvan historian eri vaiheisiin, tekijöihin ja teorioihin. Materiaali on suunniteltu käytettäväksi perusasteen ja toisen asteen opetuksessa sekä opettajien täydennyskoulutuksessa. Yksittäiset aikakaudet ja harjoitukset voidaan erottaa kokonaisuudesta omiksi oppitunneikseen. Vastaavasti materiaali voi kokonaisuudessaan toimia esimerkiksi kokonaisen elokuvakurssin sisältönä. Lataa Aikamatka elokuvaan -opas Meidän dokkari - yhteisöllisen dokumenttielokuvan menetelmä Meidän dokkari -opas esittelee helpon tavan tehdä omia dokumenttielokuvia ryhmän, esimerkiksi koululuokan, kanssa.

Mediakompassi Mediakompassin avulla voi suunnistaa tiedon ja taidon poluilla mediakasvatuksen maastossa. Mediakompassi sisältää toivottuja Yleisradion tuottamia mediataitoihin liittyviä animaatioita, videoita ja mediakasvatusmateriaaleja vuosien varrelta. Pääosassa on tekemisen kautta oppiminen. Tarjolla on vinkkejä esimerkiksi kuvasuunnitteluun ja kuvaukseen - ääntä unohtamatta - vaikkapa Ekan leffan ABC avulla. Kadonnut salaisuus tarjoaa saippuasarjan ruumiinavauksen ja Kansan Wiisaus esittää...noh... valistavaa katsottavaa. Tervetuloa!

Pikakurssi tähtitoimittajaksi - ohjeet sarjakuvana Kirjautuneena saat kaiken irti Ylen palveluista. Tietojen tallentaminen epäonnistui. Yritä hetken kuluttua uudelleen. Loimme sinulle valmiiksi nimimerkin, jolla sinut tunnetaan Ylen palveluissa. Lähetämme salasanan vaihtolinkin sinulle sähköpostitse Saat pian sähköpostin osoitteeseen Seuraa sähköpostin linkkiä vaihtaaksesi salasanasi. Salasanasi on nyt vaihdettu. Yle Tunnus on aktivoitu. Voit nyt palata takaisin sovellukseen puhelimesi valikosta ja jatkaa sen käyttöä. Saat pian sähköpostin osoitteeseen Seuraa sähköpostin linkkiä aktivoidaksesi Yle Tunnuksesi. Väärinkäytön estämiseksi haluamme varmistaa, että olet aito käyttäjä.

Kamerakynäpakka

Related: