background preloader

PaikkaOppi

PaikkaOppi

EduKemix Flightradar24.com - Live flight tracker! In order to save data consumption Flightradar24 web page times out after 30 minutes. Please reload the web page to get another 30 minutes. or get a Flightradar24 Premium subscription and Flightradar24.com will not time-out again! Esi- ja alkuopetus Oppijat Oppijat on Jyväskylän kaupungin opetustoimen hallinnoima oppimisympäristöjen kehittämishanke, joka toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän yliopiston ja useiden Peda.net –verkostoon kuuluvien toimijoiden kanssa. Hanketta rahoittaa Opetushallitus. 1) Hankkeessa kehitetään perusopetuksen ja lukion oppijoiden tarpeista lähteviä, PLE-ajatukseen (Personal Learning Enviroment) pohjautuvia verkkotyötapoja ja -oppimisympäristöjä. 2) Kehittämistyö on tutkimusperustaista. Tärkeimmät näkökulmat kehittämistyössä ovat oppijalähtöisyys, elinikäisen- ja informaalin oppimisen tukeminen sekä PLE-malliin pohjaavien käytänteiden kehittäminen. 3) Hankkeen tulokset ja kehitettävät opetusteknologiset ratkaisut (Oma tila ja Pedagoginen verkottumistyöväline) ovat käytettävissä valtakunnallisesti hankkeen päätyttyä. 4) Uusien palveluiden käyttö turvataan pitkällä aikavälillä siten, että Jyväskylän yliopiston koordinoima Peda.net-verkosto vastaa palveluiden ylläpidosta ja edelleen kehittämisestä hankkeen päätyttyä.

Mobiilisti maailmaan Mobiilisti maailmaan -hankkeen sivut ovat muuttaneet. Uusille sivuille pääset TÄSTÄ! • Hankkeessa kehitetään tutkivan oppimisen ja osallistavan pedagogiikan toimintamalli, jota pilotoidaan Helsingin kaupungin kahdessa peruskoulussa, Helsingin luontokouluissa ja Heurekassa. • Suomen nuorisokeskukset ry:n hostellin luokkatilaa käytetään Suomenlinnan alueen tutkimiseen hankkeen aikana. • Mobiiliteknologiaa, sosiaalista mediaa ja verkkoalustoja hyödynnetään toimintamallin käytänteissä eri tavoin. • Toimintamallia jaetaan koulujen ja muiden toimijoiden käyttöön eri foorumien ja verkostojen välityksellä. • Helsingin yliopiston tutkijat ja opiskelijat määrittävät tutkimuskohteita ja -ongelmia hankkeen aikana ja toteuttavat tutkimuksia hankkeen pedagogisten käytänteiden toimivuudesta opetuksessa. • Mobiilisti maailmaan –hanke kestää vuoden 2013 loppuun asti.

Mobiluck TVT:n opetuskäyttö MATO-projekti Hankkeen tavoite: Hankkeen tavoitteena on kehittää ja kokeilla tietoteknisten ja mobiililaitteiden tukemaa matematiikan opiskelua ja opetusta sekä lukiossa että yläkoulussa. Hankkeessa testataan uusien tietoteknisten ratkaisuiden pedagogista soveltuvuutta ja teknistä toimivuutta. Erityisesti tutkitaan teknologian käyttöä opiskelijalähtöisessä työskentelyssä matematiikan opiskelussa ja opetuksessa. Hankkeen avulla luodaan lukiokoulutukseen uusi matematiikan oppimista ja harjoittelua tukeva mobiili yhteisökonsepti. Hankkeeseen liittyvät osakokonaisuudet: Tietoteknisten laitteiden käyttö matematiikan opetuksen ja oppimisen apuna.

TVT opetuksen eriyttämisen tukena ”10monkeys on ollut todella helppoa ottaa käyttöön. Valmiit linkit Fronterista on toiminut kaikilla ja ohjelma itsessään ohjaa oppilasta eteenpäin. Tehtävät ovat monipuolisia ja motivoivia ja palautteen onnistumisesta näkee heti. ”Samaa sanon kuin Laura. Lisätietoja: www.10monkeys.com/fi/ Share Rekolan koulun 6A-luokka sai ansaitun palkinnon turnausvoitosta aurinkoisena maaliskuun 12. päivänä, kun kävin luovuttamassa heille voiton kunniaksi elokuvaliput. Tervetuloa Myyrmäen kirjastoon mobiilipelaamista esittelevään tapahtumaan keskiviikkona 26.3.2014 klo 13-16. Iltapäivän aikana tarjoamme mahdollisuuden tutustua mobiilipelaamiseen rennossa ja asiantuntevassa ympäristössä. Tapahtumassa on kaiken kaikkiaan viisi eri pelipistettä ja ne sijaitsevat lyhyen kävelymatkan päässä toisistaan. Vinkkaa ihmeessä tapahtumaa myös tuttavillesi! Tarkempia tietoja löydät osoitteesta: www.helmet.fi/myyrmaenkirjasto Päivä oli antoisa ja virkistävä.

Ilmiöpohjaisuus

Related: