background preloader

Gurdjieff International Review

Gurdjieff International Review
Related:  jour 01nouvelles perles

Otteita Gurdjieffin ajatuksista ja joitakin muistutuksia Poimintoja Gurdjieffin Ajatuksista Lukijalle: vaikka nämä poiminnat ovat erillään alkuperäisestä asiayhteydestä ne antavat kuitenkin kuvan Gurdjieffin perusajatuksista suomeksi. Käännetty P.D. Ouspenskyn Fragmenteistä. Ihminen voi syntyä, mutta ensin hänen on kuoltava ja jotta hän voi kuolla hänen on ensin herättävä Uni Ihminen elää unessa. Niin kauan kun ihminen nukkuu sikeästi ja uneksii olevansa valveilla, hän ei voi nähdä olevansa ounessa. Nukkuvan ihmisen maailmassa unet sekottuvat todellisuuteen. Tähän hypnoottiseen uneen ei ole mitään orgaanista syytä. Olemme aina liikkeessä jossain unen ja heräämisen välillä. Joitakin asioita voi tehdä ainoastaan unessa, koska ne ovat vain mekaanisia Samaistuminen Ihminen on aina samaistunut johonkin; vain samaistumisen kohde muuttuu. Samaistunut ihminen reagoi sokeasti asioihin joista hän pitää ja asioihin joista hän ei pidä. Helpoimmin ihminen samaistuu siihen mikä häntä eniten kiinnostaa. Mielikuvitus Negatiiviset Tunteet Minä Ihminen On Kone Puskurit

Helena Petrovna Blavatsky Henkinen uranuurtaja Helena Petrovna Blavatsky on 19. vuosisadan merkittävimpiä okkultismin tutkijoita, joka teki länsimaille yleisesti tunnetuksi vanhan itämaisen viisauden. Hän syntyi Ekaterinoslavissa Etelä-Venäjällä v. 1831. Hän meni naimisiin 16-vuotiaana kenraali N. Pelkkä matkusteleminen ei ollut varsinainen elämäntehtävä. Tämä tehtävä olisi muinaisen viisauden opettaminen maailmalle. Vuonna 1873 H. Näin alkoi hänen uhrautuva työnsä maailman henkisen pimeyden valaisemiseksi. Voimakkaasta vastustuksesta huolimatta hän ei hetkeksikään menettänyt luottamusta suuren aatteen hitaasta mutta varmasta eteenpäin menosta. Useat kysyvät: onko teosofia uusi uskonto? Salainen Oppi on kaikkien uskontojen perusolemus. H. Seitsemän vuosikymmentä etevät tutkijat ovat ihmetelleet "Salaisen opin" laajaa aineistoa ja syvää tietoa. elonpyörä — 1959 n:o 1

~¤~ Aide au RPG ~¤~ SRL - Survival Research Labs My Awakening by Osho I AM REMINDED of the fateful day of twenty-first March, 1953. For many lives I had been working -- working upon myself, struggling, doing whatsoever can be done -- and nothing was happening. Now I understand why nothing was happening. Just before twenty-first March, 1953, seven days before, I stopped working on myself. And the day the search stopped, the day I was not seeking for something, the day I was not expecting something to happen, it started happening. Just because I was seeking I had become incapable of seeing the near. The day effort ceased, I also ceased. The phenomenon of the ego, of the self, is not a thing, it is a process. The ego exists because we go on pedalling desire, because we go on striving to get something, because we go on jumping ahead of ourselves. The ego is not in the present, it is in the future. The day I stopped seeking... and it is not right to say that I stopped seeking, better will be to say the day seeking stopped. So this is the dilemma.

Dalailama - meditaatio Dalai-lama Lukuisat muinaiset viisaat esittivät erilaisia menetelmiä mielen muuttamiseksi, harjoittamiseksi ja muuntamiseksi. On hyvin tärkeää, että arvostamme kaikkia näitä järjestelmiä, sillä ne ovat altruistisesti suuntautuneita ja niillä on yhteinen päämäärä. Niitä on syytä tutkia niihin sisältyvien erityisten menetelmien selvittämiseksi. Lisäksi tulee selvittää se, mitkä niistä ovat itsellemme kaikkein hyödyllisimpiä ja sopivimpia, jotta niitä voisi harjoittaa. Perustana filosofisten koulukuntien oppien harjoittamiselle tulee olla katkeamaton kurinalainen mielen virta; tämän vuoksi meditaatio on kaikkein tärkeintä sekä yleisesti ottaen että erityisesti alussa. Taivuttakaa niskaanne hieman alas. Niissä meditaatioissa, joissa käytetään jotakin huomion kohdetta, kohde voi olla kahdenlainen: ulkoinen tai sisäinen. Ilmeneekö jotain mielessänne? Se, mikä häiritsee huomion kohteen vakautta ja saa sen epävakaaksi, on levottomuus, tai yleisemmin ottaen, hajaannus. Vakaus yksin ei riitä.

Métriciens de la littérature antique gréco-romaine Le groupe DAMON se compose de métriciens de la littérature antique gréco-romaine. Bien que créé et basé en Suisse romande, DAMON regroupe des collaborateurs qui viennent non seulement de Suisse, mais aussi d'Italie et de France. Le 27 juin 1998 (voir l'historique) naît le projet de créer un petit lexique descriptif des notions métriques appelé nomenclator metricus. L'objectif est de décrire les termes en usage dans les manuels de métrique, d'en montrer les variétés d'emplois et de les discuter. Il ne s'agit en aucun cas d'imposer une terminologie, mais plutôt de créer un instrument qui permette d'améliorer la lecture et la compréhension des manuels existants. > Pour nous contacter, envoyez-nous un courrier. Ont déjà participé à DAMON : Bouvier D.

U B U W E B

Related: