background preloader

LIBELLULE

LIBELLULE
Related:  Religion

KVK - Karlsruhe Virtual Catalog Meta search interface for more than 500 million books and serials in library and book trade catalogs worldwide. More ... About KVK KVK News (in German) The Karlsruhe Virtual Catalog KVK is a meta search interface which allows you to access library and book trade catalogs online via Internet. If you click through from the hit list you are linked to the target system and leave the Karlsruhe Virtual Catalog. For more informations look at the German page "KVK Help & Informations" or the KVK articles of Uwe Dierolf und Dr. Hints Use "?" Please regard The Karlsruhe Virtual Catalogue has no influence on the content of catalogues listed above.

Virtua Le réseau Valdo Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed - Bibliotheek Logilab Cahiers d’études du religieux. Recherches interdisciplinaires Vlabidoc & Collecties Online De voorloper van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek, het overlegplatform Erfgoedbibliotheken Vlaanderen, nam in 2006 het initiatief om een repertorium aan te leggen van de bewaarcollecties in erfgoedbibliotheken. Tot dan bestond er immers geen overzicht van dergelijke collecties. Met het in kaart brengen en het beschrijven op collectieniveau van erfgoedverzamelingen in bibliotheken hoopte Erfgoedbibliotheken Vlaanderen de zichtbaarheid ervan te verbeteren. Tegelijkertijd vormde deze informatie een goede start voor de ontwikkeling van een beleid rond erfgoedbibliotheken. Samenwerking Voor dit project, dat steun genoot van de Vlaamse Gemeenschap, werd samengewerkt met de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie (VVBAD) en het Overleg Kunstbibliotheken Vlaanderen (OKBV). Werkwijze In het kader van dit project werd een enquête verstuurd naar 214 instellingen. Data Met behulp van deze vragenlijst wilden de initiatiefnemers vooral te weten komen wat er wordt bewaard door wie.

W3line CREAAH - Les sites du CReAAH Implantation géographique des membres de l’UMR 6566. Unité multisite, le CReAAH comprend plusieurs laboratoires propres : à Rennes (Laboratoire Archéosciences à l’Université de Rennes 1 et LAHM à l’Université de Rennes 2), à Nantes : Laboratoires Lara et Polen au Mans (Cesam de l’Université du Maine). En outre, des membres de l’UMR sont géographiquement basés au sein de diverses structures : DRAC (Directions régionales des affaires culturelles)-SRA (Service Régional de l’Archéologie) de Bretagne (Rennes), Pays-de-la-Loire (Nantes) et Basse-Normandie (Caen), bases INRAP (Institut national de recherches archéologiques préventives) de Rennes, Caen, Nantes et Poitiers Les labos du CReAAH :

Related: