KHAN ACADEMY

KHAN ACADEMY

http://www.edukacjaprzyszlosci.pl/

Nowoczesne narzędzia dla nauczycieliNauka 2.0Web 2.0

Jak wykorzystywać blog w edukacji? Publikacja, przygotowana w ramach projektu Medialab Gdańsk - pracownia edukacji i kultury, opisuje jak wykorzystać blogi w edukacji, jak łatwo można założyć bloga i wykorzystać go jako platformę komunikacji rówieśniczej, czy w kontaktach nauczyciela z uczniami i rodzicami. "(Nie)bój się bloga" to również źródło inspiracji przedstawiające szereg dobrych praktyk z już istniejących blogów edukacyjnych. Dzięki tej publikacji chcemy pokazać, że blog można założyć bardzo łatwo i wykorzystywać go jako istotną platformę zarówno w komunikacji rówieśniczej, jak i kontaktach nauczycieli z uczniami i rodzicami. Pierre Levy - Drugi Potop Tekst pochodzi z serwisu CyberForum.edu.pl \u2013 //magazynsztuki.home.pl/n_technologia/drugi%20potop.htm Pierre Delvy- Drugi Potop Tekst jest obszernym wyborem z opracowania "Deuxieme Deluqe" [Drugi Potop] przygotowanego na

Kurs: eLearning 1x1 Digitale Kompetenzen sind im 21. Jahrhundert unverzichtbar. Und selbstverständlich hat das auch Auswirkungen auf die von Lehrpersonen bereits nach der Erstausbildung zu erwartenden Kompetenzen. Genau so selbstverständlich wie der Umgang mit Tafel, Kreide, Schulbuch und Heft gehören digitale Werkzeuge und Medien – (fach-)didaktisch sinnvoll und pädagogisch reflektiert – im 21. Jahrhundert dazu.

Artyści i ich dzieła na wizualizacjach studentów UMCS | Aktualności o polskiej nauce, badaniach, wydarzeniach, polskich uczelniach i instytutach badawczych Nowoczesne narzędzia informatyczne mogą pomagać w wizualizacji danych i zauważaniu pewnych istotnych trendów. Studenci Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie w ramach projektu "Wizualizacja sztuki" wykorzystali te narzędzia w analizie twórczości sławnych artystów. W ramach prac studentów powstały m.in. analiza nastroju Vincenta van Gogha, przeprowadzona na podstawie jego listów, wykresy przedstawiające tematykę piosenek Toma Waitsa, czy chmury słów najczęściej występujących w wierszach Piotra Szmitkego. Młodzi badacze próbowali też pokazać, czy temat samotności na obrazach amerykańskiego malarza Edwarda Hoppera wiąże się z liczbą postaci, które pojawiają się na obrazach tego artysty, a także tworzyli wykresy ilustrujące rodzaj dzieł sztuki tworzonych przez Andy'ego Warhola.

To kobiety nie dają rady! facet.wp.pl | 2012-11-02 (16:07) | 116 opinie fotochannels.com Równouprawnienie? Zabawy, edukacja, gry, komiksy Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności. Nowa gra: Latająca kula

Darmowe gry online dla dzieci – kolorowanki, puzzle - Wyspa gier ciufcia.pl “ Projekt Ciufcia wychodzi naprzeciw oczekiwaniom tych Rodziców, którzy w sposób wartościowy chcieliby we wspólnej zabawie spędzić czas z własnym dzieckiem. Proponowane zabawy nie tylko podtrzymają rodzinną więź, wzmocnią wzajemne relacje, pokażą możliwości wspólnego bawienia się ale też wzbogacą dziecko poznawczo.” Prof. AP dr hab. Bożena Muchacka Specjalistka w zakresie pedagogiki przedszkolnej “Ciufcia może zaoferować szansę połączenia światów dzieci i dorosłych, pogodzić pragnienie dziecka bycia razem z rodzicem i spędzania czasu wykorzystując możliwości jakie niesie ze sobą internet.”

Sztuka informowania Infografika to pojęcie bardzo szerokie. Mieści się w każdym rodzaju grafiki, który wspiera bądź przekazuje informacje, a więc zarówno prosty wykres ze słupkami, jak i interaktywny przewodnik po muzeum. John Casserta, projektant, którego prace zamieszczają New York Times i National Geographic, uważa, że bardziej precyzyjny byłby termin "grafika objaśniająca", bo kładzie nacisk nie na informowanie, ale raczej samo graficzne wyjaśnienie informacji. "Grafika objaśniająca może przybierać różne postacie" - twierdzi Casserta.

Adobe Illustrator: jak stworzyć infografikę W wielu przypadkach nasz umysł łatwiej rejestruje obrazy aniżeli surowy tekst. Nic więc dziwnego, że plakaty to najprostszy i najbardziej przystępny sposób przekazania informacji. Ostatnio sporym zainteresowaniem cieszą się przedstawiane w sposób graficzny informacje. Możemy znaleźć mnóstwo takich elementów w Internecie, przedstawiających wiedzę przy pomocy statystyk czy ciekawostek w interesujący a nawet zabawny sposób. Darmowy dostęp do zagranicznych czasopism naukowych (SAGE) Uwaga: ten wpis został opublikowany dość dawno (02.10.2012) i jego treść może nie być aktualna. Dodawanie komentarzy zostało zablokowane. Z dostępem do zagranicznej literatury naukowej nie jest w Polsce najlepiej. Oddolne i nieformalne inicjatywy takie jak Library.nu czy The Pirate University nie mogą stać się pełnowartościową alternatywą, a ich status prawny nie jest specjalnie czytelny. Na szczęście – jak co roku – do 31 października SAGE otwiera dostęp do wszystkich czasopism naukowych ze swojego katalogu. To dobry czas na uzupełnienie własnych kolekcji.

Inauguracja roku na Uniwersytecie Dziecięcym UMCS 29 wrz 12 13:22 Uni­wer­sy­tet Dzie­cię­cy UMCS zo­stał po­wo­ła­ny we wrze­śniu tego roku. Jego naj­waż­niej­szy­mi ce­la­mi są two­rze­nie i wy­rów­ny­wa­nie szans edu­ka­cyj­nych, roz­wój dzie­ci, po­bu­dza­nie ich za­in­te­re­so­wa­nia świa­tem, nauką oraz ba­da­nia­mi. Wy­kła­dy i warsz­ta­ty pro­wa­dzo­ne raz lub dwa razy w ty­go­dniu mają być nie­kon­wen­cjo­nal­ne, da­le­kie od tra­dy­cyj­ne­go na­ucza­nia, na­sta­wio­ne na bez­po­śred­ni kon­takt z dziec­kiem i an­ga­żo­wa­nie go w różne do­świad­cze­nia i eks­pe­ry­men­ty. - Dzi­siaj na­szym pod­sta­wo­wym wy­zwa­niem jest kształ­ce­nie usta­wicz­ne, to zna­czy, że czło­wiek ma się uczyć przez całe życie.

Naukowcy: Cyfrowe książki to "kulturowy genom" Zdigitalizowane miliony książek są tym dla nauk humanistycznych, czym badania genomu dla biologii i medycyny - piszą naukowcy w najnowszym "Science". Przez cztery lata prowadzili oni ilościowe badania korpusu ponad pięciu milionów książek. Od kilku lat na świecie coraz intensywniej digitalizuje się książki i artykuły. Przoduje w tym Google Books, która ma zamiar przenieść do internetu wielomilionowe zbiory światowych bibliotek. W najnowszym numerze tygodnika "Science" naukowcy prezentują wyniki badań oparte na analizie słów zawartych w części książek opublikowanych dotąd w internecie.