background preloader

MONDE : Traducteur Alexandria

MONDE : Traducteur Alexandria

French Verb Conjugator By Laura K. Lawless, french.about.com The French verb conjugator provides two ways for you to find the conjugations for more than 1,200 French verbs: either type a verb in the box or use the drop-down to choose one. When you click "Conjugate!" you will see that verb conjugated in the simple tenses, plus everything you need to conjugate the compound tenses. Notes Type the French infinitive without accents, in all lower case, and with no reflexive pronoun: finir, etre, aller, or moquer, not fini, être, Aller, or se moquer. *I welcome your comments and suggestions.

French expressions you won't learn at school -- Expressions françaises en Anglais com, exercices en ligne pour apprendre le français Ćwiczenia z francuskiego online Zaloguj | Rejestracja »Strona główna»Ćwiczenia»Ćwiczenia z francuskiego Ćwiczenia z gramatyki Ćwiczenia z gramatyki francuskiej online Rodzajnik nieokreślony i rodzajnik określony Rodzajnik cząstkowy Rodzajnik ściągnięty Wstaw odpowiedni rodzajnik ściągnięty (du, de la, de, d’, des, au, à la, à l’, aux). Rodzaj przymiotnika Rodzaj rzeczownika i przymiotnika Przekształć zdania, zamieniając rodzaj męski na żeński i odwrotnie. Liczba mnoga przymiotników Liczba mnoga rzeczownika i przymiotnika Stopniowanie przymiotników Ułóż zdanie jak w przykładzie: Ma femme / ta femme : beau + // Ma femme est blus belle que ta femme. Stopniowanie przymiotników i przysłówków Uzupełnij zdania słówkami: bon, meilleur, bien, mieux. Rodzaj rzeczownika Rzeczowniki złożone (grattes-ciel, stations-service) Podane rzeczowniki złożone wpisz w liczbie mnogiej. Zaimki dopełnienia bliższego Zaimki dopełnienia dalszego Zaimki dopełnienia bliższego i dalszego Zaimki względne proste Zaimki względne proste i złożone Zaimek en i y

Related: