background preloader

Science in the medieval Islamic world

Science in the medieval Islamic world
Science in the medieval Islamic world (also known, less accurately, as Islamic science or Arabic science) is the science developed and practised in the Islamic world during the Islamic Golden Age(c. 750 CE – c. 1258 CE). During this time, Indian, Asyriac, Iranian and Greek knowledge was translated into Arabic. These translations became a wellspring for scientific advances, by scientists from the Islamic civilization, during the Middle Ages.[1] Scientists within the Islamic civilization were of diverse ethnicities. Most were Persians,[2][3][4][5] Arabs,[4] Moors, Assyrians, and Egyptians. They were also from diverse religious backgrounds. Science in the context of Islamic civilization[edit] The term Islam refers either to the religion of Islam or to the Islamic civilization that formed around it.[13] Islamic civilization is composed of many faiths and cultures, although the proportion of Muslims among its population has increased over time.[14] Illustration of medieval Islamic scholars

poważna strona o tematyce arabskiej. Od czasu, gdy w filozofii Oświecenia wyodrębniła się dyscyplina historii nauki, filozofowie i historycy nauki powołują się nieustannie na naukę arabską lub przynajmniej niektóre jej działy. Nie ulega wątpliwości, że dla kogoś, kto zna dobrze naukę arabską, odkrycia Keplera w astronomii, Galileusza w fizyce i Fermata w matematyce wcale nie są zaskakujące, lecz wynikają ze wcześniejszych arabskich osiągnięć. Z kolei nauka arabska zawdzięcza swój rozwój poprzednim osiągnięciom: kosmopolitycznemu duchowi świata, mędrcom chińskim, indyjskim, żydowskim, greckim i perskim. Prezentowany polskiemu Czytelnikowi pierwszy tom z trzytomowej Historii nauki arabskiej omawia w sposób systematyczny najważniejsze aspekty astronomii teoretycznej i stosowanej. Astronomia cieszyła się ogromnym zainteresowaniem w arabskiej strefie kulturowej i należy do tych dziedzin nauki, które w szczególny sposób wpłynęły na rozwój wiedzy w Europie.

1000 lat zapomnianej wiedzy Tłumaczenie Justyna Rudzka Isaac Newton, Karol Darwin, Albert Einstein. Jeśli spróbujesz sobie przypomnieć uczonych poznanych w szkole są duże szanse, że właśnie te nazwiska pojawią się na Twojej liście. Ilu jednak uczniów ma szansę uczyć się o naukowcach pochodzących spoza zachodniego świata, na przykład o Ibn al-Haithame, muzułmańskim uczonym w dziedzinie optyki, odkrywcy praw tyczących się odbicia promienia świetlnego i wynalazcy aparatu z mechanizmem otworkowym, żyjącym w XI wieku? Albo o Ibn Nafisie, który jako pierwszy opisał obserwacje płucnego obiegu krwi, a jego wnioski zostały przypisane 300 lat później Williamowi Harvey’owi? Wielu z nas jest nieświadomych do jakiego stopnia nasza współczesna cywilizacja została wzbogacona przez minione cywilizacje, do których zalicza się nieznane dziedzictwo cywilizacji muzułmańskiej. Odkrycia opisane powyżej dokonane były w okresie często mylnie opisywanym w podręcznikach do historii jako Wieki Ciemne. Zasoby informacji w sieci Źródła Recenzja

Stan bezprawia Wiadomości TVP pokazały dzisiaj materiał o ludziach gotowych sprzedać swoją nerkę. Jeden z nich chciał jedynie 5 tys. złotych. Na pytanie, czy zdaje sobie sprawę z tego, że może to skończyć się śmiercią odpowiada: oczywiście. Jakiś były śledczy z CBŚ skomentował, że część z nich pożegna się z organami i życiem, bo ludzie z którymi wchodzą w układ żartów nie znają. Nie wiadomo czy przypadkiem, czy też z rozmysłem ten materiał sąsiadował z innym – o lichwie i pożyczkach „chwilówkach”. Może gdyby reporterzy, którzy przygotowywali dzisiejsze wiadomości, wpadli na pomysł, aby zapytać przy okazji swoich rozmówców jak 10 lat naszego członkostwa w UE polepszyło ich los, obraz byłby mniej jednostronny. Czytaj więcej: Zdesperowani ludzie

Related: