background preloader

How To Create A Test That Grades Itself Using Google Forms

How To Create A Test That Grades Itself Using Google Forms
How To Create Self Grading Assessments With Google Forms Google Forms isn’t the first thing you think of when you think of assessment. It’s not especially elegant, it won’t wow students, and the learning curve isn’t as mild as it might be. But with a little bit of work on the front-end, Google Forms can return the favor in spades on the back-end in the form of self-grading assessments. Mike Reading from Google Apps For Edu gives the following itemized rundown on how to use Google Forms to accomplish exactly that in the video below.

Natsmarta Lararmaterial_ViljaVeta.pdf Tips and Tools to Help you Better integrate Technology in Your Instrcution March 30, 2014 Looking for some ideas on how to integrate technology in your instruction? Dr. Kimberly Tyson from Learning Unlimited has these excellent tips to share with you. In this visual she created she outlined 6 practical ideas to help you choose digital tools to support students learning. For each of these ideas she provided a bunch of web tools that you can use to attain them. While the web tools Dr Kimberly suggested serve the purpose pretty well, however, based on my long experience with reviewing education tools, I picked some more titles to add to her visual. Tools to create individualized learning experiences for students: Tools that support classroom instructionTools that facilitate collaborationTools to help students curate content In addition to Paperli, Pinterest, Flipboard and Scoopit I would add:Tools to helps students stay organized:

Nu går startskottet för MIK-rummet! – Ny resurs för ökad medie- och informationskunnighet. Nu lanserar Statens medieråd äntligen MIK-rummet – en pedagogisk resurs för främst lärare och bibliotekarier, men även för föräldrar. I MIK-rummet får du kunskap, inspiration och praktisk hjälp för att kunna stärka barn och unga som medvetna medieanvändare. Här ges bakgrundsfakta kombinerat med reflektionsfrågor, praktiska lektionsupplägg och fördjupningsmaterial. För att barn och unga ska kunna maximera de möjligheter och minimera de risker som det nya medielandskapet innebär, krävs stöd från vuxna. – I MIK-rummet samlar vi fakta, reflektionsfrågor, lektionstips och fördjupningsmaterial för att underlätta för alla som vill lära sig mer om medie- och informationskunnighet (MIK), säger Lena Fagerström, projektledare för MIK-rummet. – Medie- och informationskunnighet har avgörande betydelse idag och kan vara skillnaden mellan att vara delaktig i informationssamhället eller att stå utanför, fortsätter Lena Fagerström.

Hem

Related: