background preloader

Digitala prov

Digitala prov

Uppdateringar - I lööve IT, Kahoot goes GhostMode! När ens favoritverktyg får uppdateringar som gör att man får det stora leendet och förbannar att terminen snart är slut, då är det bra! Två verktyg som jag måste skriva om är; Mentimeter och Kahoot. Vi börjar med Mentimeters uppdatering; Nu är alla olika alternativen, för att svara på, gratis! Och nu till den bästa uppdateringen; Kahoot har fått ett GhostMode!!! Denna nya funktion gör att man kan se poäng hos tidigare deltagare, som då också är med i tävlingen. 1. 2. 3. 4. 5. Men hur gör man då? 1. Genom att trycka på det lilla spöket med texten "Play again" 2. Du hittar också "Play again" så att du kan starta om samma spel, fast i GhostMode om du vill att dina elever ska tävla mot sig själva eller andra av dina elever. //Camilla, börjar redan nu spåna loss inför nästa läsår.

Timeline Timeline allows students to create a graphical representation of an event or process by displaying items sequentially along a line. Timelines can be organized by time of day, date, or event, and the tool allows users to create a label with short or long descriptive text. Adding an image for each label makes a timeline more visually appealing. Add, drag, and rearrange items as needed. Saving capability allows students to return to their work and make revisions, and they can share their final work via e-mail. For additional ideas on how to use this tool outside of the classroom, see Timeline in the Parent & Afterschool Resources section. Related Classroom & Professional Development Resources back to top Grades 11 – 12 | Lesson Plan | Standard Lesson A Blast from the Past with Nuclear Chemistry Grades 6 – 8 | Lesson Plan | Standard Lesson Timelines and Texts: Motivating Students to Read Nonfiction Grades 3 – 12 | Student Interactive | Organizing & Summarizing Graphic Map Plot Diagram Timeline

pedagogdalarna Testmoz - The Test Generator Controversial statements: do you agree or disagree? | Teach Like A PCV What we believe, and why do we believe that? This lesson confronts advanced speakers and high school students with controversial statements which they must consider and agree or disagree. Objectives: Students will be active throughout the entire lesson.Students will lead discussion and debate.All students will present a personal opinion to the rest of the class.Students will be able to clearly state and define their personal opinions on controversial topics.Students will work in teams to establish a clear, defined presentation. Time: One 50-minute class period. Material requirements: blackboard; the list of controversial statements below. Part 1 Begin by writing a statement written on the board. Continue along this same vein. Part 2 Break the students up into groups of 3-4 and give each of them a controversial topic. Part 3 Like this: Like Loading...

GoConqr - Changing the way you learn IKT-skafferiet Schools Going Global Super Teacher Tools Länkskafferiet - Lankskafferiet.org

Related: