background preloader

Digitala prov

Digitala prov

Timeline Timeline allows students to create a graphical representation of an event or process by displaying items sequentially along a line. Timelines can be organized by time of day, date, or event, and the tool allows users to create a label with short or long descriptive text. Adding an image for each label makes a timeline more visually appealing. Add, drag, and rearrange items as needed. Saving capability allows students to return to their work and make revisions, and they can share their final work via e-mail. For additional ideas on how to use this tool outside of the classroom, see Timeline in the Parent & Afterschool Resources section. Related Classroom & Professional Development Resources back to top Grades 11 – 12 | Lesson Plan | Standard Lesson A Blast from the Past with Nuclear Chemistry Grades 6 – 8 | Lesson Plan | Standard Lesson Timelines and Texts: Motivating Students to Read Nonfiction Grades 3 – 12 | Student Interactive | Organizing & Summarizing Graphic Map Plot Diagram Timeline

pedagogdalarna GoConqr - Changing the way you learn IKT-skafferiet Super Teacher Tools Länkskafferiet - Lankskafferiet.org 50 Fab Apps for Teachers Less Is More You don’t need a one-to-one classroom (one device for every student) to integrate tablets into instruction. Whether you have one tablet or five, possibilities for teaching with them abound. Single Tablet • Independent reading Load up your tablet with books in a reading app. Allow students to check out the tablet for the day or week for in-class use, just as they would a book from the class library. • Accessibility Have a student that might benefit from accessibility apps? Small Set of Tablets • Small-group reading A few tablets are perfect for engaging students during small-group reading instruction. • Research Portability makes tablets conducive to quickly accessing information for research projects. Education—there’s an app for that. “I have yet to see anything in education that generates excitement and motivates students the way tablets do,” says the third-grade teacher from Leonard Elementary School in Troy, Michigan. Language Arts Super Why! Math Science Social Studies

How to enable AirPrint for Windows 64 Varied And Essential iPad Apps For Teachers 64 Varied And Essential iPad Apps For Teachers by TeachThought Staff What exactly makes an app “essential” is open to interpretation. But what if your classroom if is full of open-ended projects and you need to constantly communicate with students, parents, and the community? College-prepping seniors in high school? Which is what made the list below by Craig Nansen so interesting–its diversity. 64 Varied And Essential iPad Apps For Teachers iPad som hjälpmedel-5 i topp Med stöd av it kan du idag förenkla många vardagliga rutiner. För att göra it tillgängligt för fler och för att möta den enskildes behov behöver du ibland göra individuella anpassningar. För många människor kan det personligt anpassade it-miljön vara av avgörande betydelse för framgång och upplevd livskvalitet. SPSM har publicerat en skrift för att vara ett stöd i detta arbete- Tips och idéer för iPad Här kommer min fem i topp-lista när det gäller iPad som hjälpmedel Genvägar Möjlighet att lätt lägga webbsidor man ofta behöver lätt åtkomligt på hemskärmen(skrivbordet)Talsyntes Genom den inbyggda talsyntesen kunna få texter upplästa där man så önskar både i dokument och via webbenTalande tangentbord Ljudar de bokstäver som skrivs och de ord som bildasOCR-läsare Möjlighet att fotografera text, få den uppläst via talsyntes och även funktion för att få texten översattÖversättning Ett sätt att kunna kommunicera med elever och vårdnadshavare med hjälp av översättningsverktyg i skrift eller tal

Related: